Mirum si læteris

Mirum si læteris,
dum ex apparentibus
       magis quam ex veris,
mors concludit
& illudit,
homo quid tunc eris?
Märkligt om du gläds
när ur skenbara,
snarare än ur sanna,
döden inspärrar
och gäckar.
Människa, vad då skall du vara?
Mors fallax Sophista,
breves dies hominis,
       quam vera sunt ista,
intus aret
& disparet
fragilis arista.
Döden är en bedräglig sofist.
Korta är människans dagar.
Så sanna är dessa (saker?)
Invändigt torkar
och försvinner
det bräckliga axet.
Cum sine vitiis
homo vix in mundo
heu sit, suppliciis
in lacu profundo
agitatur
& pulsatur,
ut ventis arundo.

Med inga (utan några) laster
knappast någon människa i världen,
ack!, må vara, under bönfallanden
i den bottenlösa sjön
knuffas hon hit och dit
och skakas omkring
som vass av vind.

Mors mundi figura,
Quæ corrupta subito
       perit, ut pictura,
Non in luctu,
sed in fluctu
hominem demtura.
Döden, en avbild av världen
som, fördärvad, plötsligt
försvinner, som en (ögonblicks-)bild,
ej med sorg,
utan med en flodvåg
som rycker bort människan.
O mundi Sophia
Nos errantes corrige
       veritatis via,
Ut eamus,
ne cadamus
in mortis ruina.
O, världens vishet,
visa oss vilsna rätt
på sanningens väg
så att vi kan gå
och inte faller
i dödens ruin.
Tu spes humilium
rutilans aurora,
Pro nobis Dominum
iugiter implora,
Adiuvare
tu dignare
nos mortis in hora.

Du ödmjukas hopp,
skimrande morgonrodnad,
för oss, åt Herren
ständigt bed.
Att hjälpa,
du bevärdiga
oss, i dödens stund.

Hominem tam durum
Iacentem in crimine,
       se iudicaturum,
Dum post mortem
sciat fortem
iudicem venturum.
Människan, så hård,
kastad in i brott,
dömer sig själv,
eftersom, efter döden,
hon vet att den starke
domaren skall komma.
Quid artes? quid iura
Tibi prosunt homini?
       Solum ad futura,
Vel est ite
vel venite
judicis censura.
Vilka konster, vilken rätt
hjälper dig, människa?
Framtiden är endast
antingen “Gå (bort)!”
eller “Kom (hit)!”,
efter domarens bedömning.
Ergo dum veneris
Iudex iudicare,
Tu nostri generis
statim memorare,
Quos emisti,
redemisti,
noli condemnare.
Således, när du kommer,
domare, för att döma:
Du, minns genast
vårt släkte
som du friköpt,
återlöst,
att icke fördöma.
Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik        Piæ Cantiones
Maila mig!