Medeltida helgonkalender
- senmedeltida, c:a 1400-tal -

En sammanställning av medeltida helgon från Västerås, nedan kallad Väs (Breviarium Arosiense 1513), Uppsala, Upp (Breviarium Upsalense 1344, Up¹, och Calendarium Upsalense 1496, Up²), Strängnäs, Str (Breviarium Strengnense 1495), Linköping, Lin (Breviarium Lincopense 1493) och Skara, Ska (Breviarium Scarense 1498). Beträffande Linköping har jag dock utgått från Breviarium Lincopense utgiven av Knut Peters i Laurentius Petrisällskapets urkundsserie, och Strängnäs har kompletterats med Toni Schmids sammanställning i Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen, årg. 19, 1932: januari, februari, mars och april, maj, juni, juli, augusti, september, oktober, november, december, vilket gjort att Strängnäs är överrepresenterat nedan. Det finns också några frågetecken där.

För att slimma tabellen något har jag utelämnat festgraden. Att ett helgon firas en viss dag kan betyda allt från hel tidegärd och mässa med specialkomponerad musik och läsningar ur helgonets historia och mirakelböcker, till ett enkelt omnämnande i slutet av en gudstjänst. Den som vill veta mer om detta får klicka på ovanstående länkar och dechiffrera uppgifterna. Toni Schmids exempel visar att praxis kan variera inom ett stift. Man kan tänka sig att både lokala traditioner och privata initiativ spelar roll. Själv tycker jag att man kan vara en smula liberal på denna punkt.

Till sist har jag angett om helgonet eller festen finns i engelska Wikipedia (Eng), svenska Wikipedia (Sve) eller Catholic Encyclopedia (Cat). Observera att Wikipedia ibland har länkar från en artikel om till exempel ett helgon till separata artiklar om till exempel helgonets festdag, eller dess medeltida mytologi. Eftersom jag då bara ger en enda länk, lönar det sig att klicka vidare. Vid de tillfällen jag ändå har måst ge flera länkar har jag delat upp dem på bokstäverna i länkordet, vilket till exempel kan se ut så här: Eng.

Catholic Encyclopedia har kanske stundtals en släng av “Nihil obstat” såtillvida att den ibland måste ta avstånd ifrån medeltida föreställningar som inte är lika accepterade inom modärn katolicism - som exempelvis de mer mytologiska aspekterna på helgonen - eller genom att ge medeltida företeelser en mer rumsren tolkning, eller åtminstone ortodox bedömning. Jag märkte till exempel en dag att artikeln om änglar plötsligt var en hel del kortare. Det händer också att den väljer och markerar sida och ståndpunkt med ganska så värdeladdade termer. En hel del av materialet på Wikipedia kommer därifrån.

