Andra söndagen efter påsk


INTROITUS


(Ps. 33:5, 6, 1)


Misericordia Domini
plena est terra,
alleluia.
Verbo Dei
cæli firmati sunt,
alleluia, alleluia.

Av Herrens barmhärtighet
är jorden full,
alleluia.
Av Guds ord
är himlarna befästa,
alleluia, alleluia.

Exsultate iusti
in Domino,
rectos decet
collaudatio.

Jubla, ni rättfärdiga,
i Herren,
av de rättframma höves
lovprisningar.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper,
et in sæcula sæculorum
Amen.

Ära åt Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid,
och i evigheters evighet
Amen.

KYRIE
        rex genitor ingenite
        vera essentia
               eleison

Herre,
        kung, ofödde fader,
        sanna essens,
               förbarma dig.

Kyrie
        luminis fons
        et rerum conditor
               eleison

Herre,
        ljusets källa,
        och sakers skapare,
               förbarma dig.

Kyrie
        qui nos tue imaginis
        signasti specie
               eleison

Herre,
        som signerat oss med
        bilden av ditt ansikte,
               förbarma dig.

Christe
        qui perfecta
        es sapientia
               eleison

Kriste,
        du som perfekt
        visdom är,
               förbarma dig.

Christe
        lux oriens
        per quem sunt omnia
               eleison

Kriste,
        gryende ljus,
        genom vilket allt är,
               förbarma dig.

Christe
        dei forma
        humane particeps
               eleison

Kriste,
        Guds gestalt,
        deltagande i människans,
               förbarma dig.

Kyrie
        spiritus vivifice
        vite vis
               eleison

Herre,
        livgivande ande,
        livets kraft,
               förbarma dig.

Kyrie
        utriusque
        donum in quo cuncta
               eleison

Herre,
        bägges
        gåva i vilken allt är,
               förbarma dig.

Kyrie
        expurgator scelerum
        et largitor gratie
        quesumus
        propter nostras offensas
        noli nos relinquere
        O consolator
        dolentis anime
               eleison

Herre,
        synders renare,
        och nådens utbredare,
        vi ber dig
        att trots våra överträdelser
        inte överge oss,
        O, tröstare
        åt en sörjandes själ,
               förbarma dig.

GLORIA

Ära vare gudh i högdenne.
Och frid på iordenne: menniskiomen en godh vilie.
Wij loffue tigh. Wij velsigne tigh. Wij tilbedie tigh.
Wij prise och äre tigh. Wij tacke tigh för tijna stora äro.
O herre gud himmelske koning: gudh fadher alzmectiger
O herre thens aldra högstes enfödde son: iesu christe.
O herre gudh: gudz lamb: fadherens son.
Tu som borttager verldenes sÿnder: förbarma tigh öfuer oss.
Tÿ tu är aleene heligh. Tu är aleene herren
Tu är aleene then högste: iesu christe.
Med then helga anda: i gudz faders herligheet. Amen.

(Från en mässbok från Hög, 1540)ALLELUIA


(Ps. 111:9)


Redemptionem misit Dominus
in populo suo.

Herren har sänt återlösning
till sitt folk.


ALLELUIA


(Joh. 10:14)


Ego sum pastor bonus,
et cognosco oves meas,
et cognoscunt me meæ.

Jag är den gode herden,
och jag känner mina får,
och de känner mig.
CREDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Jag tror på en Gud,
Fader allsmäktig,
skapare av himmel och jord,
allt synligt och osynligt.

Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est in gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni
non erit finis.

Och på en Herre,
Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
och född av Fadern
före alla tider.
Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern
genom vilken allt blivit skapat,
som för oss människor
och för vår frälsning
nedsteg från himlen,
och blev kött genom Helig Ande
av Jungfru Maria
och blev människa.
Dessutom korsfäst för oss,
led under Pontius Pilatus,
och begrovs,
och uppstod på tredje dagen
enligt Skrifterna,
och steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida,
och kommer igen i ära
för att döma levande och döda,
han vars riken
inte skall ha något slut.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est
per prophetas.

Och på den Helige Ande,
Herre och livgivare,
som utgår från Fadern och Sonen,
och som med Fadern och Sonen
samtidigt tillbes och äras,
och som har talat
genom profeterna.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto
resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi.
Amen.

Och en helig, allmän
och apostolisk kyrka.
Jag erkänner ett dop
till syndernas förlåtelse.
Och förväntar mig
de dödas uppståndelse
och kommande tidsåldrars liv.
Amen.

OFFERTORIUM


(Ps. 63:2a, 5b, 2b, 3b, 7b, 8)


Deus, Deus meus,
ad te de luce vigilo,

Gud, min Gud,
jag vakar på dig tills gryningen,

               et in nomine tuo
               levabo manus meas,
               alleluia.

               och i ditt namn
               skall jag lyfta mina händer,
               alleluia.

Sitivit in te anima mea, quam
multipliciter et caro mea, ut viderem
virtutem tuam, et gloriam tuam.

Min själ har törstat efter dig, och så
mycket mer mitt kött, för att få se
din kraft, och din ära.

In matutinis meditabor in te,
quia factus es adiutor meus,
et in velamento alarum tuarum
exsultabo.

På morgonen skall jag tänka på dig,
ty du har blivit min hjälpare,
och under dina vingars täcke
skall jag jubla.

SANCTUS


HEligh HEligh HEligh. herre gudh sabaoth
Fulle äre himblana och iorden aff tinne herligheet Osanna j högdene
Welsignat vare han som kommer j herrans nampn Osanna j högdene.AGNUS DEI


O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som bortager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. Gijff oss tijn frid och velsignelse(Från en mässbok från Bjuråker, 1540)


KOMMUNION


(Joh. 10:14)


Ego sum pastor bonus, alleluia, et
cognosco oves meas, et cognoscunt
me meæ, alleluia, alleluia.

