Psalterium

Ett psalterium är (förutom ett knäppinstrument i stil med kantele, cittra eller koto) en medeltida utgåva av psaltaren, i huvudsak för liturgiskt bruk, det vill säga för att användas i tidegärden.

Ett psalterium kan se ut på olika sätt. I sin enklaste form består det av psaltaren rakt av, utan några förändringar, oftast med gammal- och nytestamentliga cantica (Magnificat, Benedictus, Nunc dimittis m fl) tillagda efteråt. Sedan kan man förse psalmer med marginalanteckningar eller rubriker som talar om när i tidegärden man skall sjunga dem. Man kan också stuva om psalmerna så att psalmer som sjungs efter varandra hamnar efter varandra. Detta går att genomföra med mer eller mindre våld på den ursprungliga ordningen. De psalmer som sjungs vid flera tillfällen (invitatoriet, laudespsalmerna och några av småtimmarna) kan man lägga i en egen del, och ordna resten efter veckan, eller ordna allt efter veckan.

Det finns också psalterier med antifonerna utskrivna (även med notation) vid respektive psalm, med tillagda doxologier, böner, kapitulum, versiklar, läsningar, responsorier, tonarier, hymner, hela psalm 113 noterad i tonus peregrinus, och mycket annat, till och med delar av mässans ordo. Det finns psalterier som innehåller allt som görs i tidegärden under hela veckan i rätt ordning, så att man i det närmaste kan läsa den från början till slut utan att behöva bläddra fram och tillbaka eller slå upp i någon annan bok. Skillnaden mellan ett psalterium och ett breviarium-antifonale är då att breviariet eller antifonalet är uppbyggt efter fester och året, propriet, medan psalteriet koncentrerar sig på veckan, ordinariet. Man skulle också kunna säga att ett psalterium förhåller sig till ett breviarium och antifonale som ett ordo till ett missale och graduale.

Tidegärden följdes inte bara i kyrka och kloster, utan även i slott och koja. Således finns det också en mängd psalterier för privat bruk, där man skurit ner på responsorier och antifoner, och ersatt dem med icke-liturgiska böner. En sådan här bok kan förutom Psalterium även kallas Celebrationes eller Liturgiæ horarum, Cursum diurnum, bara Horæ, eller till och med Manuale, eftersom man kunde hålla den i handen. Den här typen av små psalterier torde ha varit väldigt vanliga, små och billigt gjorda, och använts till de blivit mull tillbaka. De som överlevt är de som så att säga varit för fina att användas, som “Les très riches heures...”, ni vet.

När man under medeltiden lärde sig läsa, som oblat till exempel, så lärde man sig läsa på latin, och det man lärde sig läsa var psaltaren. Undervisningen tog så att säga från början sikte på att man skulle bli munk eller präst. Det psalterium man lärde sig läsa i (eller ur) kallades primarium, antingen för att det var det första man fick eller lärde sig läsa, eller för att det började med prim. Dessa böcker var ofta illustrerade och kommenterade, och supplerade med populära och lättlästa texter, inte nödvändigtvis av liturgiskt innehåll. Efter medeltiden tonades det liturgiska innehållet ned, och ersattes med till exempel moraliserande berättelser, ofta på folkspråket.

Det finns väldigt många medeltida psalterier bevarade, men inga utgivna, så jag får ta Psalterium Monasticum (Solesmes 1981) som exempel på hur ett psalterium kan vara upplagt. De delar som saknas är ofta angivna med incipitar.

TONARIUM

Tonarium med psalmtonerna och toner för läsningar.

PRIM

Prim måndag med inledande versikel, hymn, psalmer med alternativa antifoner för olika tider på året, kapitel, versikel och bön.

Prim tisdag till lördag: psalmer med antifoner. Prim söndag nedan.

VIGILA OCH LAUDES

Invitatorium.

