Protokoll
från möte den 20/12-2001
PROTOKOLL

fört vid extra ordinarie möte för Engelbrekts gregorianska ensemble torsdagen den 20:e december 2001 hemma hos Thomas Hammar.

Närvarande: Love Bergman, Fred Gatzen, Thomas Hammar, Ulrika Hamp och Bao-Lin Lee.

Thomas Hammar redogjorde för den senaste utvecklingen på postgirofronten. Beslöts därför att styrelsen skall bestå av Love Bergman, ordförande; Thomas Hammar, kassör; och Ulrika Hamp, sekreterare.

Mötet avslutades.Välkommen Sida 2 Medeltidsmusik Engelbrekts gregorianska ensemble