Vox in Rama

är en kommunionsantifon - det man sjunger medan folk tar nattvarden - till Menlösa Barn, 28:e december, som firas till minne av barnamordet i Betlehem såsom det skildras i Matteusevangeliet, 2:16-18.Och här är den för stråkkvartett, dels som partitur i handskrift.

Att jag skrivit ut texten under violinstämman beror mest på att man skall få en känsla för melodin, fast om någon vill sjunga den går väl det också för sig. Längden på stycket är väl c:a 4 minuter. Från början var det skrivet för stråksextett bestående av två violiner, två viola (viole?) och två celli, och om jag orkar skall jag lägga ut den versionen också. Jämfört med kvartettversionen gör sextetten sålunda: Från början spelar violinerna violinstämmorna, violerna (eller vad de kallas. No offence.) spelar violastämma, och celli cellostämman. När de är två om en stämma skall den låta svagare än då de spelar den ensamma. Man kan ändra det till att bara en viola resp. cello spelar när annars två skulle göra det unisont. Sid 3, första systemet, sista takten börjar viola 1 att spela d'-c'-b-ass osv i helnoter, och viola 2 b-ass-d'-c' osv i helnoter. Violerna spelar alltså samma figur som tidigare var uppdelad mellan andrafiol och viola. På sidan 5 blir det då f'-ess'-ess'-dess' för viola 1 och dess'-c'-cess'-b för viola 2. Andra takten andra systemet delar man upp cellons pizzicatofigur i två, där cello 1 spelar f' och cello 2 treklangsarpeggiona.

Och så till sist i ful midi, där dynamiken inte riktigt stämmer, och där det inte går att göra bågar, utan varje ton blir med attack, men nån slags uppfattning kanske man får.

Välkommen Sida 2 Tonsättningar
Mail