Annandag jul, protomartyren Stephanus


INTROITUS


(Ps. 119:23, 1)


Etenim sederunt principes
et adversum me loquebantur,
et iniqui persecuti sunt me.
Adiuva me, Domine Deus meus,
quia servum tuum exercebatur
in tuis iustificationibus.

Furstar sitter
och talar emot mig
och förföljer mig.
Hjälp mig, Herre min Gud,
ty din tjänare övats
i dina rättfärdigheter.

Beati immaculati in via,
qui amubulant in lege Domini.

Säll är den obefläckade på vägen,
han som går i Herrens lag.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

GRADUALE


(Ps. 119, 23, 86; 109, 26)


Sederunt principes
et adversum me loquebantur,
et iniqui persecuti sunt me.

Furstar sitter
och talar emot mig
och förföljer mig.

Adiuva me, Domine Deus meus,
salvum me fac propter misericordiam tuam.

Hjälp mig, Herre min Gud,
rädda mig efter din stora barmhärtighet.


RESPONSORIUM


Sancte Dei preciose protomartir Stephane
qui virtute caritatis circumfultus undique
Dominum pro inimico exorasti populo,
funde preces pro devoto tibi nunc collegio.

Helige Guds dyrbare förste martyr Stefan
som, av kärlekens dygd omstrålad överallt,
bevekade Herren inför det fientliga folket,
utgjut böner för dina trogna som nu församlats.

Ut tuo propitiatus interventu Dominus
nos purgatos a peccatis iungat celi civibus.

Tack vare din blidkande medling
skall Herren förena oss, renade från synder, med himlens medborgare.

Funde preces pro devoto tibi nunc collegio.

Utgjut böner för dina trogna som nu församlats.

OFFERTORIUM


(Apg. 6:5; 7:59)


Elegerunt Apostoli Stephanum levitam,
plenum fide et Spiritu Sancto,
quem lapidaverunt Judæi,
orantem et dicentem: Domine Jesu,
accipe spiritum meum, alleluia.

Apostlarna valde prästen Stefan,
full av tro och Helig Ande,
honom som judarna stenade
medan han bad och sade: Herre Jesus,
tag emot min ande, halleluja.Välkommen    Sida 2    Medeltidsmusik    Jul    Övriga helgon   
Mail