19810506

Jag såg allt detta uppifrån på mycket stor höjd, snett bakifrån i förhållande till de tjugo meter höga perfekt samtrimmade varelserna eller tekniska vidundren med hysteriska ögon som besökte vår planet och som kanske hade en otrolig makt. De var tre varav den mittersta var störst och stod i mitten. Det beslöts bland människor att som typiskt exempel på mänsklig ideologi ge dem en bil, inslagen i omslagspapper, som togs in i den mittersta. Ett ögonblick kastade de sig omkring. Hade de gjort en gigantisk missuppfattning eller inte? De höll långa logiska utredningar, där det slutgiltigt slogs fast: Antingen är det... (någonting som jag inte förstod), i vilket fall ni avrättas, eller också är det... (någonting annat, jag förstod inte det heller), i vilket fall ni likvideras. SPRÅKET ÄR SÅLEDES ENDAST TILL FÖR INRE KOMMUNIKATION

Välkommen Sida 2 Själbiografiskt Drömmar
Mail