Nittonde söndagen efter Trefaldighet, årgång 3

INTROITUS

(Ps. 13:6, 1)

Domine, in tua
misericordia speravi,
exsultavit cor meum
in salutari tuo.
Cantabo Domino
qui bona tribuit mihi.

Herre, på din
barmhärtighet hoppas jag.
Mitt hjärta jublar
över din frälsning.
Jag skall sjunga för Herren
som gjort gott för mig.

Usquequo Domine
oblivisceris me in finem?
Usquequo avertis
faciem tuam a me?

Hur länge, Herre,
skall du glömma mig till slut?
Hur länge vänder du bort
ditt ansikte från mig?

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande,
som det var i begynnelsen
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.





KYRIE
        rex genitor ingenite
        vera essentia
               eleison

Herre,
        kung, ofödde fader,
        sanna essens,
               förbarma dig.

Kyrie
        luminis fons
        et rerum conditor
               eleison

Herre,
        ljusets källa,
        och sakers skapare,
               förbarma dig.

Kyrie
        qui nos tue imaginis
        signasti specie
               eleison

Herre,
        som signerat oss med
        bilden av ditt ansikte,
               förbarma dig.

Christe
        qui perfecta
        es sapientia
               eleison

Kriste,
        du som perfekt
        visdom är,
               förbarma dig.

Christe
        lux oriens
        per quem sunt omnia
               eleison

Kriste,
        gryende ljus,
        genom vilket allt är,
               förbarma dig.

Christe
        dei forma
        humane particeps
               eleison

Kriste,
        Guds gestalt,
        deltagande i människans,
               förbarma dig.

Kyrie
        spiritus vivifice
        vite vis
               eleison

Herre,
        livgivande ande,
        livets kraft,
               förbarma dig.

Kyrie
        utriusque
        donum in quo cuncta
               eleison

Herre,
        bägges
        gåva i vilken allt är,
               förbarma dig.

Kyrie
        expurgator scelerum
        et largitor gratie
        quesumus
        propter nostras offensas
        noli nos relinquere
        O consolator
        dolentis anime
               eleison

Herre,
        synders renare,
        och nådens utbredare,
        vi ber dig
        att trots våra överträdelser
        inte överge oss,
        O, tröstare
        åt en sörjandes själ,
               förbarma dig.





GLORIA in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus bonæ voluntatis.

Ära i höjden åt Gud,
och på jorden frid
åt goda viljans människor.

Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.

Vi lovar dig, vi välsignar dig,
vi tillber dig, vi ärar dig,
vi tackar dig
för din stora ära,
Herre Gud, himmelske Konung,
Gud Fader allsmäktig.

Domine Fili unigenite,
Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram;
qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Herre, enfödde Son,
Jesus Kristus,
Herre Gud, Guds Lamm,
Faderns Son,
du som borttager världens synder,
förbarma dig över oss;
du som borttager världens synder,
tag emot vår bön;
du som sitter på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss,
ty du allena är helig,
du allena Herre,
du allena den högste, Jesus Kristus,
med den helige Ande
i Guds Faderns härlighet.
Amen.





GRADUALE


(Ps. 28:7, 1)


In Deo speravit cor meum,
et adiutus sum,
et refloruit caro mea,
et ex voluntate mea
confitebor illi.

På Gud förtröstade mitt hjärta,
och jag blev hjälpt,
och mitt kött blommade åter,
och av egen fri vilja
skall jag bekänna honom.

Ad te, Domine, clamavi:
Deus meus, ne sileas,
ne discedas a me.

Till dig, Herre, har jag ropat:
Min Gud, var inte tyst,
gå inte bort från mig.





ALLELUIA


(Joh. 8:12)


Qui sequitur me,
non ambulat in tenebris,
sed habebit
lumen vitæ æternæ.

Den som följer mig
vandrar inte i mörker
utan kommer att ha
det eviga livets ljus.





CREDO in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.

Jag tror på en Gud,
Fader allsmäktig,
skapare av himmel och jord,
allt synligt och osynligt.

Et in unum Dominum
Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum
ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero.
Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines,
et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis:
sub Pontio Pilato passus,
et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in cælum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est in gloria
iudicare vivos et mortuos:
cuius regni
non erit finis.

Och på en Herre,
Jesus Kristus,
Guds enfödde Son,
och född av Fadern
före alla tider.
Gud av Gud, ljus av ljus,
sann Gud av sann Gud,
född, inte skapad,
av samma väsen som Fadern
genom vilken allt blivit skapat,
som för oss människor
och för vår frälsning
nedsteg från himlen,
och blev kött genom Helig Ande
av Jungfru Maria
och blev människa.
Dessutom korsfäst för oss,
led under Pontius Pilatus,
och begrovs,
och uppstod på tredje dagen
enligt Skrifterna,
och steg upp till himlen,
sitter på Faderns högra sida,
och kommer igen i ära
för att döma levande och döda,
han vars riken
inte skall ha något slut.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum, et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur, et conglorificatur:
qui locutus est
per prophetas.

