Första advent
INTROITUS


(Ps. 25:1-4)


Ad te levavi
animam meam:
Deus meus,
in te confido,
non erubescam.
Neque irrideant me
inimici mei:
etenim universi
qui te exspectant
non confundentur.

Till dig har jag lyft
min själ,
min Gud,
på dig förtröstar jag,
jag skall icke komma på skam.
Ej heller skall de få skratta åt mig,
mina fiender,
ty de
som väntar på dig
skall inte göra det förgäves.

Vias tuas, Domine,
demonstra mihi:
et semitas tua
edoce me.

Dina vägar, Herre,
visa dem för mig,
och dina stigar,
lär mig dem.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

KYRIE
        fons bonitatis
        pater ingenite
        a quo bona cuncta
        procedunt
                        eleison

Herre,
        godhetens källa,
        ofödd Fader,
        från vilken alla goda saker
        kommer,
                        förbarma dig.

Kyrie
        qui pati natum
        mundi pro crimine
        ipsum ut salvaret
        misisti
                        eleison

Herre,
        du som din Enfödde (för att lida
        av världens synder
        och för att frälsa den från dem)
        sände,
                        förbarma dig.

Kyrie
        qui septiformis
        das dona pneumatis
        a quo celum terra
        replentur
                        eleison

Herre,
        du som sjufaldiga
        gåvor av Anden ger,
        av vilka himlen och jorden
        överflödar,
                        förbarma dig.

Christe
        unice
        dei patris genite
        quem de virgine
        nasciturum mundo mirifice
        sancti predixerunt prophete
                        eleison

Kriste,
        ende
        Guds Faderns födde,
        vars av Jungfrun
        makalösa födsel till jorden
        de heliga profeterna förutsade,
                        förbarma dig.

Christe
        agye
        celi compos regie
        melos glorie
        cui semper astans pro numine
        angelorum decantat apex
                        eleison

Kriste,
        helige,
        som besitter himlens slott
        ärans melodi
        åt dig, alltid beredda på din befallning,
        sjunger änglarnas höjd;
                        förbarma dig.

Christe
        celitus
        assis nostris precibus
        pronis mentibus
        quem in terris devote colimus
        ad te pie Jesu clamantes
                        eleison

Kriste,
        himmelske,
        bistå våra böner
        av ivriga sinnen,
        du som vi på jorden hängivet dyrkar,
        ropande till dig, fromme Jesu:
                        förbarma dig.

Kyrie
        spiritus alme
        coheres patrinatoque
        unius usye
        consistendo
        flans ab utroque
                        eleison

Herre,
        hulda Ande,
        sammanhängande med Faderns Son,
        av samma väsen
        bestående,
        utandandes från bägge,
                        förbarma dig.

Kyrie
        qui baptizato
        in iordanis unda Christo
        effulgens specie
        columbina
        apparuisti
                        eleison

Herre,
        som, döpt
        i Jordans våg, för Kristus
        med lysande ansikte
        framträdde
        som en duva,
                        förbarma dig.

Kyrie
        ignis divine
        pectora nostra succende
        ut digni pariter
        proclamare
        possimus semper
                        eleison

Herre,
        heliga eld,
        upptänd våra hjärtan,
        så att vi alltid kan
        vara lika värdiga
        att ropa ut:
                        förbarma dig.


(Codex Engelberg, c:a 1400)

Ära vare gudh i högdenne.
Och frid på iordenne: menniskiomen en godh vilie.
Wij loffue tigh. Wij velsigne tigh. Wij tilbedie tigh.
Wij prise och äre tigh. Wij tacke tigh för tijna stora äro.
O herre gud himmelske koning: gudh fadher alzmectiger
O herre thens aldra högstes enfödde son: iesu christe.
O herre gudh: gudz lamb: fadherens son.
Tu som borttager verldenes sÿnder: förbarma tigh öfuer oss.
Tÿ tu är aleene heligh. Tu är aleene herren
Tu är aleene then högste: iesu christe.
Med then helga anda: i gudz faders herligheet. Amen.

(Från en mässbok från Hög, 1540)

GRADUALE


(Ps. 25:3-4)


Universi qui te exspectant
non confundentur, Domine.

De som väntar på dig
skall inte komma på skam, Herre.

Vias tuas, Domine,
notas fac mihi,
et semitas tuas
edoce me.

Dina vägar, Herre,
visa mig dem,
och dina stigar,
lär mig dem.