Söndagens vigilia med inledande versikel och ps 3, hymn, och för varje nokturn psalmer med olika antifoner för olika tider under året, olika versiklar för olika tider under året, och välsignelse. Söndagens 3:e nokturn har olika ordning med gammaltestamentliga cantica för olika tider under året (advent, per annum, quadragesima), Te Deum och Benedicamus Domino, och alternativ ordning för söndagens nokturn med incipitar. Responsorier och läsningar saknas.

Söndagens laudes med psalmer och cantica med olika antifoner för olika tider under året, capitulum, responsorium, hymn med versikel, Benedictus, Pater noster, och avslutande välsignelse. Litania saknas.

Måndagens vigilia och laudes, som ovan, fast utan inledning och avslutning. För första nokturnen finns dessutom capitulum med kort responsorium, för andra nokturnen capitulum, och för laudes avslutande bön.

Tisdagens till lördagens vigilia med laudes på samma sätt som måndagens.

HORÆ

Psalm 118, uppdelad i de delar den görs på respektive söndagens prim, ters, sext och non, och måndagens ters, sext och non, med olika antifoner för varje del.

Antifoner till söndagens prim. Anvisning om vilka verser i 118 som skall sjungas.

Söndagens ters, sext, non med hymn, olika antifoner, anvisning till 118, capitulum, versikel, Kyrie, Pater noster, (Bön saknas), Benedicamus Domino och avslutande välsignelse.

Måndagens ters, sext och non med capitulum, versikel, påskantifon, Kyrie, Pater noster, Preces och avslutning. Anvisningar till det övriga.

Tisdagens ters, med psalmer med antifoner, capitulum, versikel och bön.

Ters för onsdag till lördag med capitulum, versikel och bön.

Sext på samma sätt, och non på samma sätt.

VESPER

Vesper för söndag till måndag, och sedan dominica ad I vesperas. För varje dag psalmer med olika antifoner, capitulum, responsorium, hymn, versikel, Magnificat (söndag), och avslutande välsignelse.

COMPLETORIUM

Kompletorium med psalmer med olika antifoner, hymn, olika capitulum för olika veckodagar, korta responsorier för olika tider på året, Nunc dimittis, Kyrie-Pater noster, Preces för olika veckodagar, avslutande välsignelser, de fyra stora Mariaantifonerna (Alma redemptoris, Ave Regina, Salve Regina, Sub tuum præsidium, och Regina cæli. Härmed är den största delen av boken avklarad.

TILLÄGG

Under rubriken Schema B går man igenom veckan från söndag till måndag, och anger alternativa antifoner och cantica, sedan kommer Schema C med färre utskrivna saker och fler incipitar, och slutligen Schema D med bara incipitar.

DE DIVERSIS TEMPORIBUS

För varje tid på året (advent, jul, epifania, fasta, stilla veckan, påsk, Kristi himmelsfärd), går man igenom dygnet från (vigilia, laudes, prim, ters, sext, non och vesper) och anger för var och en alternativ till hymn, capitulum och versikel. Under respektive versikelpunkt händer det att man går igenom dag för dag olika versiklar.

VÄLSIGNELSER

En sida med extra välsignelser till läsningarna i nokturnerna.

PROPRIUM DE TEMPORE, COMMUNE, PROPRIUM DE SANCTIS

För var och en anges antifon, incipit eller text, utan noter men med hänvisning, versikel, och någon gång canticum.

LITANIÆ

Åtta olika litanior.

COLLECTARIUM

För varje tid på året anges olika böner för varje dag i veckan, slutligen för några fester och veckorna under året.

REGISTER

Antifoner i bokstavsordning, responsorier i bokstavsordning, psalmer i nummerordning, cantica i den ordning de kommer i bibeln, hymner i bokstavsordning.

Som synes är det här psalteriet ganska komplett. Det som saknas är i huvudsak Domine labia mea aperies osv, eftersom det är för vanligt, nokturnernas läsningar, eftersom de tar mycket plats antar jag, och de långa responsorierna, eftersom de är för svåra, får man förmoda.

Välkommen Sida 2 Medeltidsmusik Diverse Psaltaren
Mail