Sexagesima, eller Reformationssöndagen

INTROITUS


(Jes 45:8; Ps 19)


Rorate cæli desuper, et nubes
pluant iustum. Aperiatur terra,
et germinet salvatorem.

Dugga, himlar från ovan, och må skyarna
regna rättfärdighet. Må jorden öppna sig,
och bringa frälsning.

Cæli enarrant gloriam Dei:
et opera manuum eius annuntiat firmamentum.

Himlarna förtäljer Guds ära,
och fästet förkunnar hans händers verk.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande,
som det var av begynnelsen,
och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

ALLELUIA


(Ps. 92:13)


Iustus ut palma florebit;
ut cedrus Libani multiplicabitur.

Den rättfärdige skall blomstra som palmer,
som Libanons cedrar skall han förökas.

GRADUALE


(Ps. 107:20,21)


Misit Dominus verbum suum, et sanavit
eos: et eripuit eos de interitu eorum.

Herren sände ut sitt ord, och botade
dem, och räddade dem från deras fall.

Confiteantur Domino
misericordiæ eius:
et mirabilia eius filiis hominum.

De skall bekänna Herren
för hans barmhärtighets skull,
och hans under med människornas barn.

OFFERTORIUM


(Ps. 19:5,2)


In omnem terram exivit sonus eorum
et in fines orbis terrae verba eorum.

Över hela jorden nådde deras ljud,
och till världens ändar deras ord.

Cæli enarrant gloriam Dei:
et opera manuum eius annuntiat firmamentum.

Himlarna berättar om Guds ära,
och himlafästet förkunnar hans händers verk.

KOMMUNION


(Ps. 85:13)


Dominus dabit benignitatem:
et terra nostra dabit fructum suum.

Herren skall ge oss vad gott är,
och vårt land skall ge sin gröda.


(Ps. 85)


Benedicam Dominum in omni tempore;
semper laus eius in ore meo.

Jag skall lova Herren alla tider,
hans lovsång skall alltid vara i min mun.

In Domino laudabitur anima mea;
audiant mansueti, et lætentur.

Min själ fröjdas i Herren.
De ödmjuka skall höra det och glädjas.

Magnificate Dominum mecum;
et exaltemus nomen eius in idipsum.

Lovprisa Herren med mig,
och låt oss upphöja hans namn tillsammans.

Exquisivi Dominum, et exaudivit me;
et ex omnis tribulationibus meis eripuit me.

Jag sökte Herren, och han hörde mig,
och ur all min bedrövelse räddade han mig.

Accedite ad eum, et illuminamini;
et facies vestræ non confundentur.

De som skådar upp till honom strålar,
och deras ansikten rodnar inte.

Iste pauper clamavit,
et Dominus exaudivit eum,
et de omnibus tribulationibus eius
salvavit eum.

Denne betryckte ropade,
och Herren hörde honom,
och ur all hans nöd
frälste han honom.

Immittet angelus Domini
in circuitu timentium eum,
et eripiet eos.

Herrens ängel slår sitt läger
omkring dem som fruktar honom,
och han befriar dem.

Gustate et videte
quoniam suavis est Dominus;
beatus vir qui sperat in eo.

Smaka och se
att Herren är ljuv.
Säll är den man som litar på honom.

Timete Dominum, omnis sancti eius,
quoniam non est inopia timentibus eum.

Frukta Herren, alla ni hans heliga,
ty de som fruktar honom lider inte någon brist.

Divites eguerunt, et esurierunt;
inquirentes autem Dominum
non minuentur omni bono.

De rika lider nöd och hungrar
men de som söker Herren
har inte brist på något gott.

Venite, filii, audite me;
timorem Domino docebo vos.

Kom, barn, hör mig.
Jag skall lära er att frukta Herren.

Qius est homo qui vult vitam,
diliget dies videre bonos?

Vem är den människa som vill leva,
och älskar att se goda dagar?

Prohibe linguam tuam a malo,
et labia tua ne loquantor dolum.

Avhåll din tunga från ont,
och dina läppar från att tala svek.

Diverte a malum, et fac bonum;
inquire pacem, et persequere eam.

Vänd dig från det onda, och gör gott.
Sök fred, och sträva efter den.

Oculi Domini super iustos,
et aures eius in preces eorum.

Herrens ögon är över de rättfärdiga,
och hans öron i deras böner.

Vultus autem Domini
super facientes mala,
ut perdat de terra memoriam eorum.

Men Herrens ansikte
är över de som gör ont,
för att utplåna deras minne från jorden.

Clamaverunt iusti, et Dominus exaudivit
eos; et ex omnibus tribulationibus eorum
liberavit eos.

De rättfärdiga ropar, och Herren lyssnar på
dem, och ur all deras nöd
befriar han dem.

Iuxta est Dominus iis qui tribulato sunt
corde, et humiles spiritu salvabit.

Herren är nära dem som är bedrövade
i hjärtat, och räddar ödmjuka själar.

Multæ tribulationes iustorum;
et de omnibus his liberabit eos Dominus.

Den rättfärdige har många bedrövelser,
men från alla dessa befriar honom Herren.

Custodit Dominus omnia ossa eorum:
unum ex his non conteretur.

Herren vaktar alla hans ben
så att inget av dessa krossas.

Mors peccatorum pessima; et qui
oderunt iustum delinquent.

Ondskan är syndarens död, och de
som hatar den rättfärdige är skyldiga.

Redimet Dominus animas servorum suorum,
et non delinquent omnes qui sperant in eo.

Herren befriar sina tjänares själar,
och de som hoppas på honom är utan skuld.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Söndagar under året
Mail