Änglars bröd
och mänskors brödHERRENS BÖN
(Matt. 6:9-13)

Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur
nomen tuum;
adveniat
regnum tuum;

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.
Fader vår,
som är i himlen:
Må det helgas,
ditt namn;
Må det komma,
ditt rike.

Må din vilja ske,
så som i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag,

och förlåt oss
våra skulder
såsom också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.


Detta är Fader vår från Matteusevangeliet, 6:9-13. “Ty riket är ditt...” osv är ett senare tillägg. I Lukasevangeliet 11:2-4 är bönen kortare, och man har ur detta härlett en hypotetisk “urversion” som bara har de tre punkterna riket, bröd och förlåtelse: “Fader, tillkomme ditt rike. Vårt bröd, det dagliga, ge oss idag. Och förlåt oss våra synder, såsom också vi förlåter alla som är skyldiga oss”. Sedan har bönen, precis som den judiska förlagan, byggts på med bönepunkter i början och slutet, och före kärnpunkten, den om brödet. (Fader vår i Egnell-Fridrichsen: Svenskt bibliskt uppslags­verk, Stockholm 1948)

Brödet är cotidianus, “dagligt, vardagligt, alldagligt”. I de grekis­ka evangelierna står epiousios, vilket visserligen kan komma från ett ord för “imorgon”, men också betyda “för att vara”, “för ens bestånd” och liknande, och med tanke på den latinska översättnin­gen är väl detta en troligare tolkning.

Hieronymus ändrade på slutet av 300-talet cotidianum till super­substantialem (ordagrant: “över-under-stå-igt”) i Matteus, men lät cotidianum står kvar i Lukas. Detta har lett vissa till slutsatsen att det inte är vanligt tuggbart bröd det handlar om, utan översinnligt, himmelskt. Dock är dessa bägge ord avsedda att vara översättning av samma grekiska ord, så att supersubstantialem också borde betyda “för bestånd”. Sålunda har åsikten att supersubstantialem betyder “översinnligt och himmelskt” också ansetts som heresi.

(Läs mer här.)


Respexit Elias
ad caput suum
subcinericium panem
qui surgens comedit
et bibit
Elias såg
vid sitt huvud
en glödkaka.
Han steg upp, åt
och drack
(1 Kon. 19:6)
et ambulavit
in fortitudine cibi illius
usque ad montem Dei.
och vandrade
styrkt av denna föda
ända till Guds berg.
(1 Kon. 19:8)
Si quis
manducaverit ex hoc pane
vivet in æternum
Om någon
äter av detta bröd
skall den leva i evighet
(Joh. 6:51)
et ambulavit
in fortitudine cibi illius
usque ad montem Dei.
och ha vandrat
styrkt av denna föda
ända till Guds berg.
(1 Kon. 19:8)Elias hade duellerat med Baalsprofeterna och med lite lätt fusk vunnit, och sedan låtit avrätta dem alla varvid han blev tvungen att fly hals över huvud till Horeb, som är ett heligt berg, Mose uppen­barelses berg i Sinai, där han alltså skulle vara fredad. Där skall Gud visa sig för honom, och Elias ser i tur och ordning en storm, en jordbävning och eld, och Gud är inte i dem, men däremot i den stilla susningen.

Under flykten till Horeb sker det som skildras på motstående sida. Trött, hungrig och ångerfull somnar Elias under en ginstbuske, men vaknar av att någon ger honom en “glödkaka”, och uppmanar honom att äta upp den, eftersom han annars inte kommer att orka hela vägen ända till Guds berg. Ordet för “glödkaka” är ordagrant “under-aska-bröd”, som man gräddade genom att lägga ut stenar, tända en eld över, och, när den brunnit ner, raka bort askan, lägga degen på de heta stenarna, lägga tillbaka den heta askan ovanpå brödet, grädda hastigt och äta upp tämligen omgående (Man åt aldrig gårdagens bröd, eller sparade bröd till morgondagen).

Versen “Om någon äter av detta bröd...” visar hur man skall tolka denna historia. Brödet (i Johannesevangeliet, och alltså även det i konungaboken) är Livets bröd, Kristus själv. Elias ökenvandring är alltså våra liv, och Guds berg är Sion, det himmelska Jerusalem. Utan livets bröd kommer vi inte orka den långa vandringen dit.

