Tredje söndagen i fastan


INTROITUS


(Ps 25:15, 16, 1, 2)


Oculi mei semper ad Dominum,
quia ipse evellet de laqueo pedes meos:
respice in me, et miserere mei,
quoniam unicus et pauper sum ego.

Mina ögon är alltid på Herren,
för han själv befriar mina fötter från bojan.
Se till mig, och förbarma dig över mig,
för jag är ensam och fattig.

Ad te Domine levavi animam meam:
Deus meus, in te confido,
non erubescam.

Till dig, Herre, har jag lyft min själ.
Min Gud, på dig förtröstar jag,
jag skall inte komma på skam.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto:
sicut erat in principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum. Amen.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,
som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


KYRIE
fons bonitatis
pater ingenite
a quo bona cuncta
procedunt
eleison

Herre,
godhetens källa,
ofödd Fader,
från vilken alla goda saker
kommer,
förbarma dig över oss.

Kyrie
qui pati natum
mundi pro crimine
ipsum ut salvaret
misisti
eleison

Herre,
du som din Enfödde (för att lida
av världens synder
och för att frälsa den från dem)
sände,
förbarma dig över oss.

Kyrie
qui septiformis
das dona pneumatis
a quo celum terra
replentur
eleison

Herre,
du som sjufaldiga
gåvor av Anden ger,
av vilka himlen och jorden
överflödar,
förbarma dig över oss.

Christe
unice
dei patris genite
quem de virgine
nasciturum mundo mirifice
sancti predixerunt prophete
eleison

Kriste,
ende
Guds Faderns födde,
vars av Jungfrun
makalösa födsel till jorden
de heliga profeterna förutsade,
förbarma dig över oss.

Christe
agye
celi compos regie
melos glorie
cui semper astans pro numine
angelorum decantat apex
eleison

Kriste,
helige,
som besitter himlens slott
ärans melodi
åt dig, alltid beredda på din befallning,
sjunger änglarnas höjd;
förbarma dig över oss.

Christe
celitus
assis nostris precibus
pronis mentibus
quem in terris devote colimus
ad te pie Jesu clamantes
eleison

Kriste,
himmelske,
bistå våra böner
av ivriga sinnen,
du som vi på jorden hängivet dyrkar,
ropande till dig, fromme Jesu:
förbarma dig över oss.

Kyrie
spiritus alme
coheres patrinatoque
unius usye
consistendo
flans ab utroque
eleison

Herre,
hulda Ande,
sammanhängande med Faderns Son,
av samma väsen
bestående,
utandandes från bägge,
förbarma dig över oss.

Kyrie
qui baptizato
in iordanis unda Christo
effulgens specie
columbina
apparuisti
eleison

Herre,
som, döpt
i Jordans våg, för Kristus
med lysande ansikte
framträdde
som en duva,
förbarma dig över oss.

Kyrie
ignis divine
pectora nostra succende
ut digni pariter
proclamare
possimus semper
eleison

Herre,
heliga eld,
upptänd våra hjärtan,
så att vi alltid kan
vara lika värdiga
att ropa ut:
förbarma dig över oss.


GLORIA in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus bonæ voluntatis.

Ära åt Gud i höjden,
och frid på jorden
åt människor som har hans välbehag.

Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi prisar och ärar dig,
vi tackar dig
för din stora ära,
Herre Gud, himmelske Konung,
Gud Fader allsmäktig.

Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Herre, enfödde Son, Jesus Kristus,
Herre Gud, Guds Lamm, Faderns Son,
du som borttager världens synder,
förbarma dig över oss;
du som borttager världens synder,
tag emot vår bön;
du som sitter på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss,
ty du allena är helig,
du allena Herre,
du allena den högste, Jesus Kristus,
med den helige Ande
i Guds Faderns härlighet.
Amen.


GRADUALE


(Ps. 9:20, 4)


Exsurge Domine,
non prævaleat homo:
iudicentur gentes
in conspectu tuo.

