Ängelens diktamen och nattens sånger i Jungfru Marie örtagård


Ett officium är en komplett liturgi som kan vara ägnad åt en viss händelse, person eller ett helgon, i detta fall Maria. Ett officium består bland annat av psaltarpsalmer med antifoner, små refränger med text avpassad till dagens tema, och responsorier, sånger som kommenterar läsningarna. I officiet, eller tidegärden som man säger på svenska, ingår nattens gudstjänst matutin där man berättar historien bakom dagens tema, morgonens laudes, och till sist kvällens vesper (iallafall i detta officium, annars kommer den först).

I Sermo Angelicus, “Ängelns diktamen”, en av Heliga Birgittas visioner, berättar en ängel för Birgitta om jungfru Marias liv, från före världens skapelse, via hennes jordeliv, till hennes kröning i himlen. Till denna vision komponerades (eller “sammanställdes”) sånger av hennes biktfader, Peter Olovsson (från Skänninge, † 1378), och dessa framfördes i Cantus Sororum, “Systrarnas Sång”, som är Birgittasystrarnas tidegärd, där Ängelns diktamen läses varje natt med ett nytt tema för varje natt. Lite grovt sett skulle man kunna säga, att på söndagen är Maria himlarnas högsta varelse, på måndag jublar änglaskarorna över henne, på tisdag förebådas hon av profeterna, på onsdag föds hon på jorden, på torsdag föder hon Jesus, på fredag lider hon med honom, på lördag tas hon upp till himlen och kröns som himlens drottning, och så sluts cirkeln. De tre sista dagarna motsvarar den glädjerika, den smärtfyllda och den ärorika rosenkransen.

Men det är också en kronologisk världshistoria, där söndagen omfattar perioden innan något fanns, måndagen tiden för universums, världens och människans skapelse, tisdagen är människans sorgliga historia fram till onsdagen som handlar om Marias föräldrar och Marias födelse, torsdagen som består av Marias liv och Jesu födelse, och fredagen av hans liv och korsfästelse. Lördagen behandlar hans uppståndelse, Marias upptagning till himlen, och hur det är just nu.

Sångerna och textläsningarna finns sedan kommenterade och förklarade i Jungfru Marie Örtagård, översatt från latin till svenska av Vadstenas biktfader Nils Ragvaldsson och 1510 prydligt och vackert nedskriven i Vadstena kloster av en – som hon kallar sig själv – “ovärdig konventssyster”.

Varje dag kommer vi att framföra den del av Ängelns diktamen som hör till just den dagen, med de sånger som hör till, och med kommentarerna ur Jungfru Marie Örtagård.

Varje dag börjar med ett invitatorium, som är psaltarpsalm 95 med en antifon, en refrängsång, där man mellan varannan vers varannan gång sjunger hela och varannan gång halva refrängen. Därefter en hymn och tre läsningar ur Ängelns diktamen, var och en med ett responsorium, en sång som kommenterar läsningen. Alla dessa delar hör till matutinen, nattens gudstjänst. Sedan hoppar vi raskt fram till slutet av vespern, kvällsgudstjänsten, och sjunger magnificat, Marias lovsång från Lukasevangeliet 1:46-55, även denna med en antifon avpassad till dagens tema, och benedicamus domino som tillsammans med en mariasång avslutar varje gudstjänst.

Här i programmet finns översättningar till de latinska sångerna, och de skiljer sig en smula från de översättningar som finns i Jungfru Marie Örtagård. Psalm 95 är, när den inte är på latin utan på svenska, ur en mässbok från Hög från 1540.

Söndag

Måndag

Tisdag

Torsdag

FredagSyfte

Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik       
Mail