Detta sätt att läsa Bibeln, där allting hänger ihop på ett metaforiskt plan, kan man se i Biblia Pauperum. En sida ur den finns på näst­följande uppslag, och på uppslaget efter finns en översättning.
Legitur in genisi · xiiii · capitul° quod cum
Abraham de sede inimicorum redijt et
feret secum magnam predam, quam ex
cussit de inimicis suis tunc melchi
cedech sacerdos dei summus optu
lit ei panem & vinum : melchice-
dech xpistum significat qui panem & vinum
id est · corpus et sanguinem suum in cena
suis discipulis ad edendum et biben
dum porrigebat
(Porträtt
föreställande
Kung David
och Salomo)
Legitur in exodo xvi · capitul° quod dominus
precepit moysi ut diceret populo quod
quilib& tollent de manna celesti
quod cum sufficet sibi pro die illa man
na autem celeste quod dominus israellicitis
dedit significabat panem sanctum·scilicet·sanctis
simum corporem quod ipse in cena dedit
suis discipulis cum dicebat acci
pite ex hoc omnes &c

Proverbiorum · ix ·

Venite commedite panem meum              

(Ords. 9:5)
  David

Panem angelorum manducavit homo

(Ps. 78:25)

Melchicedech rex salem
proferens panem et vinum(Bilden till vänster
illustrerar
1 Mos 14:18)


Accipite & manducate
hoc est corpus meum
(Bilden i mitten
illustrerar
Matt. 26:26)


Pluit illis manna
ad manducandum
(Bilden till höger
illustrerar
2 Mos 16
och Ps. 78:24)


versus Sacra notant cristi
que melchicedech dedit isti
  versus Se tenet in manibus
Se cibat ipse cibus

ysaias
·lv
Audite audientes me et
commedite bonum (Jes. 55:2)
(Bild av
Jesaja &
Salomo)
Sapiencie
· xvj ·
Panem de celo presti
tisti illis (Vish. 16:20)

              versus   Rex sedet in cena : turba cinctus duodena

Det läses i Genesis, 14:e kapitlet, att när
Abraham från fiendernas säte återvänt och
burit med sig stort byte, som han ur
skakat fienderna sina, då (tog) Melki
sedek, Guds högste präst, (och) bar
till honom bröd och vin. Melkise
dek betecknar Kristus, som (tog) bröd och vin
dvs sin kropp och sitt blod, vid måltiden
med sina lärjungar, till att äta och dricka
(och) sträckte fram.
(Porträtt
föreställande
Kung David
och Salomo)
Det läses i Exodus, 16:e kapitlet, att Herren
förelade Moses att säga till folket att
de så mycket kunde ta, av den himmelska mannan,
som skulle räcka åt dem för denna dag. Men man
nan, den himmelska, som Herren till israeliterna
gav, betecknar det heliga brödet, nämligen den helig
aste kroppen, som denne själv vid måltiden gav
sina lärjungar, när han sade: “Tag
emot av detta alla” osv.

Ordspråkens · 9 ·

Kom, ät mitt bröd              

(Ords. 9:5)
  David

Människan åt änglars bröd

(Ps. 78:25)

Melkisedek, kung i Salem
frambärande bröd och vin(Bilden till vänster
illustrerar
1 Mos 14:18)


Tag & ät
detta är min kropp
(Bilden i mitten
illustrerar
Matt. 26:26)


Det regnade åt dem manna
att äta
(Bilden till höger
illustrerar
2 Mos 16
och Ps. 78:24)


vers: Det heliga, som Melkisedek
gav honom, betecknar Kristus.
  vers: Han håller sig i händerna
Han äter, själv mat.

Jesaja
·50
Hör, ni som hör mig, och
ät det goda (Jes. 55:2)
(Bild av
Jesaja &
Salomo)
Vishet
· 16 ·
Bröd från himlen har du fram-
ställt åt dem (Vish. 16:20)

              vers:   Kungen sitter i måltiden, omgiven av tolvtalig skara


På förra uppslaget i programmet finns en sida ur Biblia Pauperum, en illustrerad medeltida anvisning till hur man skall tolka bibeln. Inget skall läsas bokstavligt, utan allt är symboler, metaforer och allegorier, eller typologier som man sade på den tiden. Till vänster i bild står överst att Melkisedek, som gav Abraham bröd och vin, är Kristus som gav lärjungarna bröd och vin, dvs sig själv, sista nattvarden. I citatet från Ordspråksboken därunder är det Visheten som vill ge oss av sitt bröd, så vi överger vårt oförstånd och får le­va, och i citatet från Jesaja längst ner liknar Gud sitt ord vid bröd.

