Rent samvete

I kampen mot narkotikan har polisen nu möjlighet att kroppsvisitera folk vid misstanke om att de har narkotika. Om någon vägrar att bli kroppsvisiterad har polisen fog för sin misstanke att vederbörande har narkotika, eftersom den som har ett rent samvete inte har något att frukta.

Kvinnor är kända för att förvara narkotika i vagina, vilket gör att den blir ett särskilt mål för polisens undersökningar, men, som sagt, den som är oskyldig har ingenting att frukta.

Det har dock tyvärr visat sig att kan vara svårt att upptäcka små partier av till exempel LSD i vagina, då det ju kan vara svårt att med ett finger nå ända in i alla skrymslen och vrår och hitta så små saker. Nu är det emellertid så att mannen av naturen är utrustad med ett organ som är omvittnat för sin höga känslighet, och som till sin storlek och form är betydligt mer lämpat för denna uppgift, nämligen penis, som fortsättningsvis av effektivitetstekniska skäl kommer att användas för denna typ av undersökningar, men, som sagt, den som har rent mjöl i påsen har ingenting att frukta.

Ett problem vid denna typ av undersökningar är att kvinnan, för att undkomma de synnerligen stränga straff som lagen stipulerar, kan känna sig frestad att erbjuda den tjänstgörande polismannen något, till exempel sexuella gentjänster eller den upptäckta narkotikan, mot att polismannen i gengäld inte rapporterar det gjorda fyndet, och att den tjänstgörande polismannen, som säkerligen fått lida av de besparingar som vidkänts poliskåren, kan känna sig frestad att gå med på ett sådant erbjudande. Således, för att stärka allmänhetens förtroende dels för poliskåren och dels för att kampen mot narkotikan sköts på ett korrekt sätt, kommer varje sådan undersökning att utföras av ett flertal polismän under varandras överinseende. Detta minimerar riskerna för att någon polisman skulle kunna undanhålla ett fynd som gjorts på detta sätt, och ju fler oberoende polismän som utför undersökningen desto mindre blir risken för att en s k tyst överenskommelse skulle kunna komma till stånd. Allt detta för att alla skall garanteras en likartad och rättvis bedömning, och, som sagt, den som har ett rent samvete har inget att frukta.

Välkommen Sida 2 Paradox SRN
Maila mig!