Teologiska hörnan, eller Café Gud

- Här ska vi så småningom lösa teodicéproblemet -Typologi och prefiguration. Om hur man skall läsa Bibeln.

Antropomorfism i allmänhet och den antropomorfe guden i synnerhet.


Lösryckta mer eller mindre relevanta citat.
Välkommen     Sida 2     Medeltidsmusik och gregoriansk sång
Mail