Jul, midnattsmässa


INTROITUS


(Ps. 2: 7, 1, 2, 8)


Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu, ego hodie geniu te.

Herren sade till mig:
”Du är min son, jag har idag fött dig”.

Quare fremuerunt gentes:
et populi meditati sunt inania?

Varför larmar hedningarna
och tänker folken fåfänglighet?

Astiterunt reges terræ, et principes
convenerunt in unum adversus Dominum,
et adversus Christum eius.

Jordens kungar reser sig upp, och furstarna
rådslår med varandra mot Herren,
och mot hans smorde.

Postula a me, et dabo tibi
gentes hereditatem tuam,
et possesionem tuam terminos terræ.

Begär av mig, så skall jag ge dig
hedningarna till arvedel,
och jordens ändar till egendom.

Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto, sicut erat in
principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och
den helige Ande, som det var av
begynnelsen, och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

GRADUALE


(Ps. 110:3,1)


Tecum principium
in die virtutis tuæ:
in splendoribus sanctorum,
ex utero ante luciferum
genui te.

Med dig är de främsta
på din makts dag.
I de heligas glans,
ur moderlivet före gryningen
har jag fött dig.

Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis:
donec ponam
inimicos tuos scabellum
pedum tuorum.

Herren sade till min Herre:
Sitt på min högra sida
tills jag lägger
dina fiender som en pall
åt dina fötter.

ALLELUIA


(Ps. 2:7)


Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu,
ego hodie geniu te.

Herren sade till mig:
”Du är min son,
jag har idag fött dig”.

OFFERTORIUM


(Ps. 96:11,13,1,2)


Lætentur cæli
et exsultet terra
ante faciem Domini:
quoniam venit.

Må himlarna glädjas
och jorden jubla
inför Herrens ansikte,
ty han kommer.

Cantate Domino
canticum novum,
cantate Domino
omnis terra
ante faciem Domini:
quoniam venit.

Sjung till Herren
en ny sång,
sjung till Herren,
hela jorden,
inför Herrens ansikte,
ty han kommer.

Cantate Domino:
benedicite nomen eius:
bene nuntiate de die
in diem salutare eius
ante faciem Domini:
quoniam venit.

Sjung till Herren,
välsigna hans namn,
förkunna väl från dag
till dag hans frälsning
inför Herrens ansikte,
ty han kommer.

KOMMUNION


(Ps. 110:3)


In splendoribus sanctorum,
ex utero
ante luciferum
genui te.

I de heligas glans,
ur moderlivet
före gryningen
har jag fött dig.


(Ps. 110)


Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis.

Herren sade till min Herre:
Sitt på min högra sida.

Donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.

Tills jag lägger dina fiender
som en pall åt dina fötter.

Virgam virtutis tuæ
emittet Dominus ex Sion;
dominare in medio
inimicorum tuorum.

Din makts stav
sänder Herren ut från Sion
för att härska mitt bland
dina fiender.

Tecum principium
in die virtutis tuæ,
in splendoribus sanctorum;
ex utero ante
luciferum genui te.

Med dig är de främsta
på din makts dag,
i de heligas glans.
ur moderlivet före
gryningen har jag fött dig.

Juravit Dominus,
et non pœnitebit eum:
Tu es sacerdos in æternum
secundum ordinem Melchisedech.

Herren har lovat,
och ångrar sig inte.
Du är präst för evigt
i Melchisedechs efterföljd.

Dominus a dextris tuis;
confregit in die iræ suæ reges.

Herren är på din högra sida.
På sin vredes dag har han krossat kungar.

De torrente in via bibet;
propterea exaltabit caput.

Av bäcken vid vägen skall han dricka.
Därför skall han höja huvudet.Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Jul
Mail