Till höger i bild sägs överst att det regnar manna från himlen, och att Gud ber Moses säga åt folket att bara ta det de behöver för da­gen. Mannan är brödet, dvs Kristi kropp, som han gav lärjungarna, och som han ger oss under nattvarden. I citatet från Psaltaren där­under kallas mannan “Änglars bröd”, och i citatet från Vishetens bok talas det åter om änglarnas bröd och brödet från himlen. Allt detta betyder samma sak, nämligen brödet, Kristi kropp, som vi blir ett i, genom nattvarden, vilket visas i mitten.

Dessa citat i Biblia Pauperum återfinns i den medeltida liturgin. På nästa uppslag berättas, till nattvardsgången, historien om mannan i öknen, och på nästa uppslag utvidgas symboliken ytterligare: Berättelsen om hur Visheten vill ge oss av sitt bröd kopplas ihop med liknelsen om det himmelska gästabudet, och den lidande Job som göder sina arbetare visar sig också beteckna Kristus som ger oss av sin kropp, i sången som jämför Jesus med sädeskornet som måste ner i underjorden och dö för att kunna uppstå.

(Läs mer
här.)

KOMMUNIONSANTIFON (Ps. 78:25)


Panem cæli dedit eis,
panem angelorum manducavit homo
Himlens bröd gav han dem.
Människan åt änglars bröd

(Ps 78:1-3)

Attendite popule meus
legem meam,
inclinate aurem vestram
in verba oris mei
Hör, mitt folk,
min lag,
böj ert öra
till min muns ord.
Aperiam in parabolis os meum,
loquar propositiones
ab initio.
Jag öppnar min mun i liknelser,
jag skall tala påståenden
från begynnelsen,
Quanta audivimus
et cognovimus ea,
non sunt occultata
a filiis eorum
in generatione altera.
hur mycket vi hört
och känner till om dessa saker,
de har inte dolts
för deras barn
i andra generationen.


[... och sedan hoppar vi över hela historien om flykten ur Egyptiska fångenskapen, och knorrandet i öknen, ända tills...]


(Vers 23-25)
Et mandavit
nubibus desuper,
et ianuas cæli
aperuit.
Och han befallde
molnen från ovan,
och himlens portar
öppnade han
Et pluit illis
manna ad manducandum
,
et panem cæli
dedit eis.
och det regnade åt dem
manna att äta
,
och himlens bröd
gav han dem.
Panem angelorum
manducavit homo
,
cibaria misit eis
in abundantia.
Änglars bröd
åt människan
,
livsmedel sände han dem
i överflöd.

(Vers 70-72)
Et elegit David
servum suum,
et sustulit eum
de gregibus ovium
de post fetantes
accepit eum
Och han valde David,
sin tjänare,
och lyfte upp honom
från fårens flockar,
från de som fött lamm
tog han emot honom
Pascere Jacob
servum suum,
et Israel hereditatem suam.
för att valla Jacob,
sin tjänare,
och Israel, sitt arv,
Et pavit eos in
innocentia cordis sui,
et in intellectibus
manuum suarum
deduxit eos.
och han vallade dem
i sitt hjärtas oskyldighet
och med förståndet
av sina händer
ledde han dem.

RESPONSORIER TILL CORPUS CHRISTI

Homo quidam fecit
cœnam magnam
& misit servum suum
hora cœnæ dicere
invitatis ut venirent
En man gjorde
en stor måltid
och sände sin tjänare
att säga måltidens timme
till de inbjudna, så de skulle komma,
quia parata sunt omnia. ty allt är förberett.    (Luk. 14:16-17)
Venite comedite panem meum
& bibite vinum
quod miscui vobis
Kom, ät mitt bröd
och drick vin
som jag blandat åt er,   (Ordspr. 9:5)
quia parata sunt omnia. ty allt är förberett.         (Luk. 14:17)


