Introitus: Ad te levavi

Ad te levavi
animam meam:
Deus meus,
in te confido,
non erubescam.
Neque irrideant me
inimici mei:
etenim universi
qui te exspectant
non confundentur.

Till dig har jag lyft
min själ,
min Gud,
på dig förtröstar jag,
jag skall icke komma på skam.
Ej heller skall de få skratta åt mig,
mina fiender,
ty de
som väntar på dig
skall inte göra det förgäves.

Vias tuas, Domine,
demonstra mihi:
et semitas tua
edoce me.

Dina vägar, Herre,
visa dem för mig,
och dina stigar,
lär mig dem.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.
En gregoriansk adventssång. Texten är ur psaltaren 25:1-4 och temat är väntan på Kristi ankomst. Sången är ett introitus, dvs det man sjunger när präster och andra går i procession in i kyrkan. Ett introitus består av en psaltarpsalm med en refräng (Ad te...) mellan varje vers av psaltarpsalmen. Efter sista versen sjunger man Gloria Patri. Eftersom det inte är någon procession sjunger vi bara en vers (Vias tuas...), annars håller man på och sjunger tills processionen är klar.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Mp3:or
Mail