Stadgar
STADGAR

för föreningen Pisces Dei, antagna 2001 och reviderade i enlighet med namnbytet 2014.

Föreningens namn är Pisces Dei.

Styrelsens säte är i Stockholm.

Föreningens ändamål är att framföra och spela in medeltidsmusik och gregoriansk sång, samt att göra instruktiva programhäften.

Föreningens webbplats är här

Föreningen är öppen för alla. För att delta i själva sjungandet ställs det dock vissa krav på musikalitet och annat. Styrelsen beviljar medlemsskap. Medlem som inte följer stadgarna kan uteslutas av styrelsen.

Föreningens inkomster skall användas till att bekosta den allmännyttiga verksamheten.

Allt arbete inom föreningen sker ideellt, och utan ersättning.

Medlemsavgiften är 0 kr.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret.

När föreningen upplöses skall dess eventuella kvarstående medel ej delas ut bland medlemmarna utan användas för ett syfte som är i linje med föreningens syfte.Välkommen Sida 2 Medeltidsmusik Engelbrekts gregorianska ensemble
Mail