Kontrafaktiska villkorssatser
"Nu var det visserligen inte på det & det viset, men om det hade varit det så hade det fått de & de konsekvenserna". Problemet är bland annat att man yttrar sig om något som inte förelegat. Nelson Goodman har skrivit om det.


Välkommen Sida 2 Själbiografiskt Självmord -92
Mail