Första söndagen i fastan

(Mässan för första söndagen i fastan kallas Invocavit, se psalmbokens andra del, Den svenska kyrkohandboken, som börjar strax efter psalmerna, sidan 86. Invocavit, “Han har åkallat mig” är det första ordet i vers 15 i psaltarpsalm 91, det är det första ordet som sjungs i denna mässa, och det är från denna psaltarpsalm texten kommer till alla propriesånger, de som har olika text för varje söndag, det vill säga introitus, graduale, traktus, offertorium och kommunion, till skillnad från ordinariet, dvs kyrie, gloria, credo, sanctus och agnus Dei som har samma text varje söndag.)


INTROITUS


(Ps. 91:15, 16, 1)


Invocavit me,
et ego exaudiam eum.
Eripiam eum
et glorificabo eum.
Longitudine dierum
adimplebo eum.

Han har åkallat mig
och jag skall lyssna till honom.
Jag skall rädda honom
och ära honom.
Med dagars längd
skall jag överfylla honom.

Qui habitat
in adiutorio Altissimi,
in protectione Dei cæli
commorabitur.

Den som bor
i den Högstes hägn,
under himlens Guds beskydd
förblir den.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

KYRIE
        rex genitor ingenite
        vera essentia
               eleison

Herre,
        kung, ofödde fader,
        sanna essens,
               förbarma dig.

Kyrie
        luminis fons
        et rerum conditor
               eleison

Herre,
        ljusets källa,
        och sakers skapare,
               förbarma dig.

Kyrie
        qui nos tue imaginis
        signasti specie
               eleison

Herre,
        som signerat oss med
        bilden av ditt ansikte,
               förbarma dig.

Christe
        qui perfecta
        es sapientia
               eleison

Kriste,
        du som perfekt
        visdom är,
               förbarma dig.

Christe
        lux oriens
        per quem sunt omnia
               eleison

Kriste,
        gryende ljus,
        genom vilket allt är,
               förbarma dig.

Christe
        dei forma
        humane particeps
               eleison

Kriste,
        Guds gestalt,
        deltagande i människans,
               förbarma dig.

Kyrie
        spiritus vivifice
        vite vis
               eleison

Herre,
        livgivande ande,
        livets kraft,
               förbarma dig.

Kyrie
        utriusque
        donum in quo cuncta
               eleison

Herre,
        bägges
        gåva i vilken allt är,
               förbarma dig.

Kyrie
        expurgator scelerum
        et largitor gratie
        quesumus
        propter nostras offensas
        noli nos relinquere
        O consolator
        dolentis anime
               eleison

Herre,
        synders renare,
        och nådens utbredare,
        vi ber dig
        att trots våra överträdelser
        inte överge oss,
        O, tröstare
        åt en sörjandes själ,
               förbarma dig.

GRADUALE


(Ps. 91:11, 12)


Angelis suis
mandavit de te,
ut costodiant
in omnibus viis tuis.

Sina änglar
har han befallt angående dig
att de skall vaka över dig
på alla dina vägar.

In manibus
portabunt te,
ne unquam
offendas ad lapidem pedem tuum.

På sina händer
skall de bära dig
så att inte någonsin
din fot stöter emot någon sten.

TRAKTUS


(Ps. 91:1-7, 11-16)


Qui habitat
in adiutorio Altissimi,
in protectione Dei cæli
commorabitur.

Den som bor
i den Högstes hägn,
under himlens Guds beskydd
förblir den.

Dicet Domino:
Susceptor meus es,
et refugium meum,
Deus meus,
sperabo in eum.

Han skall säga till Herren:
Du är min upprätthållare,
och min tillflykt.
Min Gud,
jag skall hoppas på honom.

Quoniam ipse liberavit me
de laqueo venantium
et a verbo aspero.

Ty han har befriat mig
från jägarens snara
och från bittra ord.

Scapulis suis
obumbrabit tibi,
et sub pennis eius
sperabis.

Med sina axlar
beskuggar han dig,
och under hans vingar
skall du vänta.

Scuto circumdabit te
veritas eius.
Non timebis
a timore nocturno.

Med en sköld omsluter dig
hans sanning.
Du skall inte frukta
för nattlig fruktan,

A sagitta volante
per diem,
a negotio perambulante
in tenebris,
a ruina et dæmonio
meridiano.

för flygande pil
på dagen,
för kringvandrande gärningsman
i mörkret,
för ruin och demoner
mitt på dagen.

Cadent a latere tuo mille,
et decem milia a dextris tuis,
tibi autem non
appropinquabit.

