PROPHETEN ENOCH,

En apocryphisk Bok,

som i flera århundraden ansetts vara förlorad;

men

i slutet af sist förflutna sekel blifvit

funnen i Abyssinien;

och nu först öfversatt från

Ett Ethiopiskt Manuscript i Bodleianska

Bibliotheket i Oxford.
Öfversättning från Engelska Språket.STOCKHOLM,
ELMÉNS och GRANBERGS Tryckeri, 1826.Nästföljande uppslag

Välkommen Sida 2 Medeltidsmusik Propheten Enoch Innehållsförteckning
Mail