- − o 0 o − -              - − o 0 o − -              - − o 0 o − -

Cœnantibus illis
accepit Iesus panem
& benedixit ac fregit
deditque discipulis suis & ait
När de åt
tog Jesus brödet
och välsignade och bröt det
och gav till sina lärjungar och sade:
Accipite & comedite
hoc est corpus meum

Tag och ät,
detta är min kropp
.       (Matt. 26:26)
Dixerunt viri tabernaculi mei:
Quis det de carnibus eius
ut saturemur?
Männen i mitt tält sade:
Vem ger av sitt kött
så vi mättas?                   (Job 31:31)
Accipite & comedite
hoc est ....
Tag och ät,
det är ...
Larga manu seminatum
granum hoc frumenti
... med generös hand sått,
detta sädeskorn,
terre bone commendatum
hora competenti
åt den goda jorden anbefallet
i rättan tid.
nisi morte sit mundatum
vitam conferenti
Om det ej blir renat genom döden
som medför liv,
non resurget duplicatum
sibi vel serenti

kan det inte uppstå mångfaldigat
eller bli sått igen.
(eller efterföljas av andra.)
igitur
premoritur
sic ad vitam reducitur
per iustum deificum
Därför
dör det
för att så ledas åter till liv
genom riktigt gudomliggörande.
o o o o o o
typicum
celicum
granum et triticum
O! O! O! O! O! O!
Typologiska*,
himmelska
sädeskorn och vetemjöl!
o o o o
o glorificum
multiplicum
sed ex uno reliquum
O! O! O! O!
O, den ärofulla,
mångfaldiga,
men av en enda efterlämnade,
... corpus meum.
... min kropp.


(* Typologiska = “symboliska, metaforiska, allegoriska” osv.)

Sacris solemniis
iuncta sint gaudia
et ex præcordiis
sonent præconia
recedant vetera
nova sint omnia
corda voces et opera

Med heliga högtider
skall glädje förenas
och ur mellangärden
skall häroldsstämmor ljuda.
Det gamla skall träda tillbaka,
de skall alla bli nya:
hjärtan, röster och verk.
Noctis recolitur
cœna novissima
qua Christus creditur
agnum et azyma
dedisse fratribus
iuxta legitima
priscis indulta patribus
Den återupplivas, nattens
sista måltid,
i vilken Kristus – tros det –
lamm och ojäst bröd
ska ha gett till bröderna
enligt lagar
unnade av uråldriga fäder.
Post agnum typicum
expletis epulis
corpus dominicum
datum discipulis
sic totum omnibus
quod totum singulis
eius fatemur manibus
Efter det typologiska lammet,
och fullbordad måltid
blev Herrens kropp
given till lärjungarna
(lika hel till alla
som hel till var och en)
av hans händer, som det oss berättas.
Dedit fragilibus
corporis ferculum
dedit et tristibus
sanguinis poculum
dicens accipite
quod trado vasculum
omnes ex eo bibite
Han gav åt de bräckliga
kroppens maträtt
och gav åt bedrövade
blodets kalk,
sägande: “Tag emot
kärlet jag överlämnar.
Drick alla av det”.
Sic sacrificium
istud instituit
cuius officium
committi voluit
solis presbyteris
quibus sic congruit
ut sumant et dent ceteris
Sålunda, detta
sakrament instiftade han
vars tjänst
han ville skulle förbindas
de enda präster
som han så samlar
för att emotta och ge åt övriga.
Panis angelicus
fit panis hominum
dat panis cælicus
figuris terminum
O res mirabilis
manducat dominum
pauper servus et humilis
Änglars bröd
blir mänskors bröd,
himmelskt bröd ger
figurens* fullbordan.
O, märkliga sak:
Han äter Herren,
den fattige och ödmjuke tjänaren.
Te trina deitas
unaque poscimus
sic nos tu visita
sicut te colimus
per tuas semitas
duc nos quo tendimus
ad lucem qua inhabitas
Dig, trefaldiga gudom
och ene, ber vi
att du så besöker oss
som vi vördar dig.
På dina stigar
led oss, där vi styr kosan
mot ljuset du bor i.
Amen Amen.


