Piæ Cantiones

De fragilitate & miseriis
humanæ conditionis
Om skörhet och eländen
i det mänskliga tillståndet
Vanitatum vanitas Fåfängligheters fåfänglighet
Insignis est figura Märkt är gestalten
Mirum si læteris Märkligt om du gläds

Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik       
Maila mig!