Fyra tyska folksånger för manskör

De kan kanske vara lite svårframförbara - omfånget är från låga D till höga C, och det är några ackord med nio toner i mitten - men jag hade iallafall väldigt roligt när jag skrev dem. De bygger på ett sätt att utvidga harmoniken genom tersparalleller och parallellförda treklanger som jag tror förekommer i tysk folkmusik (och även hos t ex Max Reger). När så inte parallellrörelserna räcker till sker samma sak i motrörelse och annat. I den andra och tredje sången förs den här metoden medelst kromatik in i harmonikens gränsland. Allt börjar och slutar dock väldigt fint och snällt.

Text och musik uppdelade på fyra sidor om drygt en halv meg var.

Det finns också en midifil, men jag har inte lyckats få mitt musikprogram att göra några som helst förändringar i tempo och dynamik, så den ger väl inte en - ahem - helt rättvisande bild av stycket.

Välkommen     Sida 2     Tonsättningar
Mail