Organisatoriska uppgifter

Pisces Dei c/o Thomas Hammar
Skeppargränd 3, 116 36 Stockholm.
Organisationsnummer: 802411-1323
Postgiro: 282962-0 ("Pisces Dei")
SWIFT-konto (BIC): NDEASESS
IBAN-nummer: SE20 9500 0099 6042 0282 9620
Firman innehar F-skattsedel.


Stadgar, antagna vid konstituerande möte

Protokoll från konstituerande möte den 25/10-2001

Protokoll från möte den 20/12-2001

Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik     Pisces Dei
Mail