Och på den Helige Ande,
Herre och livgivare,
som utgår från Fadern och Sonen,
och som med Fadern och Sonen
samtidigt tillbes och äras,
och som har talat
genom profeterna.

Et unam sanctam catholicam
et apostolicam ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto
resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi sæculi.
Amen.

Och en helig, allmän
och apostolisk kyrka.
Jag erkänner ett dop
till syndernas förlåtelse.
Och förväntar mig
de dödas uppståndelse
och kommande tidsåldrars liv.
Amen.





OFFERTORIUM


(Ps. 40:2, 3, 4, 3, 6, 10, 18)


Exspectans expectavi
Dominum, et respexit me, et
exaudivit deprecationem meam,
Väntande inväntade jag
Herren, och han såg till mig, och
lyssnade till min bön,
et immisit in os meum
canticum novum, hymnum
Deo nostro.

och sände in i min mun
en ny sång, en hymn
till vår Gud.

Statuit supra petram
pedes meos et direxit
gressus meos.

På en klippa ställde han
mina fötter och styrde
mina steg.

Multa fecisti tu,
Domine Deus meus, mirabilia tua
et cogitationibus tuis, non est
qui similis tibi. Bene nuntiavi
iustitiam tuam in ecclesia magna.

Många saker har du gjort,
Herre min Gud, dina under
och dina tankar, det finns ingen
som liknar dig. Väl förkunnade jag
din rätt i den stora kyrkan.

Domine Deus, tu cognovisti
iustitiam meam; non abscondi in
corde meo veritatem tuam, et
salutare tuum dixi,
adiutor meus, Domine, et
protector meus.

Herre Gud, du kände till
min rättfärdighet; jag dolde inte i
mitt hjärta din sanning, och
om din frälsning har jag talat,
du min hjälpare, Herre, och
min beskyddare.





SANCTUS


HEligh HEligh HEligh. herre gudh sabaoth
Fulle äre himblana och iorden aff tinne herligheet Osanna j högdene
Welsignat vare han som kommer j herrans nampn Osanna j högdene.



AGNUS DEI


O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som bortager verldenes sÿnder förbarma tigh öffuer oss
O gudz lamb som borttager verldenes sÿnder. Gijff oss tijn frid och velsignelse



(Från en mässbok från Bjuråker, 1540)





KOMMUNION


(Mark. 11:24)


Amen dico vobis:
quidquid orantes petitis,
credite quia accipietis,
et fiet vobis.

Sannerligen säger jag er:
vadhelst ni bedjande ber om,
tro att ni skall få det,
och det skall bli så för er.


(Psalm 61)

Exaudi, Deus,
deprecationem meam;
intende orationi meæ.

Lyssna, Herre,
på min bön,
ge akt på mitt tal.

A finibus terræ
ad te clamavi;
dum anxiaretur cor meum,
in petra exaltasti me.

Från jordens ändar
har jag ropat till dig.
När mitt hjärta beklämdes,
upphöjde du mig på en klippa.

Deduxisti me,
quia factus es spes mea;
turris fortitudinis a facie inimici.

Du har lett mig,
ty du är bliven mitt hopp,
styrkans torn i fiendens åsyn.

Inhabitabo in tabernaculo tuo
in sæcula; protegar
in velamento alarum tuarum.

Jag skall bo i din lilla hydda
i evighet. Jag skall skyddas
av dina vingars täcke.

Quoniam tu Deus meus
exaudisti orationem meam;
dedisti hæreditatem
timentibus nomen tuum.

Ty du min Gud
har hört min bön.
Du har gett ditt arv
åt dem som fruktar ditt namn.

Dies super dies regis adjicies;
annos eius usque in
diem generationis et generationis.

Dagar på dagar ger du konungen,
hans år ända till
släktleds och släktleds dag.

Permanet in æternum
in conspectu Dei;
misericordiam et veritatem eius
quis requiret?

Han skall vara för evigt
inför Guds blick.
Hans barmhärtighet och sanning,
vem skall sakna dem?

Sic psalmum dicam
nomini tuo in sæculum sæculi;
ut reddam vota mea
de die in diem.

Så må jag sjunga en psalm
till ditt namn i evigheters evighet,
för att åter ge mitt löfte
från dag till dag.





BENEDICAMUS DOMINO
Deo dicamus gratias

Vi välsignar Herren
Vi tackar Gud





SALVE REGINA,
mater misericordiæ,
vita, dulcedo,
et spes nostra, salve.
Ad te clamamus,
exules filii Evæ.
Ad te suspiramus,
gementes et flentes,
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum
fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende,
O clemens, O pia, O dulcis Maria.