(Hymn av Thomas av Aquino, 1225 - 1274)

(* Figurens = “bildens, typologins, symbolens, metaforens, allegorins” osv.)Det är av naturliga skäl ont om flerstämmiga medeltida sättningar av Fader Vår, eftersom den är avsedd att sjungas av församlingen tillsammans, men här är iallafall en från runt början av 1200-talet, kanske av Perotinus, komponerad i karakteristiskt omväxlande och ganska dissonant harmonik.

Pater noster,
qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;

fiat voluntas tua,
sicut in cælo
et in terra.
Panem nostrum
cotidianum
da nobis hodie;

et dimitte nobis
debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas
in tentationem;
sed libera nos
a malo.
Amen.
Fader vår,
som är i himlen:
Ditt namn skall helgas;
Ditt rike skall komma.

Din vilja skall ske,
så som i himlen
också på jorden.
Vårt bröd,
det dagliga,
ge oss idag,

och förlåt oss
våra skulder
såsom också vi förlåter
dem som är skyldiga oss.
Och inled oss inte
i frestelse
utan befria oss
från det onda.
Amen.


En sekvens av Thomas av Aquino från omkring år 1264, Lauda Sion, kommer här i en svensk översättning från ett manuskript från 1540 från Bjuråker i Hälsingland. En del av sångerna i detta ma­nuskript är kopierade från ett manuskript från Malmö 1529, vilket gör att man kan se några exempel på medeltidsskånska i dem.


Sÿon prise then tigh frelste /
       födde ledde och nogh älste* :
              m& loffsong och samuit ·
Han är större äre världher :
       en han aff tigh bliffuer vördher /
              som tog tich frå helffuetit ·
(* älste = “älskade”)
Thå han natuard hölt sist vid bord :
       vttÿdde thenne samma ord :
              för tolff sinom läriunghom ·
Thetta nÿa testamentit :
       och thet helga sacramentit :
              som skal giffuas för mångom ·

Jesu herre tigh vari loff :
       först frå tijn creaturs vphoff
              och ee* förutan enda ·
Att tu ville vppå thenne daghen :
       plat för venda then hård strenge laghen :
              och oss tina nåd senda /
(* ee = “alltid”, samma e som i evig.)
Then gambla påskan hållen är :
       och barmhertigheet få vij her
              nw : för iesu natuard skul ·
Lagsens strengheet thå var fordom :
       viker vndan iesu ordom :
              all falsk läre driff om kul ·

Thet iesus böd j natuardhen :
       bödh han kringom heela världhen :
              thaga sigh til åminne ·
Han var j sin gudhom nogh vijs :
       han gaff oss brödt och vijn til spijs :
              genom sin ord och sinne ·

Christne hålla thenne plägseedh :
       ath vndfå christi kiött j bröd :
              och dricka hans blodt j vijn ·
Hwadt tu eÿ begripa kunde :
       eÿ m& hierta eller munne :
              tron stadfestar hoghen tijn ·

Wnder thessa åtskiljde ting :
       skÿler sigh all vår förlösning :
              vti tweggiä* handa** skijn ·
Här är iesus vår herre godt /
       itt kiött j matt och drÿck j blodt :
              j sitt helge lechamen ·
(* tvägge kommer från två på samma sätt som bägge kommer från båda.
 ** Tväggehanda betyder alltså “av två olika slag”, precis som enahanda betyder “av ett enda slag”, och allehanda “av alla möjliga slag”.)
Han är icke skipt j stÿckiom :
       som vij giörligh seem och tÿckom :
              vthan hela gudh och man ·
Taghen en och taghen månge :
       så then ene som then andre ·
              allä få en gudh och man ·

