Psaltaren
Lite bakgrund till psaltaren.

Olika versioner av psaltaren.

Psaltarpsalmernas ordning i tidegärden.

En jämförelse mellan olika ordningar på psaltarpsalmer.

Psaltarpsalmernas numrering, och lite om varför det skiljer mellan den latinska och svenska.

Psalterium, en medeltida utgåva av psaltaren för liturgiskt bruk.

Lite om användandet av tempuset perfekt.

Psalmer i bokstavsordning.

Källor och litteratur.
Välkommen Sida 2 Medeltidsmusik och gregoriansk sång Diverse
Mail