Var hälsad, drottning,
barmhärtighetens moder,
liv, ljuvhet,
och vårt hopp, var hälsad.
Till dig ropar vi,
Evas landsförvisade barn.
Till dig suckar vi,
klagande och gråtande,
i denna tåredal.
Så, vår försvarare,
dessa dina barmhärtiga ögon,
vänd dem till oss;
och Jesus, den välsignade
frukten av din livmoder,
visa oss honom efter denna exil,
O hulda, O fromma, O ljuva Maria.





Imperayritz de la ciutat joyosa
de paradis ab tot gaug eternal
neta de crims, de virtuts habundosa
mayres de Dieu per obra divinal.
Verges plasen, ab fas angelical
axi com sotz a Dieu molt graciosa
placaus estar als fizels piadosa
pergant per lor al Rey celestial.

Härskarinna i den glada staden
i paradiset som har evig lycka,
renat från synder, överflödande av dygder;
Guds moder genom gudomlig gärning;
Behagfulla jungfru med änglalikt ansikte,
således i Guds ögon den mest nådefulla:
Var tålmodig med dina trogna fromma
som ber genom dig till den himmelske Kungen.

Verges ses par misericordiosa
de vos se tany quens defenats de mal
e no siats devas nos endenyosa
pels falliments que fem en general.
Mas quens cubrats ab lo manto real
de pietat pus quen ets cupiosa
car tots em fayts d'avol pasta fangosa
per que'l fallir es de carn humenal.

Barmhärtiga jungfru utan like,
vi litar på att du skyddar oss mot det onda,
och att du inte ger upp när du ser
att vi misslyckas hela tiden,
utan hellre täcker oss med din kungliga mantel
av fromhet, ty den som överflödar
av kärlek kan lyfta upp det eländiga stoftet
som det mänskliga köttet misslyckas med.

Rosa flagran de vera benenança
fons de merce iamays ne defallen
Palays d'onor on se fech l'aliança
de Dieu e d'hom per nostre salvamen.
E fo ver Dieus es hom perfetamen
ses defallir en alcuna substança.
E segons hom mori senes dubtança
e com ver Dieus levech del monimen.

Ros som doftar av sann godhet,
barmhärtighetens källa som aldrig sviker,
ärans palats där man gjorde alliansen
mellan Gud och människa, för vår frälsning,
och som såg Gud bli perfekt människa
utan fel i någondera substans,
och sedan såg människan död, utan tvivel,
och såg Gud resa sig ur graven;

Vexell de pats corona de sperança
port de salut be segur de tot ven
vos merexets de tenir la balança
on es pesat be dreytureramen.
E pesa mays vostre fill excellen
mort en la crots per nostra delivrança
quels peccats d'om en fayt en cobejança
al be fidel confes e peniden.

Fridens kärl, hoppets krona,
frälsningens hamn, all godhets källa:
du har förtjänat att få hålla vågen
där de rättfärdiga vägs,
och tyngre väger din framstående son,
död på korset för vår frälsning,
än synderna människor gör under täckmantel
av att vara trogna som bekänner och ångrar sig.

Flor de les flors: dolça clement et pia
l'angel de Dieu vesem tot corroçat
e par que Dieus lamandat qu'ens alcia
don ell es prest ab lestoch affilat.
Donchos plaça vos que'l sia comandat
qu'estoyg l'estoch e que remes nos sia
tot fallimen tro en lo presen dia
ens done gaug e patz e sanitat.

Blommornas blomma, ljuv, huld och from,
som Guds ängel såg knäböja,
och som av Gud blev befalld att gå dit
där han står redo med ett skarpt svärd:
Låt det behaga dig att beordra honom
att svärdet vänds bort från oss,
och varje felsteg, till idag,
och att vi ges glädje och frid och frälsning.

Estel de mar qui los perillans guia
e'ls fay venir a bona salvetat
si Jesu Christ obehir no volia
ço que per vos li sera supplicat
mostrats-li els pits don l'avets alletat
et tot los sants ab la gran jerarquia
de paradis qui us faran companya
tot quan voirets vos er ben autreyat.

Havets stjärna som leder dem som är i fara
och låter dem komma till säker hamn:
om Jesus Kristus inte vill lyda
det som genom dig blir begärt,
visa honom då brösten som han diat,
och alla helgon i den stora hierarkin
i paradiset kommer att göra dig sällskap
och bevilja dig varje önskan, och mycket mer.



(ur “Llibre Vermell”, den röda boken, från klostret på berget Montserrat i Katalonien, ca 1400. Montserrat, eller Monte serrato, betyder “det sågade berget”, eftersom det har en mängd spetsiga toppar, så att det ser ut som att man sågat i det, eller som att det har sågtänder. Klostret var berömt för sitt stora bibliotek av medeltida unika handskrifter, med särskilt mycket musik, som brann upp under Napoleonkriget 1811. Ett överlevande fragment av en bok bands in i röd sammet, och fick så sitt namn. Där finns tio sånger, som är avsedda för pilgrimer, och – som boken säger – som är lugnare och värdigare än de sånger som pilgrimer annars vanligtvis sjunger.)



Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik och gregoriansk sång     Söndagar under året
Mail