Synd och Kul


Allt som är kul är synd, och allt som är synd är kul. Av detta kan man bara dra en enda logisk slutsats: man bör synda så mycket som möjligt.


Välkommen Sida 2 Paradox

Mail