Laurentius
Appostolorum supparem
laurentium archidyaconum
pari corona martyrum
romana sacravit fides.

Med en martyrkrona
jämbördig apostlarnas
helgade den romerska tron
ärkediakonen Laurentius.

Sixtum sequens hic martirem
responsa vatis retulit:
merere fili desine
sequeris me post triduum.

Av Sixtus - som han följde som martyr -
fick han följande siande svar:
“Sluta sörja, min son,
du ska följa mig om tre dagar”.

Post triduum iussus tamen
census sacratos prodere
spondet pie nec abnuit
addens dolum victorie

Befalld att efter tre dagar
överlämna (kyrkans) helgade rikedomar
lovade han plikttroget och vägrade inte,
men lade bakslughet till seger.

Spectaculum pulcherrimum
egena cogit agmina:
inopes monstrans predicat
he sunt opes ecclesie.

Det skönaste spektakel!
Han samlar skaror av fattiga.
Uppvisande de medellösa tillkännager han:
“Dessa är kyrkans rikedomar.”

Vere piorum perpetes
inopes profecto sunt opes:
avarus illusus dolet
flamas et ultrices parat.

“De frommas sanna varaktiga
rikedomar är faktisk de fattiga.”
Detta smärtar den lurade girige.
Flammor och hämnd förbereder han.

Fugit perustus carnifex
suisque cedit ignibus
versate me martyr vocat
vorate si coctum est iubet.

Den brända bödeln flyr
och blir till egen eld.
“Vänd på mig!” ropar martyren,
“Ät, om det är färdigstekt!” befaller han.

Gloria patri ingenito
gloria unigenito
una cum sancto spiritu
in sempiterna secula. Amen

Ära åt ofödd Fader,
ära åt den enfödde,
ett med Helig Ande
i evärdeliga tider. Amen.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon
Mail