Stå upp, Herre,
så inte människan får överhanden.
Folken skall dömas
inför din anblick.

In convertendo inimicum meum retrorsum,
infirmabuntur, et peribunt a facie tua.

När mina fiender viker tillbaka, baklänges,
försvagas de och förgås inför ditt ansikte.


TRACTUS


(Ps. 123:1-3)


Ad te levavi oculos meos,
qui habitas in cælis.

Till dig har jag lyft mina ögon,
du som bor i himlen,

Ecce sicut oculi servorum
in manibus dominorum suorum:

ja, som tjänarnas ögon
på sina herrars händer,

Et sicut oculi ancillæ
in manibus dominæ suæ:

och som tjänarinnans ögon
på sin härskarinnas händer,

Ita oculi nostri
ad Dominum Deum nostrum,
donec misereatur nostri.

så är våra ögon
på Herren vår Gud,
tills han förbarmar sig över oss.

Miserere nobis, Domine,
miserere nobis.

Förbarma dig över oss, Herre,
förbarma dig över oss.


CREDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Jag tror på en Gud,
Fader allsmäktig,
skapare av himmel och jord,
allt synligt och osynligt.

Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de cælis.

Och på en Herre, Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
och född av Fadern före alla tider.
Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern
genom vilken allt blivit skapat,
som för oss människor
och för vår frälsning
nedsteg från himlen,

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.

och blev kött genom Helig Ande
av Jungfru Maria
och blev människa.

Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus, et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est in gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni non erit finis.

Dessutom korsfäst för oss,
led under Pontius Pilatus, och begrovs,
och uppstod på tredje dagen
enligt Skrifterna,
och steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida,
och kommer igen i ära
för att döma levande och döda,
han vars riken inte skall ha något slut.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

Och på den Helige Ande,
Herre och livgivare,
som utgår från Fadern och Sonen,
och som med Fadern och Sonen
samtidigt tillbes och äras,
och som har talat genom profeterna.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi. Amen.

Och en helig, allmän
och apostolisk kyrka.
Jag erkänner ett dop
till syndernas förlåtelse.
Och förväntar mig de dödas uppståndelse
och kommande tidsåldrars liv. Amen.


OFFERTORIUM


(Ps. 19:9, 11, 12, 9, 10, 15)


Iustitiæ Domini rectæ,
lætificantes corda.

Herrens rättvisa är riktig,
och glädjer hjärtat,

Et dulciora super mel et favum:
nam et servus tuus custodiet ea.

och är sötare än honung och sötsaker,
därför vaktar också din tjänare på den.

Præceptum Domini lucidum
illuminans oculos:
timor Dei sanctus
permanet in sæculum sæculi:
iudicia Domini vera.

Herrens klara stadgar
upplyser ögonen.
Herrens heliga fruktan
varar i evigheters evighet.
Herrens domslut är sanna,

Et dulciora super mel et favum:
nam et servus tuus custodiet ea.

och är sötare än honung och sötsaker,
därför vaktar också din tjänare på dem.

Et erunt, ut complaceant eloquia oris mei
et meditatio cordis mei
in conspectu tuo semper.

Och låt min muns vältalighet behaga dig,
och mitt hjärtas eftertanke
alltid vara inför din blick,

Et dulciora super mel et favum:
nam et servus tuus custodiet ea.

och vara sötare än honung och sötsaker,
därför vaktar också din tjänare på dem.

SANCTUS

HEligh HEligh HEligh. herre gudh sabaoth
Fulle äre himblana och iorden aff tinne herligheet Osanna j högdene
Welsignat vare han som kommer j herrans nampn Osanna j högdene.
AGNUS DEI

O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som bortager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. Gijff oss tijn frid och velsignelse


(Från en mässbok från Bjuråker, 1540)

KOMMUNION


(Ps. 84:4, 5)


Passer invenit sibi domum,
et turtur nidum,
ubi reponat pullos suos:
altaria tua Domine virtutum,
Rex meus, et Deus meus:
beati qui habitant in domo tua,
in sæculum sæculi laudabunt te.