Januari


01 Herrens omskärelse. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Cat
02 Protomartyren Stefans oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
03 Aposteln och evangelisten Johannes oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Genovefa, jungfru. Str   Eng Sve Cat
04 Menlösa barns oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
05 Trettondagsafton. Str Lin Ska   Eng Sve
06 Trettondagen, Epifania. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
07 Knut Lavard († 1131). Väs Str   Eng Sve
-"- Lucianus av Antiokia. Str   Eng Sve Cat
08 Hic habeatur missa pro statu regni de s. Erico et memoria de s. Henrico et dentur indulgentiarum XL dies. Upp  
-"- Lucianus av Beauvais. Str   Eng
09
10 Förste eremiten Paulus. Väs Upp Lin   Eng Sve Cat
-"- Guillaume Bekännaren av Bourges, biskop och bekännare. Str   Eng
11
12 Satyrus av Akaja, martyr. Str  
13 Epifanians oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Biskoparna Remigius ... (hans dödsdag denna dag, hans translation 1:a oktober.) Upp Str Lin   Eng Sve Cat
-"- ... och Hilarius. -"- -"- -"-   Eng Sve Cat
14 Felix in pincis, bekännare. Väs Upp Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Hilarius, biskop och bekännare (se 13:e januari). Ska   Eng Sve Cat
15 Maurus, abbot. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Josef, Herrens uppfödare. Se annars 19:e mars. Väs   Eng Sve Cat
16 Marcellus, påve och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
17 Antonius, abbot. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
18 Prisca, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Solen i vattumannen.
19 Henrik, biskop och martyr, “Hindersmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Marius, Martha, Audifax och Abachum, martyrer. Str   Eng Cat
20 Fabianus ... Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- ... och Sebastianus, martyrer. -"- -"- -"- -"- -"-   Eng Sve Cat
21 Agnes, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
22 Vincentius, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
23 Emerantiana, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin   Eng Sve Cat
24 S:t Eriks translation. Up²   Eng Sve
-"- Timotheus, biskop och martyr. Str   Eng Cat
25 Pauli omvändelse, “Pålsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Projectus, martyr. Str   Eng
26 Julianus, biskop och bekännare. Väs   Eng
-"- Polykarpus, biskop. Str   Eng Sve Cat
-"- Johannes Chrysostomos translation. Str   Eng Sve Cat
27 Julianus, biskop och bekännare. Upp Str Lin   Eng
28 Agnetis secundo, Agnes oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
29 Valerius, biskop. Str   Eng Sve
-"- Vigilia och mässa för Sveriges kungar. Ska  
30 Matthias, biskop i Jerusalem, död under Hadrianus runt 120. Str  
31 Concordius, martyr. Str   Eng
-"- Cyrus och Johannes. Str   Eng Cat

Februari


01 Ignatius av Antiokia, biskop och martyr. Väs Upp Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Brigida. Väs Upp Str Lin   Eng Cat
02 Purificatio Marie, Herrens frambärande, “kyndelsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
03 Blasius, biskop och martyr, “Blåsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
04 Ansgar, biskop och bekännare. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Gilbert, bekännare. Str   Eng Cat
05 Agata, jungfru. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
06 Amandus ... Väs Upp Str   Eng Sve Cat
-"- ... och Vedastus, bekännare. -"- -"- -"-   Eng Cat
-"- Dorotea, jungfru. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Brynolf, biskop i Skara. Ska   Sve
07
08 Helena, drottning. Str   Eng Sve Cat
09 Appollonia, jungfru. Väs Str Lin   Eng Sve Cat
10 Scholastika, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
11 Desiderius, biskop. Str   Eng
12
13
14 Valentin, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
15 Sigfrid, biskop och bekännare, “Siffersmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Solen i fiskarna.
16 Juliana av Cumæ eller Nicomedia Str Ska   Eng Sve Cat
17
18 Simeon, biskop. Str   Eng
19
20
21
22 Petri stol, “Peter katt”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
23 Aposteln Mattias vigilia. Väs Upp Str Lin Ska  
24 Mattias, apostel, “Matsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
25
26 Vitalis (?), kan det vara Victor, eremiten från Arcis-sur-Aube, 600-tal? Str  
27
28 Oswald, ärkebiskop. Str   Eng Cat
-"- Alexander, biskop (?). Str   Eng

Mars


01 Albin, biskop och bekännare. Väs Str Lin   Eng Sve
02
03
04 Lucius I, påve och martyr. Str   Eng Sve Cat
05
06
07 Thomas av Aquino, dominikan, bekännare. Väs Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Perpetua och Felicitas. Väs Upp Str   Eng Sve Cat
08
09
10
11 40 martyrer. Str   Eng Sve Cat
12 Gregorius I (den store), påve, Gregoriusmässan, “Gregorsmäss”, “Grelsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
13
14
15
16
17 Gertrud, jungfru. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
18 Solen i väduren.
-"- Alexander, biskop och bekännare. Str   Eng Cat
-"- Edward, kung och martyr. Str   Eng Sve Cat
19 Josef, Herrens uppfödare, och bekännare. Se även 15:e januari. Str Lin   Eng Sve Cat
20
21 Benedictus av Nursia, abbot, “Bengtsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
22
23
24
25 Marie bebådelse, Vårfrudagen, “våffeldagen”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
26
27
28
29
30 Ord. Gregorii (?), kan det vara “Georgii”? Str  
31