Faller vid din sida tusen,
och tio tusen på din högra sida,
dig skall det dock inte
komma i närheten av.

Quoniam angelis suis
mandavit de te,
ut custodiant te
in omnibus viis tuis.

Ty sina änglar
har han befallt om dig
att de skall vaka över dig
på alla dina vägar.

In manibus
portabunt te,
ne unquam
offendas ad lapidem pedem tuum.

På sina händer
skall de bära dig
så att inte någonsin
din fot stöter emot någon sten.

Super aspidem et basiliscum
ambulabis,
et conculcabis
leonem et draconem.

Över huggormar och basilisk
skall du vandra,
och trampa på
lejon och drake.

Quoniam in me speravit,
liberabo eum.
Protegam eum,
quoniam cognovit nomen meum.

Eftersom han hoppats på mig
skall jag befria honom.
Jag skall beskydda honom
eftersom han känt mitt namn.

Invocavit me,
et ego exaudiam eum.
Cum ipso sum in tribulatione.

Han har åkallat mig
och jag skall lyssna på honom.
Jag är med honom i vedermödan.

Eripiam eum,
et glorificabo eum.
Longitudine dierum
adimplebo eum,
et ostendam illi
salutare meum.

Jag skall rädda honom
och ära honom.
Med dagars längd
skall jag överfylla honom
och visa honom
min frälsning.

CREDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Jag tror på en Gud,
Fader allsmäktig,
skapare av himmel och jord,
allt synligt och osynligt.

Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est in gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni
non erit finis.

Och på en Herre,
Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
och född av Fadern
före alla tider.
Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern
genom vilken allt blivit skapat,
som för oss människor
och för vår frälsning
nedsteg från himlen,
och blev kött genom Helig Ande
av Jungfru Maria
och blev människa.
Dessutom korsfäst för oss,
led under Pontius Pilatus,
och begrovs,
och uppstod på tredje dagen
enligt Skrifterna,
och steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida,
och kommer igen i ära
för att döma levande och döda,
han vars riken
inte skall ha något slut.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est
per prophetas.

Och på den Helige Ande,
Herre och livgivare,
som utgår från Fadern och Sonen,
och som med Fadern och Sonen
samtidigt tillbes och äras,
och som har talat
genom profeterna.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto
resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi.
Amen.

Och en helig, allmän
och apostolisk kyrka.
Jag erkänner ett dop
till syndernas förlåtelse.
Och förväntar mig
de dödas uppståndelse
och kommande tidsåldrars liv.
Amen.

OFFERTORIUM


(Ps. 91:4, 2, 5, 6, 11 - 14)


Scapulis suis
obumbrabit tibi Dominus,
et sub pennis eius
sperabis.

Med sina axlar
beskuggar han dig,
och under hans vingar
skall du vänta.

           Scuto
           circumdabit te
           veritas eius.


           Med en sköld
           omsluter dig
           hans sanning.


Dicet Domino:
Susceptor meus es.
Non timebis
a timore nocturno,
a sagitta volante per diem.

Han skall säga till Herren:
Du är min upprätthållare.
Du skall inte frukta
för nattlig fruktan,
för flygande pil på dagen.

Quoniam angelis suis
mandavit de te,
ut costodiant te,
ne unquam
offendas ad lapidem pedem tuum.

Ty sina änglar
har han befallt om dig
att de skall vaka över dig
så att inte någonsin
din fot stöter emot någon sten.

Super aspidem et basiliscum
ambulabis,
et conculcabis
leonem et draconem.
Quoniam in me speravit,
liberabo eum.

Över huggormar och basilisk
skall du vandra,
och trampa på
lejon och drake.
Eftersom han hoppats på mig
skall jag befria honom.

SANCTUS


HEligh HEligh HEligh. herre gudh sabaoth
Fulle äre himblana och iorden aff tinne herligheet Osanna j högdene
Welsignat vare han som kommer j herrans nampn Osanna j högdene.AGNUS DEI


O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som bortager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. Gijff oss tijn frid och velsignelse(Från en mässbok från Bjuråker, 1540)

KOMMUNION


(Ps. 91:4, 5)


Scapulis suis
obumbrabit tibi,
et sub pennis eius
sperabis.
Scuto circumdabit te
veritas eius.

Med sina axlar
beskuggar han dig,
och under hans vingar
skall du vänta.
Med en sköld omsluter dig
hans sanning.


(Psalm 91)

Qui habitat
in adiutorio Altissimi,
in protectione Dei cæli
commorabitur.

