19810400

Under en period av några miljarder år var hela havsbottnen täckt av neuronvarelser, som var små plattor, någon decimeter i diameter, någon centimeter tjocka, regelbundna till formen, symmetriska månghörningar, perfekt passande i varandra, släta, jämntjocka, antagligen vitaktiga och med en broskartad yta. Dessa plattor låg vanligtvis väl inpassade i varandra, dock hade de en viss rörelseförmåga, och kunde då i sällsynta fall låta ett hörn skjuta in över en intilliggande platta. Självsvängningar som pågick under några miljoner år orsakade mutationer och missfoster.Välkommen Sida 2 Själbiografiskt Drömmar
Mail