“U” som i “ful”

Någon gång på 80-talet började det medeltida latinska “u”-et att uttalas som i “ful”. Här försöker jag samla några exempel. Klicka på (alternativt ladda ner) ljudfilerna och jämför med texterna. Tipsa mig gärna om fler inspelningar.
BREVES DIES HOMINIS (ljudfil)

(slutet av 1100-talet eller runt 1200)

Breves dies hominis,
mundi vita,
humane propaginis.
Que sit vita, cogita.

Korta är människans dagar (Job 14:5)
i det världsliga livet,
av det mänskliga släktet.
Betänk vad livet kan vara.

Nitimur in vetitum,
mundi vita,
caro contra spiritum.
Que sit vita, cogita.

Vi pressas mot det förbjudna
i det världsliga livet,
köttet kämpar mot anden. (Gal 5:17)
Betänk vad livet kan vara.

Pelle moram propera,
mundi vita,
mora non est libera.
Que sit vita, cogita.

Fördriv skyndsamt vilan
i det världsliga livet,
vilan är inte gratis.
Betänk vad livet kan vara.

Mundo nil immundius
mundi vita.
Que facis, fac citius!
Que sit vita, cogita.

Inget är vedervärdigare än världen
i det världsliga livet.
Det du gör, gör det genast! (Joh 13:27)
Betänk vad livet kan vara.

Corpus quod corrumpitur
mundi vita,
animam persequitur.
Que sit vita, cogita.

Kroppen, som fördärvas
av det världsliga livet
förföljer själen.
Betänk vad livet kan vara.

Et bonum propositum
mundi vita,
revocat in irritum.
Que sit vita, cogita.

Och goda föresatser
i det världsliga livet
vänder den till misslyckande.
Betänk vad livet kan vara.

Alios quod doceo,
mundi vita,
ipse docens impleo.
Que sit vita, cogita.

Det jag lär andra
om det världsliga livet
uppfyller jag själv medan jag lär.
Betänk vad livet kan vara.

Christum ne exasperem,
mundi vita,
pauper, sequor pauperem.
Que sit vita, cogita.

För att inte förbittra Kristus
med det världsliga livet
följer jag, fattige, de fattiga.
Betänk vad livet kan vara.

Corpus meum corrigo,
mundi vita,
et in servum redigo.
Que sit vita, cogita.

Jag rätar på kroppen
i det världsliga livet
och skyndar till tjänande.
Betänk, vad livet kan vara.

Barcelonamässan (wikipedia)
(runt 1360)

INTROITUS
(ljudfil)
(Ps. 2: 7, 1, 2, 8)

Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu, ego hodie genui te.

Herren sade till mig:
”Du är min son, jag har idag fött dig”.

Quare fremuerunt gentes:
et populi meditati sunt inania?

Varför larmar hedningarna
och tänker folken fåfänglighet?

(Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu, ego hodie genui te.
)

(Herren sade till mig:
”Du är min son, jag har idag fött dig”.
)

Astiterunt reges terræ, et principes
convenerunt in unum adversus Dominum,
et adversus Christum eius.

Jordens kungar reser sig upp, och furstarna
rådslår med varandra mot Herren,
och mot hans smorde.

(Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu, ego hodie genui te.
)

(Herren sade till mig:
”Du är min son, jag har idag fött dig”.
)

Postula a me, et dabo tibi
gentes hereditatem tuam,
et possesionem tuam terminos terræ.

Begär av mig, så skall jag ge dig
hedningarna till arvedel,
och jordens ändar till egendom.

(Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu, ego hodie genui te.
)

(Herren sade till mig:
”Du är min son, jag har idag fött dig”.
)

Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto, sicut erat in
principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och
den helige Ande, som det var av
begynnelsen, och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

(Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu, ego hodie genui te.
)

(Herren sade till mig:
”Du är min son, jag har idag fött dig”.
)


GRADUALE
(ljudfil)
(Ps. 110:3,1)

Tecum principium
in die virtutis tuæ:
in splendoribus sanctorum,
ex utero ante luciferum
genui te.

Med dig är de främsta
på din makts dag.
I de heligas glans,
ur moderlivet före gryningen
har jag fött dig.

Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis:
donec ponam
inimicos tuos scabellum
pedum tuorum.

Herren sade till min Herre:
Sitt på min högra sida
tills jag lägger
dina fiender som en pall
åt dina fötter.

