Ofärdssamhället


För inte så länge sedan ansåg man att utvecklingen gick framåt om folk fick det bättre, och man ansåg att det var något eftersträvansvärt. Nu är det plötsligt eftersträvansvärt att folk skall få det sämre, och det dessutom med europaanpassning som argument. Det som skulle bli så bra när vi gick med i EU.Välkommen Sida 2 Paradox

Mail