April


01
02 Egyptiska Maria. Str   Eng Sve Cat
03
04 Ambrosius, biskop och bekännare. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
05 Vincent Ferrer, dominikan. Str   Eng Cat
06
07
08
09
10
11 Leo, påve och martyr. Väs   Eng Sve Cat
12
13
14 Tiburtius, Valerianus och Maximus, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Sve Cat
15
16
17 Solen i oxen.
18
19
20 “Viktor pp”. Det borde dock vara den här och inte den här. Str  
21
22
23 S:t Göran (Georgios), martyr, “S:t Örjan”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
24
25 Evangelisten Markus. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
26
27
28 Vitalis, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Cat
29 Petrus Predicator av Verona, martyr, dominikan. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Cat
30 Quirinus. Str   Eng Cat
-"- Festum compassionis Marie v. habeatur sabbato primo post dominicam Quasimodogeniti. “Jungfru Marie sorg och bedrövelses fest skall has första lördagen efter söndagen Quasimodogeniti”. Söndagen heter så efter den dagens introitus. Str  
-"- Festum compassionis Marie v. est simplex et celebratur sabbato primo post dominicam Quasimodogeniti, est festum terre nec jejunabitur. “Jungfru Marie sorg och bedrövelses fest är enkel (dvs har lägre festgrad) och skall firas första lördagen efter söndagen Quasimodogeniti, det är jordens fest och det skall inte fastas”. Festum terrae är en fest med särskilt hög festgrad, men inte samma sak som vi skulle kalla “landshelg” eller “nationell helgdag”. Se artikeln “Festum terræ” i Kulturhistorisk lexikon för nordisk medeltid. Ska  

Maj


01 Filippus ... Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- ... och Jakob den yngre, apostlar. -"- -"- -"- -"- -"-   Eng Sve Cat
-"- Valborg. Väs Up¹ Str Lin   Eng Sve Cat
02
03 Korsets upphittande. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Alexander I, Eventius och Theodulus, martyrer. Väs Upp Str   Eng Sve Cat
04 Törnekronans tagg. Se även 2:a september. Väs Up² Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Cyriacus. Str   Eng
05 Compassio Mariæ, “Marie sorg och bedrövelse”. Up²  
06 Evangelisten Johannes framför latinska porten. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Juvenalis, martyr. Str   Eng
07 Vitalis. Str   Eng Cat
08 Peter av Tarentaise, bekännare. Str   Eng
09
10 Giordianus och Epimachus, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
11 Mamertus. Str   Eng Sve Cat
12 Nereus, Achilleus och Pancratius, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
13 Mässa och vigilia för biskopar och präster. Ska  
-"- Sancta Maria ad Martyres, “Pantheon”. Str   Eng Sve
-"- Servatius. Str   Eng Sve
14 Victor och Corona. Str   Eng Sve
15 Gervasius (?), det kan vara Protasius som firas nästa månad, eller biskopen i Besançon, † 685, eller kanske rent av Gerebernus (se länkarna till höger), eftersom det är denna dag. Str   Eng Sve Cat
-"- Eugenia (?). Str  
-"- Hallvard Vebjørnsson från Husaby, martyr och Oslos skyddshelgon. Ska   Eng Sve
16
17
18 Sankt Erik, konung och martyr, Sveriges skyddshelgon, “Ersmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Solen i tvillingarna.
19 Potentiana eller Pudentiana, jungfru. Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Dunstan, ärkebiskop. Str   Eng Sve Cat
20 “Basilidis cf.”, kan det vara Basilissa eller Baudelius? Str   Sve
21
22
23
24 Dominikus translation 1233. Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Vincent, martyr. Str   Eng Cat
-"- Desiderius, biskop och martyr. Str   Eng
-"- Donatianus och Rogatius, martyrer. Str   Sve
25 Urban I, påve och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Franciskus translation. Str   Eng Sve Cat
26 “Augustinus translation.” Om det är A från Hippo, se 28:e augusti. A från Canterbury, se länkar till höger. Str   Eng Sve Cat
-"- “Birgittas kanonisation”, det borde väl egentligen vara translation (se i övermorgon) eftersom kanoniseringen annars firas i oktober. Str  
27 Johannes I, påve. Str   Eng Sve Cat
28 Germanus, S:t Germain. Str   Eng Sve Cat
-"- Beda Venerabilis. Str   Eng Sve Cat
-"- Birgittas translation. Lin   Eng Sve Cat
29 Maximinus, biskop. Str   Eng Sve Cat
30 Felix I, påve. Str   Eng Sve Cat
31 Petronella, jungfru. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat

Juni


01 Nicomedes, martyr. Jfr 15:e september. Väs Upp Str Ska   Eng Sve Cat
02 Marcellinus och Petrus, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
03 Erasmus, biskop och martyr. Väs Upp Str Lin   Eng Sve
04
05 Bonifatius, biskop och martyr. Upp Str   Eng Sve Cat
06 “Juliana” (?). Osäkert vilken. Str   Eng Cat
07 Primus och Felicianus, martyrer. Upp   Eng Sve Cat
-"- Audomar, “S:t Omer”, biskop och bekännare. Str   Eng Cat
08 Medardus och Gildardus, biskopar. Str Lin   Eng Sve Cat
09 Primus och Felicianus, martyrer. Väs Str Lin Ska   Eng Sve Cat
10 Maurinus, abbot. Str  
11 Barnabas, apostel. Väs Upp Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Eskil, biskop och martyr. Str   Eng Sve Cat
12 Barnabas, apostel. Str   Eng Sve Cat
-"- Eskil, biskop och martyr. Upp Lin   Eng Sve Cat
-"- Basilides, Cyrinus, Nabor, Nazarius mfl martyrer. Väs Str Lin Ska   Eng Cat
13 Antonius av Padua, bekännare. Väs Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Felicula. Str   Eng
-"- “Basilides res.”, jfr gårdagen. Str   Eng Cat
14 “Rufus, martyr”, osäkert vilken. Str   Eng Cat
15 Vitus, Modestus och Crescentia, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
16 Quiricus och Julitta, hans mor, martyrer. Lin   Eng Cat
-"- Wilhelm, abbot. Str   Eng Cat
17 Botulf, abbot. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
18 Markus och Marcellianus, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Cat
-"- Eskils oktav. Str   Eng Sve Cat
-"- Biskop Henriks translation. Str   Eng Sve
-"- Solen i Kräftan.
19 Gervasius och Protasius, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Missa pro statu regni de s. Trinitate et dentur XL dies indulgentiarum. Upp  
20 Commemoratio omnium canonicorum Upsal. eccl. defunctorum. Up¹  
21
22 Akasius och tiotusen soldater, martyrer. Väs Up² Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Paulinus av Nola, biskop. Str   Eng Sve Cat
-"- Alban, englands förste martyr. Str Lin   Eng Cat
23 Johannes döparens födelses vigilia, midsommarafton. Skara: “I vatten och bröd”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
24 Johannes döparens födelse. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
25 David, abbot i Munktorp. Väs Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Knut “duc m”, det låter som Knut Lavard, se 7:e januari. Å andra sidan är det Knut IV:s (se 10:e juli) translation idag. Str  
26 Johannes och Paulus, martyrer. Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
27
28 Vigilia till Petrus och Paulus. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Leo II, påve och bekännare. Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Ireneus av Lyon. Str   Eng Sve Cat
29 Petrus och Paulus, apostlar, “Pär och Pål”, “Persmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
30 Commemoriatio sancti Pauli apostoli. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Martialis, biskop och bekännare. Str   Eng Sve Cat

