Paradox
Numera brukar man med en paradox mena en skenbar motsägelse. Annars betyder paradox en åsikt som är vid sidan av den vanliga.

I Sverige lever vi t ex inte under ett sånt förtryck som man gör i andra diktaturer.

När vi nått våra drömmars mål känner vi bara tomhet och frustration. Är detta framgångens pris?

Knarkpropaganda i massmedia och annorstädes.

Om ofärdssamhället och hur bra vi ju skulle haft det.

Pastasyndromet.

Om reklam som din egendom. Vad den kostat dig och vad du skall göra med den.

Om ren kommunikation. Vad sade de två panschona på Tbanan?

På emailinglistor blir folk alltid irriterade om man svarar på sena brev.

Det som är kul är synd även i våra dagar.

Futuritetfutiliteter: Tjugohundra eller tvåtusen?

Vansinne! Vansinne! Överallt vansinne!

Vad skulle en riktig Übermensch tycka om dagens rasister, fascister, nazister och nationalister? Här definieras också begreppet "RFN" som används i ett inlägg om invandrare och kriminalitet.

Inlägg till SRN


Välkommen Sida 2
Mail