19820121

I öknen i Egypten har upptäckts en jättelik figur, typ sfinx, som i 5.000 år legat dold i sanden. Den föreställer ett mytologiskt djur, är rikt utsirad, belagd med guld och ädelstenar, och har ett torn som är 50 meter högt. Jag undrar om den kan sträcka sig ännu längre ner i sanden, och får svaret att det gör den inte. Erwin Bischofberger tycker inte om monumentet, eftersom han vet att det byggdes under så svåra förhållanden att många av arbetarna tog livet av sig för att de inte stod ut. Bl a har en hängt sig inne i djurets mun, och skelettet fanns kvar när man grävde ut figuren, så man vet att de måste blivit överrumplade av sanden och begravda väldigt snabbt när byggnaden var nästan klar.

Välkommen Sida 2 Själbiografiskt Drömmar
Mail