SöndagsprimOM TIDEGÄRDEN


Hur de tidiga kristna gudstjänsterna gick till finns ett fåtal fingervisningar om i nya testamentet. Dels firade man nattvarden – den traditionella rituella måltiden, det som högmässan är uppbyggd kring – men man samlades också på de vanliga bönetimmarna (Apostlagärningarna 2:46), och man sjöng “psalmer, hymner och andliga visor” (Efesierbrevet 5:19). Psalmerna, det är psaltaren såklart, hymnerna är nykomponerade poetiska sånger, och “andliga visor” är en något knökig översättning av “pneumatiska oden”, antagligen de sånger där texten mestadels är hämtad från Bibeln, men där melodierna är långa och utsmyckade, till skillnad från psalmernas och hymnernas enkla och upprepade strofer.

Det är psalmerna, hymnerna och de “andliga visorna” som bildar grundvalen för officiet, eller tidegärden, som finns beskriven i Benedictus klosterregel från början av 500-talet. Där finns föreslaget en ordning för hur man kan sjunga igenom alla psaltarens 150 psalmer på en vecka, fördelat på dagens små bönetimmar, dvs prim, ters, sext, non och kompletorium, och de större, vesper, matutin och laudes. De andra sångerna kompilerades enligt traditionen bl a av Gregorius (död 604) och finns bevarade åt oss i manuskript från 800-900-talet och framåt.

De små bönetimmarna heter prim, ters, sext och non, dvs den första, tredje, sjätte och nionde, eftersom de utfördes den första, tredje, sjätte resp nionde timmen från soluppgången räknat. De inleds (liksom de övriga bönetimmarna) med samma versikel (en liten vers), psaltaren 70:2, och doxologi, dvs “Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande”. Efter den kommer en hymn, sedan sjunger man ett avsnitt ur psaltaren, ofta med en antifon (en liten refrängsång) till. Så sjunger man ett kapitulum (ett litet avsnitt ur Bibeln), ytterligare en versikel, och avslutar med Kyrie, Pater noster, och Benedicamus Domino.

I jämförelse med mässans melodier, som ofta är långa och komplicerade och utförs av en särskilt utbildad kantor och schola (liten sånggrupp) så är tidegärdens sånger väldigt enkla, för att alla ska kunna vara med, och detta ger också tidegärden dess speciella meditativa karaktär. Det är bönestunder utan dramatik eller åthävor, uppladdningar eller klimax, som ger intryck av att vara utsnitt ur något som pågår för evigt, vilket också var tanken: Tidegärdens gudstjänster skulle pågå dygnet runt, året runt, i kloster och kyrkor, som en ständig bön utan avbrott.

Söndagen och måndagen ägnas till största delen åt att sjunga igenom psalm 119, som är mycket lång, så man hinner här bara igenom 32 av totalt 176 verser.

INLEDNING

(Ps. 70:2)

Deus in adiutorium meum intende.
Domine ad adiuvandum me festina.

Gud, ge akt på min räddning;
Herre, skynda till min hjälp.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et
semper, et in sæcula sæculorum.
Amen. Alleluia.

Ära åt Fader och Son och Helig Ande,
som det var i begynnelsen och nu och
alltid och i evigheters evighet.
Amen. Alleluia.

HYMN


Iam lucis orto sidere
Deum precemur supplices
ut in diurnis actibus
nos servet a nocentibus

Nu till ljusets uppgångna strålglans
må vi ödmjuka be Gud
att – under dagens verksamhet –
han måtte bevara oss från skadligheter.

Linguam refrenans temperet
ne litis horror insonet
visum fovendo contegat
ne vanitates hauriat

Må han tyglande dämpa vår tunga
så att inte trätans fasa genljuder,
må han värmande täcka vårt ansikte
så det inte drar åt sig fåfängligheter.