Taghen onde taghen godhe :
       likauel j twegge lunde* ·
              sigh til dödt eller liff ·
Ett ewigt liff få the gode ·
       ondom skil alt i hans blode ·
              then til både liff och siel ·
(* tväggelunda, “på två sätt”, precis som annor-, inga-, någor-, samma-, sålunda betyder “på annat, inget, något, samma, så sätt”.)
När the skipte sacramentet :
       kom j hugh thet regementit :
       iesus vtgaff testamentit :
              och sielffuer sigh vthi brödt
Wij skolom så tro och tÿckia :
       han låter sigh inna lÿckia* ·
       m& sin ordt vthi hwart stÿcke :
              en gudh ther för oss leedh dödh ·
(* “stänga”, samma som engelska och svenska lock, ordet finns kvar i ändalykt.)
Sij thet samma ängle brödet :
       then siels spijs som är bedröffuat :
       thet är rätte barne brödet :
              thet eÿ skal fåås hundommen*
När thennä figuran skedde** :
       abraham sin son vthledde ·
       såsom påsca lambit tedde ·
              gudz brödt kom aff himmelen ·
(* Det ej skall fås åt hundarna = “Det skall ej ges åt hundarna”.
 ** figur = “typologi”: När Jesus ger oss av brödet, så betyder det att Abraham ledde ut sin son för att offras - som Kristus på korset, som påskalammet - och att manna kom från himlen.)
Jesu christe hörde* godhe ·
       spijs oss m& titt milde mode ·
       m& kiött och tinom blodhe ·
       att vij vardom alle godhe ·
              kringom hela verldena ·
Tu som inghen vil fördöma ·
       lätt oss icke från tigh huerffua** ·
       nåd och venskap oss föruerffua ·
       ath vij måghom m& tigh ärffua ·
              himmelrikis glädie ·
amen ·
(* “herde”.
 ** värva = “kasta” torde vara skånska, jfr tyska werfen. På svenska hette det värpa.)Till sist en sång om den gamla surdegen som skall rensas ut. Man brukade spara surdegen ett helt år. Himmelriket är - som bekant - som en surdeg (Matt 13:33; Luk 13:20-21) som står för bestående värden, men en gång per år, under påsken, det osyrade brödets högtid, rensade man ut den gamla surdegen och satte en ny deg, en symbol för våren, livets återvändande och återuppståndelsen. I ci­tatet om att rensa ut den gamla surdegen (1 Kor 5:7) står detta för ett avståndstagande från gamla synder och ovanor, och ett uppvak­nande och förnyande i det egna livet.
Filii Calvarie,
       sonet vox letitie,
Filii Calvarie,
nostra est redemptio,
       o, o,
       cuius resurrectio
       omni plena gaudio.
Kalvariebergets barn,
       låt glädjens röst ljuda,
Kalvariebergets barn,
vår är frälsningen,
       O!, O!,
       vad hans uppståndelse
       är full av all glädje.
Rex est iste glorie,
Rex sine principio.
Denne är ärans konung,
konung utan början.
Principes superbie,
exufflat de medio.
Övermodiga härskare
tar han andan ur.
Nos expurgat hodie,
a fermenti vitio.
Han rensar oss idag
från gammal surdeg.
Ergo Syon filie,
       sonet vox letitie,
nova sit conspersio.
       o, o,
       cuius resurrectio
       omni plena gaudio.
Så, Sions döttrar,
       låt glädjens röst ljuda,
det skall vara ny deg!
       O!, O!,
       vad hans uppståndelse
       är full av all glädje.Sjöng gjorde “Pisces Dei”, Guds fiskar. I Nya testamentet finns en ut­vecklad fisksymbolik av osäkert ursprung: “Jag ska göra er till män­niskofiskare” säger Jesus, och använder fisken som symbol vid flera tillfällen: “Med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det.”, “Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk?”, de underbara fiska­fängena i Luk 5 och Joh 21 (“Den natten fingo de intet”, ni vet) som handlar om hur man ska missionera, den mystiska fisken med silver­penning i munnen i Matt 17:27, eller när han utfodrar femtusen med fem bröd och två fiskar, resp fyratusen med sju bröd och några fiskar.

Efter detta fick fisksymbolen en än större betydelse hos de kristna. Tertullianus sade c:a år 200 att vi kristna är små fiskar eftersom vi är födda i vatten, alltså pånyttfödda genom dopet. Och när man upptäck­te att om man sade “Jesus Kristus, Guds Son, vår Frälsare” på grekis­ka, “Iesous Christos Theou Yios Soter” och tog första bokstaven i varje ord, så fick man ordet Ichtys som betyder “fisk”, så var lyckan gjord. Eftersom ett grekiskt litet “a”, alfa, ser ut som en liten fisk, och Jesus sade att han var “alfa och omega” så blev glädjen än större. De tidiga kristna i Rom lär således ha klottrat “lilla a” lite här och var, i katakomber och annorstädes.

Och för övrigt återfinns vi på nätet på http://paradox.provocation.net/medeltid/index.htm

Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik        Biblia pauperum       
Maila mig!