Juli


01 Johannes döparens oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
02 Marie besök, Visitatio, Maria och Elisabeths möte. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Processus och Martinianus, medfångar till Petrus och Paulus. Väs Str Lin Ska   Eng Cat
03
04 Förflyttandet av ärkebiskopsdömet från Gamla Uppsala till Uppsala 1273. Up¹   Eng Sve Cat
-"- Martin av Tours translation. Str   Eng Sve Cat
05
06 Petri och Pauli oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
07
08 Ireneus och Mustiola. Upp  
-"- Kilian m fl, martyrer. Str   Eng Sve Cat
09 Marie besöks oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
10 Sju bröder: Alexander, Felix, Filip, Januarius, Martialis, Sylvanus och Vitalis, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Cat
-"- Knut IV († 1086), konung och martyr. Väs Lin   Eng Sve Cat
11 Benedictus translation. Str   Eng Sve Cat
-"- Högtid till minne av alla Linköpings kyrkas avlidna. Lin  
-"- Sunniva och vänner. Ska   Eng Nor Cat
12 Högtid till minne av alla Uppsala kyrkas avlidna biskopar och ärkebiskopar. Up¹  
-"- Anacletus, påve och martyr. Str   Eng Sve Cat
-"- Nabor och Felix, martyrer. Str   Eng Cat
13 Mildred, abedissa. Str   Eng
-"- Margareta, se nedan den 20:e. Str   Eng Sve Cat
14
15 David av Munktorp, abbot. Up²   Eng Sve Cat
-"- Divisio apostolorum. Str Lin   Eng Sve Cat
16 Divisio apostolorum. Up²   Eng Sve Cat
-"- Bertin, abbot, translation. Str   Eng Cat
17 Alexius, bekännare. Str Lin Ska   Eng Sve Cat
18 Solen i lejonet.
-"- “Mellan Divisio och Praxedis med sen hand: Josef (det nordiska officiet), Benedictus, Thomas Aqu, allt som palimpsest.” Str  
-"- Arnulf, biskop och bekännare. Str   Eng Sve Cat
19 Marina av Orense eller Nio systrar, jungfru/r. Ska   Eng
20 Margareta av Antiokia, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
21 Praxedes, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Arbogast, biskop. Str   Eng Cat
22 Maria Magdalena. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
23 Birgittas dödsdag. Lin   Eng Sve Cat
-"- Apollinaris, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
24 Kristina, jungfru. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Jakobs vigilia. Väs Str Lin Ska   Eng Sve Cat
25 Aposteln Jakob. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Kristoffer och Cucufatus, martyrer. Väs Str Lin   Eng Cat
26 Marta, jungfru. Upp   Eng Sve Cat
-"- Anna, Marias mor. Se även 16:e september och 9:e december. Up¹ Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Kristi förklaring. Str   Eng Sve Cat
-"- Marcellus, biskop, translation. Str  
27 Marta. Väs Str Ska   Eng Sve Cat
-"- Sjusovarna. Str Ska   Eng Sve Cat
-"- Kristi förklaring. Str   Eng Sve Cat
28 Botvid, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Pantaleon ... Str Lin   Eng Sve Cat
-"- ... Nazarius och Celsus, martyrer. -"- -"-   Eng Cat
29 Sankt Olav, kung och martyr, “Olsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Felix, påve. Väs   Eng Sve Cat
-"- Simplicius, Faustinus och Beatrix, martyrer. Väs Str Lin   Eng Cat
30 Abdon och Sennen, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Elin av Skövde, änka och martyr. Ska   Eng Sve Cat
31 Elin av Skövde, änka och martyr. Väs Up² Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Germanus, biskop och bekännare. Se även 4:e augusti. Väs Up¹ Str Lin   Eng Cat
Festum patronorum regni habeatur dominica prima post 8am visitationis Marie . Upp Str  