Den som bor
i den Högstes hägn,
under himlens Guds beskydd
förblir den.

Dicet Domino:
Susceptor meus es
et refugium meum,
Deus meus,
sperabo in eum.

Han skall säga till Herren:
Du är min upprätthållare,
och min tillflykt.
Min Gud,
jag skall hoppas på honom.

Quoniam ipse liberavit me
de laqueo venantium,
et a verbo aspero.

Ty han har befriat mig
från jägarens snara
och från bittra ord.

Quoniam angelis suis
mandavit de te,
ut custodiant te
in omnibus viis tuis.

Ty sina änglar
har han befallt om dig
att de skall vaka över dig
på alla dina vägar.

In manibus
portabunt te,
ne unquam
offendas ad lapidem pedem tuum.

På sina händer
skall de bära dig
så att inte någonsin
din fot stöter emot någon sten.

Super aspidem et basiliscum
ambulabis,
et conculcabis
leonem et draconem.

Över huggormar och basilisk
skall du vandra,
och trampa på
lejon och drake.

Quoniam in me speravit,
liberabo eum.
Protegam eum,
quoniam cognovit nomen meum.

Eftersom han hoppats på mig
skall jag befria honom.
Jag skall beskydda honom
eftersom han känt mitt namn.

Invocavit me,
et ego exaudiam eum.
Cum ipso sum in tribulatione.
Eripiam eum,
et glorificabo eum.

Han har åkallat mig
och jag skall lyssna på honom.
Jag är med honom i vedermödan.
Jag skall rädda honom
och ära honom.

Longitudine dierum
adimplebo eum,
et ostendam illi
salutare meum.

Med dagars längd
skall jag överfylla honom
och visa honom
min frälsning.

BENEDICAMUS DOMINO.

Vi välsignar Herren.

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia dissipes
et studia discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg,
skingra du de villfarandes råd
och de stridandes iver,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet, den fromme Kungen
får ses i ära av de trognas kyrka.

Deo dicamus gratias.

Vi tackar Gud.


AVE, REGINA CÆLORUM,
ave, Domina angelorum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.

Var hälsad, himlars Drottning,
var hälsad, änglars härskarinna,
var hälsad, rot, var hälsad, port,
genom vilken ljuset steg upp över jorden.

Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Gläds, ärofulla jungfru,
vackrare än alla;
farväl, du mycket sköna,
och bed för oss hos Kristus.

FASTEPROCESSION


Breves dies hominis,
mundi vita,
humane propaginis.
Que sit vita, cogita.

Korta är människans dagar (Job 14:5)
i det världsliga livet,
av det mänskliga släktet.
Betänk vad livet kan vara.

Nitimur in vetitum,
mundi vita,
caro contra spiritum.
Que sit vita, cogita.

Vi pressas mot det förbjudna
i det världsliga livet,
köttet kämpar mot anden. (Gal 5:17)
Betänk vad livet kan vara.

Pelle moram propera,
mundi vita,
mora non est libera.
Que sit vita, cogita.

Fördriv skyndsamt vilan
i det världsliga livet,
vilan är inte gratis.
Betänk vad livet kan vara.

Mundo nil immundius
mundi vita.
Que facis, fac citius!
Que sit vita, cogita.

Inget är vedervärdigare än världen
i det världsliga livet.
Det du gör, gör det genast! (Joh 13:27)
Betänk vad livet kan vara.

Corpus quod corrumpitur
mundi vita,
animam persequitur.
Que sit vita, cogita.

Kroppen, som fördärvas
av det världsliga livet
förföljer själen.
Betänk vad livet kan vara.

Et bonum propositum
mundi vita,
revocat in irritum.
Que sit vita, cogita.

Och goda föresatser
i det världsliga livet
vänder den till misslyckande.
Betänk vad livet kan vara.

Alios quod doceo,
mundi vita,
ipse docens impleo.
Que sit vita, cogita.

Det jag lär andra
om det världsliga livet
uppfyller jag själv medan jag lär.
Betänk vad livet kan vara.

Christum ne exasperem,
mundi vita,
pauper, sequor pauperem.
Que sit vita, cogita.

För att inte förbittra Kristus
med det världsliga livet
följer jag, fattige, de fattiga.
Betänk vad livet kan vara.

Corpus meum corrigo,
mundi vita,
et in servum redigo.
Que sit vita, cogita.

Jag rätar på kroppen
i det världsliga livet
och skyndar till tjänande.
Betänk, vad livet kan vara.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Påsk
Mail