ALLELUIA


(Ps. 85:8)


Ostende nobis, Domine,
misericordiam tuam,
et salutare tuum da nobis.

Visa oss, Herre,
din barmhärtighet,
och ge oss din frälsning.

CREDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Jag tror på en Gud,
Fader allsmäktig,
skapare av himmel och jord,
allt synligt och osynligt.

Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est in gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni
non erit finis.

Och på en Herre,
Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
och född av Fadern
före alla tider.
Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern
genom vilken allt blivit skapat,
som för oss människor
och för vår frälsning
nedsteg från himlen,
och blev kött genom Helig Ande
av Jungfru Maria
och blev människa.
Dessutom korsfäst för oss,
led under Pontius Pilatus,
och begrovs,
och uppstod på tredje dagen
enligt Skrifterna,
och steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida,
och kommer igen i ära
för att döma levande och döda,
han vars riken
inte skall ha något slut.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est
per prophetas.

Och på den Helige Ande,
Herre och livgivare,
som utgår från Fadern och Sonen,
och som med Fadern och Sonen
samtidigt tillbes och äras,
och som har talat
genom profeterna.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto
resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi.
Amen.

Och en helig, allmän
och apostolisk kyrka.
Jag erkänner ett dop
till syndernas förlåtelse.
Och förväntar mig
de dödas uppståndelse
och kommande tidsåldrars liv.
Amen.

OFFERTORIUM


(Ps. 25: 1-3, 5, 16, 20)


Ad te Domine
levavi animam meam.
Deus meus, in te confido,
non erubescam.
Neque irrideant me
inimici mei.
Etenim universi qui te exspectant
non confundentur.

Till dig, Herre,
har jag lyft min själ.
Min Gud, på dig förtröstar jag,
jag skall inte komma på skam.
Ej heller skall de skratta åt mig,
mina fiender,
ty de som väntar på dig
skall inte göra det förgäves.

Dirige me in veritate tua,
et doce me,
quia tu es Deus salutaris meus,
et te sustinui tota die.

Led mig i din sanning,
och lär mig,
ty du är min frälsnings Gud,
hela dagen har jag stöttat dig.

Respice in me
et miserere mei, Domine.
Custodi animam meam
et eripe me.
Non confundar,
quoniam invocavi te.

Se till mig
och ha förbarmande med mig, Herre.
Bevara min själ,
och rädda mig.
Jag skall inte komma på skam,
ty jag har åkallat dig.

SANCTUS


HEligh HEligh HEligh. herre gudh sabaoth
Fulle äre himblana och iorden aff tinne herligheet Osanna j högdene
Welsignat vare han som kommer j herrans nampn Osanna j högdene.AGNUS DEI


O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som bortager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. Gijff oss tijn frid och velsignelse(Från en mässbok från Bjuråker, 1540)

KOMMUNION


(Ps. 85:13)


Dominus dabit benignitatem,
et terra nostra dabit fructum suum.

Herren skall ge godhet,
och vår jord skall ge sin frukt.


(Psalm 130)

De profundis clamavi ad te Domine,
Domine exaudi vocem meam.

Från djupen ropar jag till dig, Herre:
Herre, hör min röst.

Fiant aures tuæ intendentes
in vocem deprecationis meæ.

Må dina öron riktas
mot min böns röst.

Si iniquitates observaveris Domine,
Domine, quis sustinebit?

Om du skulle ha beaktat illgärningar,
Herre, vem skulle då bestå?

Quia apud te propitiatio est,
et propter legem tuam
sustinui te Domine.

Ty hos dig är nåd,
och enligt din lag
har jag värnat dig, Herre.

Sustinuit anima mea in verbo eius,
speravit anima mea in Domino.

Min själ har hållits uppe av hans ord,
min själ har förtröstat på Herren.

A custodia matutina
usque ad noctem
speret Israel in Domino.

Från morgonväkten
ända till natten
hoppas Israel på Herren.

Quia apud Dominum misericordia,
et copiosa apud eum redemptio.

Ty hos Herren är barmhärtighet,
och hos honom frälsning i överflöd.

Et ipse redimet Israel
ex omnibus iniquitatibus eius.

Så må jag sjunga en psalm
Och han skall rädda Israel
från alla dess illgärningar.

BENEDICAMUS DOMINO
Deo dicamus gratias

Vi välsignar Herren
Vi tackar Gud

SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende,
O clemens, O pia, O dulcis Maria.

Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare,
dessa dina barmhärtiga ögon,
vänd dem till oss;
och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil,
O hulda, O fromma, O ljuva Maria.

Imperayritz de la ciutat joyosa
de paradis ab tot gaug eternal
neta de crims, de virtuts habundosa
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical
axi com sotz a Dieu molt graciosa
placaus estar als fizels piadosa
pergant per lor al Rey celestial.

Härskarinna i den glada staden
i paradiset som har evig lycka,
renat från synder, överflödande av dygder;
Guds moder genom gudomlig gärning;
Behagfulla jungfru med änglalikt ansikte,
således i Guds ögon den mest nådefulla:
Var tålmodig med dina trogna fromma
som ber genom dig till den himmelske Kungen.

Verges ses par misericordiosa
de vos se tany quens defenats de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels falliments que fem en general.
Mas quens cubrats ab lo manto real
de pietat pus quen ets cupiosa
car tots em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humenal.

Barmhärtiga jungfru utan like,
vi litar på att du skyddar oss mot det onda,
och att du inte ger upp när du ser
att vi misslyckas hela tiden,
utan hellre täcker oss med din kungliga mantel
av fromhet, ty den som överflödar
av kärlek kan lyfta upp det eländiga stoftet
som det mänskliga köttet misslyckas med.

Rosa flagran de vera benenança
fons de merce iamays ne defallen
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'hom per nostre salvamen.
E fo ver Dieus es hom perfetamen
ses defallir en alcuna substança.
E segons hom mori senes dubtança
e com ver Dieus levech del monimen.

Ros som doftar av sann godhet,
barmhärtighetens källa som aldrig sviker,
ärans palats där man gjorde alliansen
mellan Gud och människa, för vår frälsning,
och som såg Gud bli perfekt människa
utan fel i någondera substans,
och sedan såg människan död, utan tvivel,
och såg Gud resa sig ur graven;

Vexell de pats corona de sperança
port de salut be segur de tot ven
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre fill excellen
mort en la crots per nostra delivrança
quels peccats d'om en fayt en cobejança
al be fidel confes e peniden.

Fridens kärl, hoppets krona,
frälsningens hamn, all godhets källa:
du har förtjänat att få hålla vågen
där de rättfärdiga vägs,
och tyngre väger din framstående son,
död på korset för vår frälsning,
än synderna människor gör under täckmantel
av att vara trogna som bekänner och ångrar sig.

Flor de les flors: dolça clement et pia
l'angel de Dieu vesem tot corroçat
e par que Dieus lamandat qu'ens alcia
don ell es prest ab lestoch affilat.
Donchos plaça vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia
tot fallimen tro en lo presen dia
ens done gaug e patz e sanitat.

Blommornas blomma, ljuv, huld och from,
som Guds ängel såg knäböja,
och som av Gud blev befalld att gå dit
där han står redo med ett skarpt svärd:
Låt det behaga dig att beordra honom
att svärdet vänds bort från oss,
och varje felsteg, till idag,
och att vi ges glädje och frid och frälsning.

Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat
si Jesu Christ obehir no volia
ço que per vos li sera supplicat
mostrats-li els pits don l'avets alletat
et tot los sants ab la gran jerarquia
de paradis qui us faran companya
tot quan voirets vos er ben autreyat.

Havets stjärna som leder dem som är i fara
och låter dem komma till säker hamn:
om Jesus Kristus inte vill lyda
det som genom dig blir begärt,
visa honom då brösten som han diat,
och alla helgon i den stora hierarkin
i paradiset kommer att göra dig sällskap
och bevilja dig varje önskan, och mycket mer.(ur “Llibre Vermell”, den röda boken, från klostret på berget Montserrat i Katalonien, ca 1400. Montserrat, eller Monte serrato, betyder “det sågade berget”, eftersom det har en mängd spetsiga toppar, så att det ser ut som att man sågat i det, eller som att det har sågtänder. Klostret var berömt för sitt stora bibliotek av medeltida unika handskrifter, med särskilt mycket musik, som brann upp under Napoleonkriget 1811. Ett överlevande fragment av en bok bands in i röd sammet, och fick så sitt namn. Där finns tio sånger, som är avsedda för pilgrimer, och – som boken säger – som är lugnare och värdigare än de sånger som pilgrimer annars vanligtvis sjunger.)

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik och gregoriansk sång     Jul
Mail