Alla helgon
ALLA HELGON firades ursprungligen som “Alla martyrer” från 300-talet med en gemensam festdag i anslutning till påsk eller pingst, och på 1:a november från 800-talet. Martyrerna och helgonen har dessutom sina egna dagar, som för martyrernas del oftast sammanfaller med deras respektive dödsdagar. Allhelgonalitanian som brukar användas idag är en förkortad version av den som Gregorius på slutet av 500-talet komponerade till tacksägelsedagen.

INTROITUS


Gaudeamus omnes in Domino,
diem festum celebrantes
sub honore Marie Virginis;
de cuius festivitate
gaudent angeli,
et collaudant Filium Dei.

Låt oss alla glädjas i Herren,
firande denna festdag
till Jungfru Marias ära,
åt vars fest
änglarna gläds
och prisar Guds Son.


(Ps. 33)


Exsultate iusti in Domino:
rectos decet collaudatio.

Jubla, ni rättfärdiga, i Herren:
lovsång anstår de frimodiga.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto;
Sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

GRADUALE


(Ps 34:10, 11b)


Timete Dominum omnes sancti eius:
quoniam nihil deest timentibus eum.

Frukta Herren, alla ni hans heliga,
ty inget fattas de som fruktar honom.

Inquirentes autem Dominum
non deficient omni bono.

De som söker Herren
har inte brist på något gott.

ALLELUIA


(Matt 11:28)


Venite ad me, omnes qui laboratis, et
onerati estis: et ego reficiam vos.

Kom till mig, alla som arbetar och
är betungade, och jag skall skänka er vila.

OFFERTORIUM


(Vish. 3:1-4)


Iustorum animæ in manu Dei sunt,
et non tanget illos tormentum malitiæ:
visi sunt oculis insipientum mori:
illi autem sunt in pace, alleluia.

De rättfärdigas själar är i Guds hand
och ondskans plågor skall inte röra dem.
De synas döda i de dåraktigas ögon
fast de är i frid, lova Herren.

Et si coram hominibus
tormenta passi sunt,
spes illorum immortalitate
plena est, alleluia.

Och om de så bland människor
dött under svåra plågor
så har deras hopp om odödlighet
blivit uppfyllt, lova Herren.

COMMUNIO


(Matt. 5:8-10)


Beati mundo corde,
quoniam ipsi Deum videbunt:
beati pacifici,
quoniam filii Dei vocabuntur:
beati qui persecutionem patiuntur
propter iustitiam,
quoniam ipsorum est regnum cælorum.

Saliga är de renhjärtade,
ty de skall själva se Gud.
Saliga är de fredsstiftande,
ty de skall kallas Guds söner.
Saliga är de som lider förföljelse
för sin rättfärdighets skull,
ty deras är himmelriket.


(Psalm 126)


In convertendo Dominus
captivitatem Sion,
facti sumus sicut consolati.

Genom Herrens befriande
av det fängslade Sion,
blir vi tröstade.

Tunc repletum est gaudio os nostrum,
et lingua nostra exsultatione.

Då är vår mun fylld av glädje,
och vår tunga av jubel.

Tunc dicent inter gentes:
Magnificavit Dominus facere cum eis.

Då skall man säga bland folk:
Herren har gjort stora saker med dem.

Magnificavit Dominus facere nobiscum;
facti sumus lætantes.

Herren har gjort stora saker med oss,
och vi gläder oss.

Converte, Domine,
captivitatem nostram,
sicut torrens in austro.

Upphäv, Herre,
vår fångenskap,
som en bäck i söder.

Qui seminant in lacrymis,
in exsultatione metent.

De som sår med tårar,
skall skörda i jubel.

Euntes ibant et flebant,
mittentes semina sua.

De klagade och grät när de gick ut,
när de bar sitt utsäde.

Venientes autem
venient cum exsultatione,
portantes manipulos suos.

Men när de återkommer,
kommer de i jubel,
bärande sina kärvar.


Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Helgon
Mail