Jag är den gode herden, alleluia, och
jag känner mina får, och de känner
mig, alleluia, alleluia.


(Psalm 23)


Dominus regit me, et nihil me deerit,
in loco pascuæ ibi me collocavit.

Herren är min herde, mig skall intet
fattas. Han för mig till betesmarker,

Super aquam refectionis educavit
me, animam meam convertit.

till vederkvickande vatten leder han
mig, han omvänder min själ.

Deduxit me super semitas iustitiæ,
propter nomen suum.

Han leder mig på rätta vägar,
för sitt namns skull.

Nam et si ambulavero in medio valle
umbræ mortis, non timebo mala,
quoniam tu mecum es.

Om jag så går mitt i dödsskuggans
dal fruktar jag inget ont,
ty du är med mig.

Virga tua et baculus tuus,
ipsa me consolata sunt.

Din käpp och din stav,
de tröstar mig.

Parasti in conspectu meo mensam,
adversus eos qui tribulant me.

Du bereder i min åsyn ett bord,
emot dem som betrycker mig.

Impinguasti in oleo caput meum, et ca-
lix meus inebrians quam præclarus est.

Du smörjer mitt huvud med olja, och
fyller min bägare som är lysande.

Et misericordia tua subsequetur me
omnibus diebus vitæ meæ.

Och din barmhärtighet ledsagar mig
under alla mitt livs dagar,

Et ut inhabitem in domo Domini,
in longitudinem dierum.

för att jag skall få bo i Herrens hus,
i alla dagars längd.

BENEDICAMUS DOMINO.

Vi välsignar Herren.

Mater Dei plena gratia
hostium credentium
fidei nostre via
errantium tu consilia dissipes
et studia discrepantium
incendium rubor non fuit
noxium
tu noxia cordium incendia
purga per Filium qui creavit omnia.

Guds Moder, nådefulla,
de troendes port,
vår tros väg,
skingra du de villfarandes råd
och de stridandes iver,
denna eld som inte gav rodnad
utan bara var skadlig.
Denna hjärtans skadliga eld,
rena den genom din Son som skapat allt.

Mater virgo pia
omnium refugium
mater maris nescia
regia vernans prosa pia
lilium convallium
prece previa
Filium presta propicium
nobis in via
ut in patria Regem pium
videat in gloria fidelium ecclesia.

Moder, fromma jungfu,
allas tillflykt,
moder utan make,
förnyande kunglig ätt,
liljekonvalje,
med en bön i förväg
tillhands, gör Sonen försonlig
mot oss på vår väg,
så att, i fäderneslandet, den fromme Kungen
får ses i ära av de frommas kyrka.

Deo dicamus gratias.

Vi tackar Gud.

REGINA CÆLI, lætare, alleluia:
Quia quem meruisti portare, alleluia:
Resurrexit, sicut dixit, alleluia:
Ora pro nobis Deum, alleluia.

Himlens drottning, gläd dig, alleluia,
ty den du var värdig att bära, alleluia,
har uppstått, som han sade, alleluia!
Bed för oss hos Gud, alleluia.

PROCESSIONSHYMN


De Patre principio
       Gaudeamus, eya!
Filius principium
       cum gloria, novum pascha predicat
       ecclesia, gaudeamus eya!

Från Fadern av begynnelsen
       Låt oss glädjas, eja!
är Sonen begynnelsen
       med ära, en ny påsk förkunnar
       kyrkan, låt oss glädjas, eja!

Patris ex palacio
       Gaudeamus, eya!
Matris in palacium
       cum gloria, novum pascha predicat
       ecclesia, gaudeamus eya!

Från Faderns palats
       Låt oss glädjas, eja!
till Moderns palats
       med ära, en ny påsk förkunnar
       kyrkan, låt oss glädjas, eja!

Pro mortis exilio
       Gaudeamus, eya!
venit in exilium
       cum gloria, novum pascha predicat
       ecclesia, gaudeamus eya!

För dödens exil
       Låt oss glädjas, eja!
gick han i exil
       med ära, en ny påsk förkunnar
       kyrkan, låt oss glädjas, eja!

Miserandi termini
       Gaudeamus, eya!
videns auctor terminum
       cum gloria, novum pascha predicat
       ecclesia, gaudeamus eya!

Ett slut på eländet
       Låt oss glädjas, eja!
tillser slutets skapare
       med ära, en ny påsk förkunnar
       kyrkan, låt oss glädjas, eja!

Toga carnis Dominum
       Gaudeamus, eya!
tegit verbum Domini
       cum gloria, novum pascha predicat
       ecclesia, gaudeamus eya!

Ett täcke av kött
       Låt oss glädjas, eja!
täcker Guds ord
       med ära, en ny påsk förkunnar
       kyrkan, låt oss glädjas, eja!

Sic formator hominum
       Gaudeamus, eya!
se conformat homini
       cum gloria, novum pascha predicat
       ecclesia, gaudeamus eya!

Den som gjort människan
       Låt oss glädjas, eja!
gör sig så till människa
       med ära, en ny påsk förkunnar
       kyrkan, låt oss glädjas, eja!

Patrem parit filia
       Gaudeamus, eya!
virgo parit filium
       cum gloria, novum pascha predicat
       ecclesia, gaudeamus eya!

Fadern föds av Dottern
       Låt oss glädjas, eja!
Jungfrun föder Sonen
       med ära, en ny påsk förkunnar
       kyrkan, låt oss glädjas, eja!

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Påsk    
Mail