Psaltarpsalmernas numrering
Vulgatans och Septuagintas numrering är annorlunda än den hebreiska och t ex svenska. Jag orkar inte göra någon egen tabell över detta, så jag snor ett par från nätet och korrigerar dem en smula:


MT (Hebrew) / Protestantic

V / LXX / Catholic

1-8

1-8

9

9:1-21

10

9:22-39

11-113

10-112

114

113:1-8

115

113:9-26

116:1-9

114

116:10-19

115

117-146

116-145

147:1-11

146

147:12-20

147

148-150

148-150
    HEBREW     GREEK      DIFFERENCE (HEBREW-GREEK)
    1-8       1-8       0
    9        9:1-21      0
    10       9:22-39     +1
    11-113     10-112     +1
    114       113:1-8     +1
    115       113:9-26    +2
    116:1-9     114       +2
    116:10-19    115       +1
    117-146     116-145     +1
    147:1-11    146       +1
    147:12-20    147       0
    148-150     148-150     0

I den latinska bibel jag har, som är från 1927, kallas ps. 9:22-39 istället 9(10):1-18, 113:9-26 istället 113*:1-18, 115:1-10 istället 115:10-19, och 147:1-9 istället 147:12-20. I bibelkommissonens provöversättning från 1996 (den som kommer att bli bibel 2000) är ps 9 och 10 är ihopbakade till en psalm, och ps 115 är en underrubrik till ps 114, efter vers 114:8.

Anledningen till att de delats upp på det sätt de gjorts kan ha att göra med hur de använts liturgiskt, ungefär som i tidegärden, där man delar upp långa psalmer i flera delar, och slår ihop korta.

Psalmerna 9 och 10 (tillsammans bildar de psalm 9 i Vulgatan) är antagligen en enda psalm, eftersom den är alfabetisk, även om den inte är komplett. I Bibel 2000 är de också sammanslagna till en. Å andra sidan har man som sagt i Vulgatan observerat att 114 och 115 (116 i den svenska) är en enda psalm, liksom 146 och 147 (147 i den svenska).

Man är tydligen överens om att 144 (145 i Vulgatan) är två korta psalmer (vers 1-11 och 12-15) trots att de är förenade både i den hebreiska och Vulgatan. Å andra sidan är 42 och 43 (43 och 44 i Vulgatan) uppenbarligen samma psalm - trots att de hålls isär i både den hebreiska och Vulgatan - då de är gjorda på samma versmått, behandlar samma ämne, och tillsammans består av tre strofer (42:2-5, 42:7-11 och 43:1-4) med refräng (42:6, 42:12 och 43:5). I Bibel 2000 är också dessa psalmer sammanslagna till en enda.

Vissa psalmer är tydligen köroden, bestående av en eller flera strofer med var sin motstrof, och avslutande epod (se Catholic Encyclopedia under rubriken A. NUMBER). Exempel på detta kan vara psalm 1: strof vers 1-3, motstrof vers 4-5, och epod vers 6; Psalm 2: strof 1-6, motstrof 7-9, epod 10-12 (och dessa två kan från början ha varit samma psalm, se kommentar till Apg 13:33); Psalm 3: strof 2-3, motstrof 4-7, epod 8-9. Psalmerna 19, 20 och 21 (20-22 i Vulg) är uppbyggda på samma sätt. På det här viset kan 114 och 115 hänga ihop, med en strof i 114 och en motstrof och epod i 115, och i Vulgatan är de också en enda psalm, nämligen 113. 70 och 71 (Vulg 69-70) skulle kunna vara samma psalm, liksom 47 och 48 (vulg 46-47).

Svenskt bibliskt uppslagsverk (Egnell, Fridrichsen, 1952) listar förutom de ovan nämnda även 32 och 33 såsom varande samma psalm.

I tidegärden sjunger man vissa psalmer flera gånger under veckan, och ett sådant bruk kan vara förklaringen till att vissa psalmer förekommer flera gånger i psaltaren, till exempel 14 och 53; 70 och 40:14-18; 71:1-3 och 31:2-4, 108:2-6 och 57:8-12; 108:7-14 och 60:7-14.

Slutligen måste också poängteras att versnumreringen inte alltid stämmer, eftersom rubriken till en psalm ibland får nummer 1, ibland inget nummer, så att psalmen börjar med nästa vers, dvs den första, som när det t ex blir 71:1-3 men 31:2-4 i exemplet ovan, och hur man gjort i det enskilda fallet skiljer sig åt mellan olika utgåvor.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik och gregoriansk sång     Diverse     Psaltaren
Mail