Protokoll
från konstituerande möte
PROTOKOLL

fört vid konstituerande möte för Engelbrekts gregorianska ensemble torsdagen den 25:e oktober 2001 i Engelbrekts kyrka.

Närvarande: se nedan.

Beslöts enhälligt att bilda en ideell förening och anta de föreslagna stadgarna för Engelbrekts gregorianska ensemble. Samtliga närvarande tecknar sig som medlemmar i föreningen.

Thomas Hammar är firmatecknare och kontaktperson.

Till styrelseledamöter valdes Love Bergman, Thomas Hammar och Ulrika Hamp.

Mötet avslutades.Närvarande: Love Bergman, Thomas Hammar, Ulrika Hamp, Bao-Lin Lee, Markus Orreteg.Välkommen Sida 2 Medeltidsmusik Engelbrekts gregorianska ensemble