Biblia pauperum


Biblia pauperum är en senmedeltida illustrerad anvisning till hur man skall läsa och förstå Bibeln, där inget skall tolkas bokstavligt, utan allt är symboler, metaforer och allegorier, eller typologier som man sade på den tiden. Denna typ av bibelförståelse var vanlig under hela medeltiden, och illustrationerna utgör till exempel förlagor för många av Albertus Pictors målningar. Till varje illustration hör ett antal bibelcitat som skall styrka dessa samband, och bibelcitaten återfinns sedan i den medeltida liturgin, där de kombineras ihop med åter andra bilder och symboler, så att resultatet blir både djupsinnigt och komplicerat. Här finns för närvarande bara musik till en av bilderna, den om nattvarden.


Nattvarden:
Änglars bröd och mänskors brödVälkommen        Sida 2        Medeltidsmusik       
Mail