Sint pura cordis intima
absistat et vecordia
carnis terat superbiam
potus cibique parcitas

Må hjärtats innersta vara rent,
och vansinnet hålla sig borta,
må hjärtats högmod nötas ner
av knappheten på mat och dryck,

Ut cum dies abcesserit
noctemque sors reduxerit
mundi per abstinentiam
ipsi canamus gloriam

så att – när dagen dragit bort
och lotten återfört natten –
genom avståendet från världen
vi själva kan sjunga lovsång.

Deo Patri sit gloria
eiusque soli Filio
cum Spiritu Paraclito
et nunc et in perpetuum Amen

Ära åt Gud Fader
och åt hans ende Son
med Anden, Hjälparen,
både nu och i evighet. Amen.

ANTIFON

Alleluia, confitemini Domino,
quoniam bonus, quoniam in sæculum
misericordia eius, alleluia alleluia.

Alleluia, ni bekänner Herren,
ty han är god, ty i evighet varar
hans barmhärtighet, alleluia alleluia.

Psalm 119

Beati immaculati in via,
qui ambulant in lege Domini.

Saliga är de ostraffliga på vägen,
de som vandrar i Herrens lag.

Beati qui scrutantur
testimonia eius,
in toto corde exquirunt eum.

Saliga de som rannsakar
hans vittnesbörd,
av hela hjärtat söker honom.

Non enim qui operantur iniquitatem,
in viis eius ambulaverunt.

Ty de som utövar orättvisa
går nämligen icke hans vägar.

Tu mandasti,
mandata tua
custodiri nimis.

Du påbjuder
att dina påbud
skall följas ordentligt.

Utinam dirigantur viæ meæ,
ad custodiendas iustificationes tuas.

Ack, om blott mina vägar styrdes
till att kunna följa dina rättfärdigheter,

Tunc non confundar,
cum perspexero
in omnibus mandatis tuis.

då skulle jag inte komma på skam,
när jag hade betraktat
alla dina påbud.

Confitebor tibi
in directione cordis,
in eo quod didici
iudicia iustitiæ tuæ.

Jag skall bekänna dig
i hjärtats uppriktighet,
i den som jag har lärt mig
dina rättfärdigheters domar.

Iustificationes tuas custodiam,
non me derelinquas usquequaque.

Jag skall ge akt på dina rättfärdigheter,
överge mig inte alldeles.

In quo corrigit adolescentior
viam suam? In custodiendo
sermones tuos.

Med vad skall den yngre korrigera
vägen sin? Med att vakta på
ditt tal.

In toto corde meo exquisivi te,
ne repellas me a mandatis tuis.

Med hela mitt hjärta söker jag dig,
stöt inte bort mig från dina påbud.

In corde meo abscondi eloquia tua,
ut non peccem tibi.

I mitt hjärta gömmer jag din vältalighet
så att jag inte syndar mot dig.

Benedictus es Domine,
doce me iustificationes tuas.

Välsignad är du Herre,
lär mig dina rättfärdigheter.

In labiis meis,
pronuntiavi omnia iudicia oris tui.

Med mina läppar
uttalar jag alla din muns domar.

In via testimoniorum tuorum delectatus
sum, sicut in omnibus divitiis.

Över dina vittnesbörds väg gläds
jag, som över alla skatter.

In mandatis tuis exercebor,
et considerabo vias tuas.

I dina påbud skall jag övas
och ta i beaktande dina vägar.

In iustificationibus tuis meditabor,
non obliviscar sermones tuos.

Dina rättfärdigheter skall jag begrunda,
jag skall inte glömma ditt tal.

Retribue servo tuo, vivifica me,
et custodiam sermones tuos.

Återgälda din tjänare, levandegör mig,
och jag skall vakta på ditt tal.

Revela oculos meos,
et considerabo
mirabilia de lege tua.

Avhölj mina ögon,
och jag skall ta i beaktande
undren av din lag.

Incola ego sum in terra,
non abscondas a te mandata tua.

Jag är en främling på jorden,
dölj inte dina påbud för mig.

Concupivit anima mea desiderare
iustificationes tuas, in omni tempore.

Min själ åtrår att få längta efter
dina rättfärdigheter, i alla tider.

Increpasti superbos,
maledicti qui declinant
a mandatis tuis.