Augusti


01 Petri fängsel, “Petri fäng”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Sju Makabeer. Str Lin   Eng Cat
-"- M de Helena. Str   Eng Sve Cat
02 Stefan I, påve och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Katarina, Birgittas dotter. Up²   Eng Sve Cat
03 Finnandet av protomartyren Stefan. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
04 Germanus, biskop och bekännare. Se även 31:a juli. Upp   Eng Cat
-"- Justinus, präst. Str  
-"- Relikfest. Lin  
05 Dominikus, bekännare. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Oswald, kung och martyr. Str   Eng Sve Cat
06 Kristi förklaring. Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Sixtus II, påve och martyr, Felicissimus, Agapetus, diakoner och martyrer. Upp Str   Eng Sve Cat
07 Sixtus II, påve och martyr, Felicissimus, Agapetus, diakoner och martyrer. Väs Lin   Eng Sve Cat
-"- Donatus, biskop och martyr. Väs Upp Str Lin   Eng Sve
08 Cyriacus, Largus och Smaragdus, martyrer. Väs Upp Str Lin   Eng Sve
-"- Elins oktav. Ska   Eng Sve Cat
09 Romanus, martyr. † 258, vittne till Laurentius martyrium. Väs Upp   Eng Sve Cat
-"- Laurentius vigilia. Skara: “I vatten och bröd”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
10 Laurentius, martyr, “Larsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
11 Tiburtius, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
12 Klara, jungfru. Str   Eng Sve Cat
13 Hippolytos ... Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- ... och Pontianus, martyrer. -"- -"- -"- -"- -"-   Eng Sve Cat
14 Eusebius, bekännare. Väs Upp Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Marie himmelsfärds vigilia. Skara: “I vatten och bröd”. Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
15 Marie himmelsfärd. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
16 Västerås kyrkas invigning 1271. Väs   Sve
-"- Biskop Brynolfs translation. Dödsdag 6:e februari. Ska   Sve
17 Laurentius oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Brynolf, biskop och bekännare. Upp   Sve
-"- Mammes, martyr. Str   Eng
18 Agapitus, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Solen i jungfrun.
19 Magnus av Avignon, martyr Väs Upp Str   Eng Sve
-"- Ludvig “Mars” (?). Str   Eng Cat
20 Bernhard av Clairvaux, abbot. Str Lin Ska   Eng Sve Cat
21
22 Marias himmelsfärds oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Timotheus och Symphorianus, martyrer. Väs Upp Str Lin   Eng Sve Cat
23 Timotheus och Apollinaris, martyrer. Väs Up¹ Str  
-"- Zackeus, martyr. Str   Eng Sve
-"- Bartolomeus vigilia. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
24 Bartolomeus, apostel, “Bartelsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
25 Ludvig IX av Frankrike, konung och bekännare. Väs Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Bernhard av Clairvaux, abbot. Upp   Eng Sve Cat
-"- Genesius, martyr. Str   Eng Cat
-"- Lucius translation. Str   Eng Sve Cat
26 Alexander, martyr (av Bergamo eller Komana eller Konstantinopolis eller Rom? Jfr också 28:e februari, 18:e mars, 3:e maj och 10:e juli.). Str  
27 Rufus, martyr. Väs Upp Str Lin   Eng Sve Cat
28 Augustinus, biskop. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Hermes av Rom, martyr. Str   Eng
29 Johannes döparens halshuggning. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Sabina, jungfru. Str Lin   Eng Sve Cat
30 Felix och Adauctus, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
31 Paulinus av Trier, martyr. Str   Eng
-"- Sabinianus och Sabina. Str   Eng

