Källor och litteratur

Egnell-Friedrichsen: Svenskt bibliskt uppslagsverk, Skolförlaget Gävle (Stockholm 1948-52). Uppslagsord: Aristeasbrevet, Bibeln, Gamla Testamentet, Origenes, Septuaginta och Psaltaren. Dock måste påpekas att hans syn på Septuaginta reviderats tack vare dödahavsrullarna.

Catholic Encyclopedia:
Hexapla
Manuscripts of the Bible
Massorah
Prayer-Books
The Primer
Psalms
Psalterium
Septuagint Version
Synagogue
Versions of the Bible

Den helige Benedictus regel. Översättning från latinet med inledning och förklarande noter utgiven av Bengt Högberg och Alf Härdelin. Katolska Bokförlaget (Uppsala 1991).

David Hiley: Western Plainchant, Clarendon Press, Oxford University Press (Oxford 1997): "Psalters" m m.

Andrew Hughes: Medieval Manuscripts for Mass and Office, University of Toronto Press (Toronto 1982): "The Psalter" m m.

Psalterier på nätet:

S:t Albans psalterium, början av 1100-talet.

The Burnet Psalter, ett Birgittinskt psalterium från 1400-talet.

Säg gärna till om ni känner till eller hittar ytterligare något komplett psalterium på nätet.

Diverse bilder:

Psalterium Aureum, S:t Gallen, 800-tal, psalm 59: s. 140, s. 141.
Kung Louis' psalterium, tidigt 800-tal: Ps. 1.
Kung Æthelstans psalterium, tidigt 900-tal: fol. 2r, fol. 21r, naturlig storlek, förstorad.
Ingeborgs psalterium, före 1210.
Amesburypsalteriet, ca 1250.
Frankiskt psalterium från 1279.
Drottning Marys psalterium från 1310.
Gray-Fitzpayns tidegärdsbok, 1300-tal.
Ormesby-psalteriet, 1300-tal.
Les très belles heures du duc de Berry (1380-90),
och dennes psalterium, ca 1400.
Parisisk tidegärdsbok.
Viscontis tidegärdsbok, 1430.
Très belles heures du duc de Berry.
Holländsk tidegärdsbok, slutet av 1400-talet.
Psalterium, 1500-10, 98 x 95 mm, katedralbiblioteket i Esztergom.

Les très riches heures du duc de Berry

Etiopiskt psalterium, 1400-tal, ps. 1.
Densamma tryckt i Rom 1513, ps. 1 och början av ps. 2.
Polyglottpsalterium tryckt i Genua 1516, ps. 1.

Quincuplex psalterium, 1509.
Litania.

Italienskt 1400-talspsalterium.
Tyskt dito.

Hermannus Nitzschewitz: Novum Beate Marie Virgis Psalterium Zinna at the Cistercian Monastery c1493-1496

Psalterium Hebraeum, Grecu[m]. Aragicu[m], & Chaldeu[m]: cu[m] Tribus Latinus I[n]terp[re]tato[n]ibus & Glossis...Genuae. [Genova]: Petrus Paulus Porrus, 1516.

Lösblad till salu för ockerpriser. Klicka på bladen för förstoringar.

Illuminationer. Klicka på bilderna för förstoringar.
Fler illuminationer.

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Diverse     Psaltaren
Mail