Pingstaftonsmässa

INTROITUS


(Rom. 5:5; 8:11; Ps. 88:2)


Caritas Dei diffusa est
in cordibus nostris, alleluia:
per inhabitantem Spiritum eius
in nobis, alleluia, alleluia.

Guds kärlek har ingjutits
i våra hjärtan, halleluja!,
genom att hans Ande bor
i oss, halleluja, halleluja!

Domine Deus, salutis meae:
in die clamavi, et nocte coram te.

Herre Gud, min frälsning,
dag och natt ropar jag inför dig.

Gloria Patri, et Filio,
et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio,
et nunc, et semper,
et in sæcula sæculorum. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande.
Såsom det var i begynnelsen,
nu är och skall vara,
och i evigheters evighet. Amen.

ALLELUIA


(Ps. 104:30)


Emitte Spiritum tuum, et creabuntur:
et renovabis faciem terræ.

Sänd ut din Ande, och de skall skapas,
och jordens ansikte skall förnyas.

ALLELUIA


(Apg 2:1)


Dum complerentur dies pentecostes
erant om-
När pingstdagen kom
var al-
-nes nostri linguis
pariter predicantes
in mundum universum,
et insimul confirmantes,
iterum nunciantes
in gentem veritatem,
nosque gaudentes cum illis,
trinitas sancta
sit nobiscum om-
-la våra språk
talade samtidigt
i hela världen,
på samma gång bekräftande,
gång på gång förkunnande,
sanningen bland folken,
och glädjande oss med dem;
må den heliga trefaldighet
vara med oss al-
-nes pariter sedentes.

-la församlade.

SEKVENS


Veni Sancte Spiritus,
et emitte cælitus
lucis tuæ radium.

Kom, Helige Ande,
och sänd ut din himmelska
stråle av ljus.

Veni pater pauperum,
veni dator munerum
veni lumen cordium.

Kom, fattigas fader,
kom, gåvors givare,
kom, hjärtans ljus.

Consolator optime,
dulcis hospes animæ,
dulce refrigerium.

Bästa tröstare,
själens ljuvliga gäst,
ljuva hugsvalelse.

In labore requies,
in æstu temperies,
in fletu solatium.

Vederkvickelse i mödan,
svalka i kvalmet,
tröst i jämmern.

O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.

O, saligaste ljus,
fyll hjärtats innersta
hos dina trogna.

Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.

Utan din försyn
finns inget i människan,
finns ingen trygghet.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium.

Tvätta det som är smutsigt,
vattna det som är torrt,
hela det som är sårat.

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Böj det som är stelt,
värm det som är kallt
styr det som gått vilse.

Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.

Ge dina trogna
som litar på dig
de heliga sakramenten.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium.

Ge dygdens lön,
ge frälsningens möjlighet,
ge evig glädje.

OFFERTORIUM


(Ps. 104: 30, 31, 1, 2, 3))


Emitte Spiritum tuum, et creabuntur,
et renovabis faciem terræ:

Sänd ut din Ande, och de skall skapas,
och jordens ansikte skall förnyas:

Sit gloria Domini
in sæcula, alleluia.
Må Herrens ära förbli
evinnerligen, halleluja.
Benedic anima mea Dominum:
Domine Deus meus,
magnificatus est vehementer.

Lova Herren, min själ.
Herre, min Gud,
du är väldigt upphöjd.

Confessionem et decorem induisti:
amictus lumen sicut vestimentum.

I majestät och härlighet är du klädd,
du höljer dig i ljus som i en mantel.

Extendens cælum sicut pellem:
qui tegis in aquis superiora eius:
qui ponis nubem ascensum tuum.

Du spänner ut himmelen som en päls,
du som döljer i vattnen dess valv,
du som gör molnen till din trappa.

KOMMUNION


(Joh 7:37-39)


Ultimo festivitatis die
dicebat Iesus:
Qui in me credit,
flumina de ventre eius
fluent aquæ vivæ.
Hoc autem dixit de Spiritu,
quem accepturi erant
credentes in eum,
alleluia, alleluia.

Högtidens sista dag
sade Jesus:
“Den som tror på mig,
i floder ur hans inre
skall livets vatten flyta”.
Detta sade han om Anden,
som de skulle få
som trodde på honom.
Lova Herren, lova Herren.


(Ps. 104: 1, 30, 31, 33, 34)


Benedic, anima mea, Domino:
Domine Deus meus,
magnificatus es vehementer.

Välsigna Herren, min själ:
Herre min Gud,
du är väldigt upphöjd.

Emittes Spiritum tuum,
et creabuntur:
et renovabis
faciem terræ.

Du sänder ut din Ande,
då blir de skapade,
och du förnyar
jordens ansikte.

Sit gloria Domini
in sæculum:
lætabitur Dominus
in operibus suis.

Må Herrens ära förbli
evinnerligen,
må Herren glädja sig
över sina verk.

Cantabo Domino
in vita mea:
psallam Deo meo
quamdiu sum.

Jag skall sjunga till Herren
hela mitt liv
Jag skall lovsjunga min Gud
så länge jag är.

Iucundum sit ei
eloquium meum:
ego vero delectabor
in Domino.

Må den vara honom till behag,
min vältalighet;
Jag skall verkligen glädjas
åt Herren.

PROCESSIONSHYMN


Descende celitus
O sancte spiritus

Stig ned, himmelske,
O Helige Ande!

Renovetur penitus
facies terrestrium

Må jordens ansikte
förnyas fullständigt.

Veni sancte spiritus
nostrum esto gaudium

Kom, Helige Ande,
var vår glädje!

Solari solitus
O sancte spiritus

Du som brukar trösta,
O Helige Ande!

Sui det Paraclitus
amoris incendium

Må Hjälparen ge
kärlekens eld.

Veni sancte spiritus
nostrum esto gaudium

Kom, Helige Ande,
var vår glädje!

Assistat genitus
O sancte spiritus

Bistå den födde,
O Helige Ande!

Genitor ingenitus
nos salvet per filium

Må den ofödde Fadern
frälsa oss genom Sonen.

Veni sancte spiritus
nostrum esto gaudium

Kom, Helige Ande,
var vår glädje!
Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Påsk
Mail