Sparven har funnit sig ett hus,
och turturduvan ett rede,
där hon skall lägga sina ungar:
dina altaren, dådkraftens Herre,
min Konung och min Gud.
Saliga är de som bor i ditt hus:
i evigheters evighet skall de lovsjunga dig.

PSALM


(Ps. 84)


Quam dilecta tabernacula tua,
Domine virtutum!
Concupiscit et deficit anima mea
in atria Domini.

Hur kära är dina hyddor,
dådkraftens Herre!
Min själ åtrår och saknar
Herrens salar.

Cor meum et caro mea
exsultaverunt in Deum vivum.

Mitt hjärta och mitt kött
jublar åt levande Gud.

Domine, Deus virtutum,
exaudi orationem meam,
auribus percipe, Deus Jacob.

Herre, dådkraftens Gud,
lyssna på min bön,
tag upp den med öronen, Jakobs Gud.

Protector noster, aspice, Deus,
et respice in faciem Christi tui.

Gud, vår beskyddare, se hit,
och se till din Smordes ansikte.

Quia melior est dies una
in atriis tuis super millia;
Elegi abjectus esse
in domo Dei mei,
magis quam habitare
in tabernaculis peccatorum.

Ty en dag är bättre
i dina salar än tusen.
Jag ville vara föraktad
i min Guds hus,
hellre än att bo
i syndares hyddor.

Quia misericordiam et veritatem diligit Deus;
gratiam et gloriam dabit Dominus.

Ty Gud älskar barmhärtighet och sanning,
Herren skall ge nåd och ära.

Non privabit bonis eos,
qui ambulant in innocentia;
Domine virtutum,
beatus homo qui sperat in te.

Han skall inte beröva dem det goda,
de som vandrar i oskadlighet.
Dådkraftens Herre,
salig den människa som tror på dig.

FASTEPROCESSIONBreves dies hominis,
mundi vita,
humane propaginis.
Que sit vita, cogita.

Korta är människans dagar (Job 14:5)
i det världsliga livet,
av det mänskliga släktet.
Betänk vad livet kan vara.

Nitimur in vetitum,
mundi vita,
caro contra spiritum.
Que sit vita, cogita.

Vi pressas mot det förbjudna
i det världsliga livet,
köttet kämpar mot anden. (Gal 5:17)
Betänk vad livet kan vara.

Pelle moram propera,
mundi vita,
mora non est libera.
Que sit vita, cogita.

Fördriv skyndsamt vilan
i det världsliga livet,
vilan är inte gratis.
Betänk vad livet kan vara.

Mundo nil immundius
mundi vita.
Que facis, fac citius!
Que sit vita, cogita.

Inget är vedervärdigare än världen
i det världsliga livet.
Det du gör, gör det genast! (Joh 13:27)
Betänk vad livet kan vara.

Corpus quod corrumpitur
mundi vita,
animam persequitur.
Que sit vita, cogita.

Kroppen, som fördärvas
av det världsliga livet
förföljer själen.
Betänk vad livet kan vara.

Et bonum propositum
mundi vita,
revocat in irritum.
Que sit vita, cogita.

Och goda föresatser
i det världsliga livet
vänder den till misslyckande.
Betänk vad livet kan vara.

Alios quod doceo,
mundi vita,
ipse docens impleo.
Que sit vita, cogita.

Det jag lär andra
om det världsliga livet
uppfyller jag själv medan jag lär.
Betänk vad livet kan vara.

Christum ne exasperem,
mundi vita,
pauper, sequor pauperem.
Que sit vita, cogita.

För att inte förbittra Kristus
med det världsliga livet
följer jag, fattige, de fattiga.
Betänk vad livet kan vara.

Corpus meum corrigo,
mundi vita,
et in servum redigo.
Que sit vita, cogita.