(Tecum principium
in die virtutis tuæ:
in splendoribus sanctorum,
ex utero ante luciferum
genui te.
)

(Med dig är de främsta
på din makts dag.
I de heligas glans,
ur moderlivet före gryningen
har jag fött dig.
)


ALLELUIA
(ljudfil)
(Ps. 2:7)

Alleluia.

Halleluja.

Dominus dixit ad me:
Filius meus es tu,
ego hodie genui te.

Herren sade till mig:
”Du är min son,
jag har idag fött dig”.

Alleluia.

Halleluja.

KOMMUNION
(ljudfil)
(Ps. 110:3b, 1a, 1b, 2)

In splendoribus sanctorum,
ex utero
ante luciferum
genui te.

I de heligas glans,
ur moderlivet
före gryningen
har jag fött dig.

Dixit Dominus Domino meo:
Sede a dextris meis.

Herren sade till min Herre:
Sitt på min högra sida.

(In splendoribus sanctorum,
ex utero
ante luciferum
genui te.
)

(I de heligas glans,
ur moderlivet
före gryningen
har jag fött dig.
)

Donec ponam inimicos tuos
scabellum pedum tuorum.

Tills jag lägger dina fiender
som en pall åt dina fötter.

(In splendoribus sanctorum,
ex utero
ante luciferum
genui te.
)

(I de heligas glans,
ur moderlivet
före gryningen
har jag fött dig.
)

Virgam virtutis tuæ
emittet Dominus ex Sion;
dominare in medio
inimicorum tuorum.

Din makts stav
sänder Herren ut från Sion
för att härska mitt bland
dina fiender.

(In splendoribus sanctorum,
ex utero
ante luciferum
genui te.
)

(I de heligas glans,
ur moderlivet
före gryningen
har jag fött dig.
)

Gloria Patri et Filio et
Spiritui Sancto, sicut erat in
principio et nunc et semper
et in sæcula sæculorum.
Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och
den helige Ande, som det var av
begynnelsen, och nu och alltid
och i evigheters evighet.
Amen.

(In splendoribus sanctorum,
ex utero
ante luciferum
genui te.
)

(I de heligas glans,
ur moderlivet
före gryningen
har jag fött dig.
)

Tournaimässan (wikipedia)
(början av 1300-talet)


GLORIA (ljudfil)
Gloria in excelsis deo
et in terra pax
hominibus bone voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gracias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus,
rex celestis
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite,
Ihesu Xpiste,
Domine Deus,
Agnus Dei,
Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes
ad dexteram Patris,
miserere nobis,
quoniam tu solus sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus altissimus,
Ihesu Xpiste cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris,
amen.
Ära i höjden åt Gud
och på jorden fred
åt den goda viljans människor.
Vi lovar dig.
Vi välsignar dig.
Vi tillber dig.
Vi ärar dig.
Vi tackar dig
för din stora ära,
Herre Gud
himmelske konung
Gud Fader allsmäktig.
Herre enfödde Son,
Jesu Kriste,
Herre Gud,
Guds Lamm
Faderns Son
som lyfter bort världens synd,
förbarma dig över oss.
Du som lyfter bort världens synd,
upptag vår bön.
Du som sitter
på Faderns högra sida,
förbarma dig över oss,
ty du är allena helig,
du allena Herre,
du allena den högste,
Jesu Kriste med den Helige Ande
i Guds Faderns härlighet,
amen.


SANCTUS (ljudfil)

Sanctus Sanctus Sanctus
dominus deus sabaoth
Pleni sunt celi et terra
gloria tua
osanna in excelsis

Helig, helig, helig,
är Herren Gud, härföraren.
Fulla är himlarna och jorden
av din ära.
Ge oss hjälp från höjderna.

Benedictus
qui venit in nomine domini
osanna in excelsis

Välsignad är
den som kommer i Herrens namn.
Ge oss hjälp från höjderna.


Guillaume de Machaut: Messe de nostre dame (wikipedia)
(ca 1350)

SANCTUS (ljudfil)

Sanctus Sanctus Sanctus
dominus deus sabaoth
Pleni sunt celi et terra
gloria tua
osanna in excelsis

Helig, helig, helig,
är Herren Gud, härföraren.
Fulla är himlarna och jorden
av din ära.
Ge oss hjälp från höjderna.

Benedictus
qui venit in nomine domini
osanna in excelsis

Välsignad är
den som kommer i Herrens namn.
Ge oss hjälp från höjderna.

Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik       
Maila mig!