20071224

Lasse berättar att Karl XII-räkningarna snart kommer att nå en “all time high” och bli (och här visar han detta genom att gå upp i falsetten:) “KARL XII-RÄKNINGAR”.

Dessa Karl XII-räkningar är som en slags manshöga speglar, lodrätt upphängda, som fungerar som lärkspeglar för personer utan egenskaper (i det här fallet gestaltat av en juridikstuderande från slutet av 80-talet med kort lättblonderat hår med hårmousse i, kortärmad frotteskjorta, stonewashed jeans och tubsockor i docksides) som på grund av just denna egenskap (att sakna egenskaper) blir så provocerade av sin spegelbild att de försöker sparka på en sådan spegel, när de får syn på den, så den roterar. När en utomstående betraktare så får syn på både personen ifråga och hans spegelbild samtidigt så försvinner personen från verkligheten och bara spegelbilden finns kvar, ty dessa personer kan inte finnas i två upplagor.

Välkommen        Sida 2        Själbiografiskt        Drömmar
Mail