September


01 Egidius, abbot. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Priscus av Capua. Str   Eng
02 Marcellus, påve (?), se i så fall 16:e januari. Jfr också 26:e juli och 4:e september. Str  
-"- Törnekronan. Se även 4:e maj. Ska   Eng Sve Cat
03 Mässa och vigilia för kyrkans välgörare. Ska  
04 Marcellus, martyr (med Valerianus år 179). Väs Str Lin  
-"- Augustinus oktav. Str   Eng Sve Cat
05
06
07 Evurtius, biskop och bekännare ( Evortius, Evurtius, Evortius, Enurchus, Enurchus, Evurcius, Evurtius, Evutius, Evurtius, Heortius, Enurchus, Evortius, m fl ) Str  
08 Marias födelse, “Morsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Adrianus och Natalia, martyrer. Str   Eng Sve Cat
09 Gorgonius och Dorotheus, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Anna, Marias mor. Se även 9:e december. Str   Eng Sve Cat
-"- “Gordianus”, skulle också kunna vara identisk med Gorgonius. Str   Eng Cat
10
11 Protus och Hyacint, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
12
13 Maurilius, biskop i Angers (1). Str  
14 Heliga korsets upphöjande. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Cornelius ... Väs Up² Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- ... och Cyprianus, martyrer. -"- -"- -"- -"- -"-   Eng Sve Cat
15 Marias födelses oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Nicomedes, martyr. Väs Upp Str Lin   Eng Cat
16 Eufemia, jungfru och martyr. Väs Upp Str Ska   Eng Sve
-"- Lucia och Geminianus, jfr 13:e december. Str   Eng Sve Cat
Annas, Marias mors, oktav. Str   Eng Sve Cat
-"- Anna, Marias mor. Se även 26:e juli och 9:e december. Lin   Eng Sve Cat
17 Lambert, biskop och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Solen i vågen.
18
19 Theodor av Tarsus och Canterbury. Str   Eng Cat
-"- Sequanus, abbot. Str   Eng
20 Matteus vigilia. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Eustachius. Str   Eng Cat
21 Matteus, apostel och evangelist. Ej att förväxla med “Matsmäss” 24:e februari. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
22 Mauritius m fl martyrer, “decimeringen”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Wenceslas, hertig och martyr (skall kanske egentligen vara den 28:e?). Str   Eng Sve Cat
23 Linus, påve och martyr, se också 26:e november. Str   Eng Sve Cat
24 Relikfest. Up¹  
-"- Anticipetur Remigius &c, se nedan den 1:a oktober. Str   Eng Sve Cat
-"- Andochius, Thyrsus och Felix, martyrer ( 1, 2 ). Str  
25 Högtid till minne av alla Uppsala kyrkas avlidna välgörare. Up¹  
-"- Kleofas, lärjunge. Str   Eng Cat
26 Justina (med Cyprianus och möjligen Theoctistus). Ska   Eng Sve Cat
27 Kosmas och Damianus, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
28 Wenceslas, hertig och martyr. Lin   Eng Sve Cat
29 Ärkeängeln Mikael, “Mickelsmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
30 Hieronymus, präst och bekännare. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
Relikfest skall hållas söndagen efter Matteus. Up²  

