Lösryckta mer eller mindre relevanta citat


Thomas Anderberg: Guds moral (Nya Doxa 1997)

Joseph Campbell - Fraser Boa: “Det här med gudar...” (Centrum för Jungiansk Psykologi 1994)

Joseph Campbell: Thou Art That (New World Library 2001)

Finns Gud? Debattkammaren, Kungsholmens gymnasium tisdagen den 6:e september 2016 kl. 14:50 – 17:50

Johannes Gabrielsson: Augustinus (Religionens människor och dokument V, Bonniers 1926)

Ingemar Hedenius - Harald Eklund: Om teologien och kyrkan (Serien Kristen Debatt 3, Lindblads förlag 1958)

Ferdinand Donatien Joret: Katolsk Maria-Teologi (Petrus de Dacia-föreningen 1937)

Arnold Ljungdal: Tiden och tron (Bonniers små handböcker i vetenskapliga ämnen 1926)

Anthony de Mello: The Song of the Bird (Image Books, Bantam Doubleday 1984)

Ernst Norlind: Franciscusår, legender och händelser från Assisi (Gleerups 1941)

Richard E. Rubenstein: When Jesus became God (Hartcourt 1999)

Gud - vem är det egentligen? (red. Hans Jürgen Schultz, Kösel-Verlag 1969, övers. Alf Ahlberg, N o K 1970)

Sven Stolpe: Franciskus - lärjunge och diktare (Gummeson 1954, nyutg. Verbum 1965)

Josef Theeuwes: Johannes av Korset (Proprius 1972)

Steven Weinberg: The First Three Minutes (Flamingo 1977, Sixth impression 1986)
Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik och gregoriansk sång        Teologiska hörnan, eller Café Gud       
Maila mig