Jag rätar på kroppen
i det världsliga livet
och skyndar till tjänande.
Betänk, vad livet kan vara.

VesperHERRENS BÖN


(Matt. 6:9-13)


Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;

Fader vår,
som är i himlen,
må ditt namn helgas,
må ditt rike komma.

fiat voluntas tua,
sicut in cælo et in terra.
Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie;

Må din vilja ske,
såsom i himlen så också på jorden.
Vårt dagliga bröd
ge oss idag

et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

och förlåt oss våra skulder
såsom också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte i frestelse
utan befria oss från det onda.


ÄNGELNS HÄLSNING


(Luk. 1:28, 42)


Ave Maria,
gratia plena
Dominus tecum.

Var hälsad, Maria,
nådefulla,
Herren är med dig.

Benedicta tu
in mulieribus
fructus ventris tui
Jesus.

Välsignad är du
bland kvinnor,
och välsignad är din livsfrukt,
Jesus.

Sancta Maria
mater Dei
ora pro nobis
peccatoribus
nunc et in
hora mortis nostræ.
Amen.

Heliga Maria,
Guds moder,
bed för oss
syndare
nu och i
vår dödsstund.
Amen.


Then Ewangeliska Credhon


Wij troom vppå alzmechtig gudh
Som alting i sina orde /
skapat haffuer erlig och good:
gott är alt thet som han giordhe:
oss för fadher vil han vara:
aff sin eghen godha vilia
han vil oss altijd beuara:
och oss eÿ iffrå sigh skilia
han beskermar oss j sin krafft /
och inghen står emoot hans macht ·//.

Wij troom och vppå iesum christ:
eenda gudz son och vor herra:
han är ewig och thet är vijst:
mz fadhren liker j äro:
aff maria iomfru reen:
mz san mandom vart han födder:
aff gudz ande til hielp aleen:
för vår sÿnd vart pinter och mödder:
och dödhen han oss öffueruan:
sitter på fadhrens högra hand.

Wij troom vppå then helga and
ena christeliga kyrckia:
thet är helga manna samfund
som gudz ande plägar styrckia.
här warder sÿnden borttaghen:
then oss pläghar göra vånda.
och vppå then sidzsta daghen:
skolom vij alle vpstonda:
och itt ewigt lijff kommer thå
gudh leter oss sin glädhi fåå.
amen.


(Från en mässbok från Hög, 1540. “I sina orde” = “I sitt ord”, som i Joh 1:1-3, antar jag;
"mödder" = bemödad, alltså att man orsakat honom möda.)


INLEDNING


(Ps. 70:2)


Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum me festina.

Gud, ge akt på min räddning;
Herre, skynda till min hjälp.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,
som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Laus tibi Domine, Rex æternæ gloriæ.

Lov vare dig Herre, den eviga ärans Konung.


ANTIFON


(Ps. 110:1)


Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis.

Herren sade till min Herre:
Sitt på min högra sida.PSALM
(Ps. 110)


Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis.

Herren sade till min Herre:
Sitt på min högra sida,

Donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.

tills jag lägger dina fiender
som en pall åt dina fötter.

Virgam virtutis tuæ emittet Dominus ex Sion:
dominare in medio inimicorum tuorum.

Din dådkrafts spira sänder Herren från Sion
för att härska i dina fienders mitt.

Tecum principium in die virtutis tuæ
in splendoribus sanctorum:
ex utero ante luciferum genui te.

Med dig är de främsta på din dådkrafts dag
i de heligas härligheter;
ur livmodern före gryningen födde jag dig.

Juravit Dominus, et non pænitebit eum:
Tu es sacerdos in æternum
secundum ordinem Melchisedech.

Herren har lovat, och ångrar sig inte:
Du är präst för evigt
i Melchisedechs efterföljd.

Dominus a dextris tuis,
confregit in die iræ suæ reges.

Herren är på din högra sida.
På sin vredes dag krossade han kungar.

