Trädgårdsbloggen


Äppelträdet

Torsdagen den 27:e september 2012.

Idag var en grupp från Stadsholmen här, för att “genomföra utvändig underhållsbesiktning”. Jag frågade om de förutom detta också skulle ha åsikter om och synpunkter på trädgården, för i så fall skulle jag också vilja ha några önskemål, om det går bra. Detta avlöstes av en räcka av påpekanden från deras sida, som varade tills jag förstod att det inte var läge för mig att ha några önskemål. Bland annat fick jag reda på att “allt som skuggar fasaden skall bort”, för annars torkar inte fasaden, och då kommer den att ruttna. Jag pekade på 6-våningshusen på sydsidan, och sade att jag befinner mig i skuggan av dessa. De svarade att då är det ju ännu viktigare att ta bort alla växter som kan kasta en skugga på min fasad. Den växt som kastar mest skugga på min fasad är en stor björk, men den står inte på min tomt utan på grannens (som också förvaltas av Stadsholmen), så jag misstänker att den inte kommer att tas bort, utan istället de relativt sett mindre sakerna på min tomt. Jag talade inte om för dem att huset jag bor i har en norrsida också, och att den enligt deras sätt att se saken alltid måste vara fuktig, och stadd i ett framskridet stadium av föruttnelse.

Nu är det ju så att det de säger inte stämmer, det är sydsidan av fasaden som tar mest stryk, och det beror bland annat just på solen. “Ofta behöver man måla om sydsidan oftare än norrsidan på grund av solens och vindens påverkan.
Välkommen        Sida 2        Självbiografiskt       
Maila mig!