Du krossar de övermodiga,
de förbannade som avviker
från dina påbud.

Aufer a me opprobrium
et contemptum, quia
testimona tua exquisivi.

Avlyft från mig smädelse
och förakt, eftersom
jag har uppsökt dina vittnesbörd.

Etenim sederunt principes
et adversum me loquebantur,
servus autem tuus exercebatur
in iustificationibus tuis.

Ty furstar sitter
och talar emot mig,
din tjänare övas dock
i dina rättfärdigheter.

Nam et testimonia tua
meditatio mea est,
et consilium meum
iustificationes tuæ.

Sannerligen är dina vittnesbörd
vad jag mediterar över,
och det jag överlägger om
är dina rättfärdigheter.

Adhæsit pavimento anima mea,
vivifica me secundum verbum tuum.

Min själ klibbar fast vid marken,
levandegör mig efter ditt ord.

Vias meas enuntiavi,
et exaudisti me,
doce me iustificationes tuas.

Jag berättade om mina vägar,
och du lyssnade på mig,
lär mig dina rättfärdigheter.

Viam iustificationum tuarum instrue
me, et exercebor in mirabilibus tuis.

Instruera mig i dina rättfärdigheter,
och jag skall övas i dina under.

Dormitavit anima mea præ tædio,
confirma me in verbis tuis.

Min själ sover av leda,
stadfäst mig i dina ord.

Viam iniquitatis amove a me,
et de lege tua
miserere mei.

Avlägsna ojämnhetens väg från mig,
och förbarma dig över mig
enligt din lag.

Viam veritatis elegi,
iudicia tua non sum oblitus.

Jag har valt sanningens väg,
jag har inte glömt dina domar.

Adhæsi testimoniis tuis
Domine, noli me confundere.

Jag är fäst vid dina vittnesbörd
Herre, låt mig icke komma på skam.

Viam mandatorum tuorum cucurri,
cum dilatasti cor meum.

Jag springer på dina påbuds väg,
när du tröstar mitt hjärta.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto

Ära åt Fader och Son
och Helig Ande

sicut erat in principio et nunc et semper
et in secula seculorum amen.

som det var i begynnelsen och nu och alltid
och i evigheters evighet, amen.

KAPITULUM

(1 Tim. 1:17)


Regi sæculorum
immortali et invisibili,
soli Deo honor et gloria,
in sæcula sæculorum, Amen.

Åt evighetens konung,
odödlig och osynlig,
åt den ende Guden ära och härlighet
i evigheters evighet. Amen

Deo gratias.

Tack Gud.


RESPONSORIUM


Christe Fili Dei vivi,
miserere nobis.

Kristus, den levande Gudens Son,
förbarma dig över oss.

        Christe Fili Dei vivi,
        miserere nobis.

        Kristus, den levande Gudens Son,
        förbarma dig över oss.

Qui sedes ad dexteram Patris,
        miserere nobis.

Du som sitter på Faderns högra sida,
        förbarma dig över oss.

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Ära vare Fadern och Sonen
och den Helige Ande.

        Christe Fili Dei vivi,
        miserere nobis.

        Kristus, den levande Gudens Son,
        förbarma dig över oss.

VERSIKEL
Exsurge, Christe, adiuva nos.
Et libera nos propter nomen tuum.

Stå upp, Kristus, hjälp oss.
Och befria oss för ditt namns skull.

KYRIE
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

Herre, förbarma dig
Kriste, förbarma dig.
Herre, förbarma dig


HERRENS BÖN


(Matt. 6:9-13)


Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur
nomen tuum;
adveniat
regnum tuum;

Fader vår,
som är i himlen:
må det helgas,
ditt namn;
må det komma,
ditt rike.

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

Må din vilja ske,
såsom i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.

och förlåt oss
våra skulder
så som också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.

AVSLUTNING
Benedicamus Domino.
Deo dicamus gratias.

Vi välsignar Herren.
Vi tackar Gud.Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik och gregoriansk sång     Officiet eller tidegärden
Mail