Judicabit in nationibus,
implebit ruinas:
conquassabit capita in terra multorum.

Han skall döma bland folken,
han skall lägga allt i ruiner,
han skall krossa ledare på jorden i massor.

De torrente in via bibet:
propterea exaltabit caput.

Av bäcken vid vägen skall han dricka.
Därför skall han höja sitt huvud.

Gloria Patri et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var av begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON


(Ps. 111:2)


Magna opera Domini,
exquisita in omnes voluntates ejus.

Stora är Herrens verk,
utsökta för alla som har sin lust i honom.PSALM
(Ps. 111)


Confitebor tibi Domine
in toto corde meo:
in consilio justorum, et congregatione.

Jag skall bekänna dig, Herre,
av hela mitt hjärta,
i de rättfärdigas råd och församling.

Magna opera Domini:
exquisita in omnes voluntates ejus.

Stora är Herrens verk,
utsökta för alla som har sin lust i honom.

Confessio et magnificentia opus ejus:
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Bekännelse och storhet är hans verk
och hans rättvisa varar i evigheters evighet.

Memoriam fecit mirabilium suorum,
misericors et miserator Dominus:
escam dedit timentibus se.

Han har gjort sina unders historia,
Herren, den barmhärtige och förbarmaren,
han har gett mat åt dem som fruktar honom.

Memor erit in sæculum testamenti sui:
virtutem operum suorum
annuntiabit populo suo.

Hans förbunds åminnelse varar för alltid.
Hans verks makt
skall han tillkännage för sitt folk

Ut det illis hæreditatem gentium:
opera manuum ejus veritas et judicium.

för att ge dem som arv till folken.
Hans händers verk är sanning och rätt.

Fidelia omnia mandata ejus:
confirmata in sæculum sæculi:
facta in veritate et æquitate.

Alla hans förbund är trogna,
befästa i evigheters evighet,
gjorda i sanning och jämlikhet.

Redemptionem misit populo suo:
mandavit in æternum testamentum suum.

Han har sänt sitt folk frälsning,
han har anförtrott sitt testamente för evigt.

Sanctum et terribile nomen ejus:
initium sapientiæ timor Domini.

Heligt och fruktansvärt är hans namn.
Herrens fruktan är vishetens begynnelse;

Intellectus bonus omnibus facientibus eum:
laudatio ejus manet in sæculum sæculi.

Ett gott förstånd till alla som gör det.
Hans lov varar i evigheters evighet.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON

Qui timet Dominum,
in mandatis ejus cupit nimis.

Den som fruktar Herren
åtrår hans bud mycket.PSALM
(Ps. 112)


Beatus vir qui timet Dominum:
in mandatis ejus volet nimis.

Säll den man som fruktar Herren,
han vill gärna utföra hans befallningar.

Potens in terra erit semen ejus:
generatio rectorum benedicetur.

Hans säd skall bli mäktig på jorden,
de rättfärdigas efterkommande må välsignas.

Gloria et divitiæ in domo ejus:
et justitia ejus manet in sæculum sæculi.

Ära och rikedomar är i hans hus,
och hans rättfärdighet varar evinnerligen.

Exortum est in tenebris lumen rectis:
misericors, et miserator, et justus.

Åt de rättfärdiga har i mörkret ett ljus gått upp,
barmhärtighet och förbarmare och rättfärdig.

Jucundus homo qui
miseretur et commodat,
disponet sermones suos in judicio:
quia in æternum non commovebitur.

Glädjande är den människa som
är barmhärtig och hjälpsam;
han vårdar sitt tal med flit,
ty han skall inte rubbas i evighet.

In memoria æterna erit justus:
ab auditione mala non timebit.

Den rättfärdige skall vara i evigt minne,
han skall inte frukta onda rykten.

Paratum cor ejus sperare in Domino,
confirmatum est cor ejus:
non commovebitur
donec despiciat inimicos suos.

Hans hjärta är berett att hoppas på Herren,
hans hjärta är fast,
det skall inte rubbas
tills hans får se ner på sina fiender.

Dispersit, dedit pauperibus:
justitia ejus manet in sæculum sæculi:
cornu ejus exaltabitur in gloria.

Han har utstrött och gett åt fattiga,
hans rätt varar i evigheters evighet,
han skall höja sitt horn i ära.

Peccator videbit, et irascetur,
dentibus suis fremet et tabescet:
desiderium peccatorum peribit.

Syndaren skall se, och vredgas,
han skall skära tänder och ruttna;
syndarnas önskan skall förgås.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON


(Ps. 113:2)


Sit nomen Domini benedictum in sæcula.

Må Herrens namn vara välsignat i evighet.PSALM
(Ps. 113)


Laudate pueri Dominum:
laudate nomen Domini.

Lovsjung Herren, ni hans barn,
Lovsjung hans namn.

Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc, et usque in sæculum.

Må Herrens namn vara välsignat,
från detta nu, och alltid i evighet.

A solis ortu usque ad occasum,
laudabile nomen Domini.

Från solens uppgång till nedgång
är Herrens namn lovvärt.

Excelsus super omnes gentes Dominus,
et super cælos gloria ejus.

Upphöjd över alla släkten är Herren,
och över himlarna är hans ära.

Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit in cælo et in terra?

Vem är som Herren vår Gud,
som bor i höjderna,
och ser till de ringa i himlen och på jorden,

Suscitans a terra inopem,
et de stercore erigens pauperem:

uppresande den maktlöse från jorden
och upplyftande den fattige ur smutsen

Ut collocet eum cum principibus,
cum principibus populi sui.

för att sätta honom bland de främsta,
bland de främsta av sitt folk;

Qui habitare facit sterilem in domo,
matrem filiorum lætantem.

som får den ofruktsamma att bo i ett hus,
en moder glädjande sig åt sina barn.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


ANTIFON


(Ps. 115:3)


Deus autem noster in cælo:
omnia quæcumque voluit, fecit.

Vår Gud, nämligen, som är i himlen,
allt vadsomhelst han ville, gjorde han.PSALM
(Ps. 114)


In exitu Israel de Ægypto,
domus Jacob de populo barbaro.

Vid Israels uttåg ur Egypten,
Jakobs hus från barbarfolket,

Facta est Judæa sanctificatio ejus,
Israel potestas ejus.

blev Judeen hans helgedom,
Israel hans herradöme.

Mare vidit, et fugit:
jordanis conversus est retrorsum.

Havet såg det, och flydde,
Jordan vände tillbaka baklänges.

Montes exsultaverunt ut arietes,
et colles sicut agni ovium.

Bergen hoppade som baggar,
och kullarna som fårens lamm.

Quid est tibi mare quod fugisti?
et tu Jordanis, quia conversus est retrorsum?

Vad är det med dig, hav som flytt?
Och du Jordan, varför har du vänt baklänges?

Montes exsultastis sicut arietes,
et colles sicut agni ovium?

Ni berg, hoppat som baggar,
och kullar som fårens lamm?

A facie Domini mota est terra,
a facie Dei Jacob.

För Herrens ansikte har jorden rört sig,
för Jakobs Guds ansikte,

Qui convertit petram
in stagna aquarum:
et rupem in fontes aquarum.

han som förvandlade klippan
till en vattenfördämning
och klyftan till en vattenkälla.PSALM
(Ps. 115)


Non nobis, Domine, non nobis,
sed nomini tuo da gloriam:

Inte åt oss, Herre, inte åt oss,
utan ge äran åt ditt namn,

Super misericordia tua et veritate tua:
nequando dicant gentes:
Ubi est Deus eorum?

för din nåds och sannings skull
så att inte folk säger
”Var är deras Gud?”.

Deus autem noster in cælo:
omnia quæcumque voluit, fecit.

Vår Gud, nämligen, är i himlen;
allt vadsomhelst han ville, gjorde han.

Simulacra gentium argentum et aurum,
opera manuum hominum.

Folks avgudar är silver och guld,
människors händers verk.

Os habent, et non loquentur:
oculos habent, et non videbunt.

Mun har de, och kommer inte att tala,
ögon har de, och kommer inte att se.

Aures habent, et non audient:
nares habent, et non odorabunt.

Öron har de, och kommer inte att höra,
näsor har de, och kommer inte att lukta.

Manus habent, et non palpabunt:
pedes habent, et non ambulabunt:
non clamabunt in guttore suo.

Händer har de, och kommer inte att ta,
fötter har de, och kommer inte att gå,
de kommer inte att skrika ur sina strupar.

Similes illis fiant qui faciunt ea:
et omnes qui confidunt in eis.

Så kommer de att bli, de som gör dessa,
och alla som litar på dem.

Domus Israel speravit in Domino:
adjutor eorum et protector eorum est.

Huset Israel har hoppats på Herren,
han är deras hjälpare och deras beskyddare.

Domus Aaron speravit in Domino:
adjutor eorum et protector eorum est.

Huset Aron har hoppats på Herren,
han är deras hjälpare och deras beskyddare.

Qui timent Dominum speraverunt in Domino:
adjutor eorum et protector eorum est.

De som fruktat Herren har hoppats på Herren,
han är deras hjälpare och deras beskyddare.

Dominus memor fuit nostri:
et benedixit nobis.

Herren har kommit ihåg oss
och välsignat oss,

Benedixit domui Israel:
benedixit domui Aaron.

välsignat huset Israel,
välsignat huset Aron,

Benedixit omnibus qui timent Dominum,
pusillis cum majoribus.

välsignat alla som fruktar Herren,
små som stora.

Adjiciat Dominus super vos:
super vos, et super filios vestros.

Må Herren föröka er,
er och era barn,

Benedicti vos a Domino,
qui fecit cælum et terram.

välsignade av Herren,
som gjorde himmel och jord.

Cælum cæli Domino:
terram autem dedit filiis hominum.

Himlens himmel är åt Herren,
men jorden gav han åt människors barn.

Non mortui laudabunt te Domine:
neque omnes qui descendunt in infernum.

De döda kommer inte att lovsjunga dig, Herre,
inte heller de som stigit ner i underjorden,

Sed nos qui vivimus, benedicimus Domino,
ex hoc nunc et usque in sæculum.

men vi som lever, vi välsignar Herren,
från detta nu och alltid evinnerligen.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


KAPITULUM


(Ef. 5)


Estote imitatores Dei, sicut filii carissimi,
et ambulate in dilectione, sicut et Christus
dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis,
oblationem et hostiam Deo
in odorem suavitatis.

Var Guds efterbildare, som älskade barn,
och vandra i kärlek, så som också Kristus
älskade oss, och utgav sig själv för oss,
en gåva och ett offer åt Gud
i ljuvlighetens väldoft.

Deo gratias.

Tack Gud.


RESPONSORIUM


(Ps. 61:4)


Esto nobis, Domine,
turris fortitudinis.

Var oss, Herre
ett styrkans torn.

A facie inimici,
turris fortitudinis.

Inför fiendens ansikte,
ett styrkans torn.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

Esto nobis, Domine,
turris fortitudinis.

Var oss, Herre,
ett styrkans torn.


HYMN


(Gregorius, 540-604)


Audi, benigne Conditor,
nostras preces cum fletibus
sacrata in abstinentia,
fusas quadragenaria.

Hör, välvillige Skapare,
våra böner med tårar
helgade i fasta,
utgjutna dessa fyrtio dagar.

Scrutator alme cordium,
infirma tu scis virium:
Ad te reversis exhibe
remissionis gratiam.

Hjärtans hulda genomsökare,
du känner styrkans kraftlöshet.
Till de som vänt sig till dig, räck fram
förlåtelsens nåd.

Multum quidem peccavimus,
sed parce confitentibus,
tuique laude nominis
confer medelam languidis.

Vi har syndat verkligen mycket,
men skona dina bekännare,
och, för ditt namns lov,
bringa matthetens bot.

Sic corpus extra conteri
dona per abstinentiam;
jejunet ut mens sobria
a labe prorsus criminum.

Att kroppen så utvändigt utmattas,
ge oss det genom fastan,
så själen nyktert kan hungra,
rättframt, efter syndernas fall.

Præsta, beata Trinitas,
concede, simplex unitas,
ut fructuosa sint tuis
haec parcitatis munera. Amen.

Giv, saliga Treenighet,
medge, enkla enhet,
att fruktsamma må vara dina
dessa sparsamhetens gåvor. Amen.


VERSIKEL


(Ps. 91:11; Matt. 4:6; Luk. 4:10)


Angelis suis Deus mandavit de te,
ut custodiant te in omnibus viis tuis.

Gud har gett sina änglar befallning om dig,
att de skall vakta dig på alla dina vägar.


ANTIFON


(Matt. 17:9)


Visionem quam vidistis, nemini dixeritis,
donec a mortuis resurgat Filius hominis.

Synen ni har sett, må ni inte berätta för någon
förrän Människosonen uppstått från de döda.
(Luk. 1:46-55)


MAGNIFICAT anima mea Dominum.

Min själ upphöjer Herren,

Et exsultavit spiritus meus
in Deo salutari meo.

och min ande har jublat
åt Gud min frälsare,

Quia respexit humilitatem ancillæ suæ:
ecce enim ex hoc
beatam me dicent omnes generationes.

för han har sett till sin tjänarinnas ringhet
och se, efter detta
kommer alla släktled att prisa mig salig,

Quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen ejus.

för den starke har gjort stora saker med mig,
och heligt är hans namn,

Et misericordia ejus a progenie
in progenies, timentibus eum.

och hans barmhärtighet varar från släkte till
släkte, bland dem som fruktar honom.

Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos
mente cordis sui.

Han har gjort storverk med sin arm,
han har förskingrat de som har ett högmodigt
sinne i sina hjärtan.

Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.

Han har avsatt mäktiga från sina säten,
och upphöjt oansenliga.

Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.

Han har mättat hungriga med sitt goda,
och rika har han skickat bort tomhänta.

Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ.

Han har tagit sig an sitt barn Israel,
besinnande sin barmhärtighet,

Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in sæcula.

som det sades till våra fäder,
Abraham och hans säd för evigt.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,

Sicut erat in principio, et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.


PRECES


(Bön)


Quæsumus omnipotens Deus,
vota humilia respice
atque ad defensionem nostram
dexteram tuæ majestatis extende.

Vi ber, allsmäktige Gud:
se till våra ringa böner,
och, till vårt försvar,
sträck ut din mäktighets högra arm,

Per Dominum nostrum Jesum Christum
filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitate Spiritus Sancti Deus,
per omnia sæcula sæculorum. Amen.

genom vår Herre Jesus Kristus
din son, som med dig lever och råder
i den Helige Andes enhet
i alla evigheters evighet. Amen.


BENEDICAMUS DOMINO.

Vi välsignar Herren.

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia dissipes
et studia discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg,
skingra du syndarnas råd
och de stridandes iver,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet, den fromme Kungen
får ses i ära av de frommas kyrka.

Deo gratias.

Tack Gud.


AVE, REGINA CÆLORUM,
ave, Domina angelorum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.

Var hälsad, himlars Drottning,
var hälsad, änglars härskarinna,
var hälsad, rot, var hälsad, port,
genom vilken ljuset steg upp över jorden.

Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Gläds, ärofulla jungfru,
vackrare än alla;
farväl, du mycket sköna,
och bed för oss hos Kristus.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Påsk
Mail