Oktober


01 Remigius (hans translation är denna dag, hans dödsdag 13:e januari) ... Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- ... Germanus (Saint Germain?) ... -"- -"- -"- -"- -"-   Eng Cat
-"- ... Vedastus ... -"- -"- -"- -"- -"-  
-"- ... och Bavo, biskopar och bekännare. -"- -"- -"- -"- -"-   Eng
02 Leodegar, biskop och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
03
04 Franciskus, bekännare. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
05 Anticipatur ärkeängeln Mikaels oktav. Str   Eng Sve Cat
-"- Fides, jungfru. Str   Eng Cat
-"- Änglarnas oktav. Hic semper celebrabitur. Lin   Eng Sve Cat
06 Eskils, biskop och martyr, translation. Väs Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Mikaels oktav. Str Ska   Eng Sve Cat
07 Birgittas helgonförklaring. Str: Rosa Rorans. Väs Up² Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Markus, påve och bekännare. Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Marcellus, Paulus (!), Apuleius ... Str Lin   Eng
-"- ... Sergius och Bacchus, martyrer. -"- -"-   Eng Cat
08 Eskil, biskop och martyr. Se annars 11, 13, 18 juni, 6 oktober. Ska   Eng Sve Cat
09 Dionysius, Rusticus och Eleutherius, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
10 Gereon m fl martyrer. Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Paulinus av York, biskop. Str   Eng Cat
11 “Athanasius, bekännare” (?). Kan vara Anastasius eller Anathasius med Placidus och Genesius. Str  
12 Commemoratio omnium sacerdotum dyocesis Upsalensis. Up¹  
13 Eskils oktav. Str   Eng Sve Cat
14 Calixtus I, påve och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Birgittas helgonförklarings oktav. Lin   Eng Sve Cat
15
16
17
18 Evangelisten Lukas. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Solen i skorpionen.
19 Pelagia, jungfru och martyr. Str   Eng Cat
20
21 Ursula och elvatusen jungfrur. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
22 Markus, biskop i Jerusalem, † 156. Str  
-"- Cordula, jungfru och martyr. Str Lin   Eng
23 Severinus, biskop och bekännare. Upp Str Lin Ska   Eng Sve
24
25 Crispinus och Crispinianus, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
26
27 Simons och Judas vigilia. Se imorgon. Upp Str Lin Ska  
28 Simon ... Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
28 ... och Judas, apostlar. -"- -"- -"- -"- -"-   Eng Sve
29 Narcissus, biskop i Jerusalem (jfr dock Narcissus, biskop i Gerona). Str   Eng Sve
30 Hic anticipetur Leonard, se nedan 6:e november. Str  
31 Quintinus, “S:t Quentin”, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
-"- Allhelgonaafton. Skara: I vatten och bröd. Väs Str Lin Ska   Eng Sve

November


01 Alla helgon. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Cesarius och Julianus. Str   Eng
02 Alla själar (alla avlidna). Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Eustachius m fl martyrer. Str   Eng Sve Cat
03 Eustachius m fl martyrer. Väs Upp   Eng Sve Cat
04
05 Malachias, biskop. Str   Eng Sve Cat
06 Eremiten Leonard av Noblac (Noblat, eller Limoges), bekännare. Väs Upp Str   Eng Sve Cat
07 Florentius, biskop. Str  
08 Allhelgonaoktaven. Up² Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Fyra krönta, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Cat
09 Theodor, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
10
11 Martin av Tours, biskop, “Mårtensmäss”, “Mårten Gås”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Mennas, martyr. Väs Up² Str Lin Ska   Eng Cat
12 Mennas, martyr. Str   Eng Cat
13 Briccius, biskop och bekännare. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve
14
15
16 Edmund Rich av Abingdon (eller Canterbury), biskop och bekännare. Väs Upp Str   Eng Sve Cat
17 Solen i skytten.
-"- Anianus, biskop och bekännare. Str   Eng Sve
18 Martins oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
19 Elisabeth av Thüringen, änka. Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
20 Edmund, kung och martyr. Väs Upp   Eng Cat
21 Columbanus, abbot och bekännare. Str   Eng Cat
-"- Återställandet av Johannes Döparens högra arm. Str  
22 Cecilia, jungfru. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
23 Clemens I, påve och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
-"- Felicitas. Str   Eng Cat
24 Chrysogonus, martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
25 Katarina av Alexandria, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
26 Linus, påve och martyr. Väs Upp Str   Eng Sve Cat
-"- Petrus av Alexandria. Str   Eng Cat
27 Agricola och Vitalis, martyrer. Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Jacobus intercisus, den ituskurne eller sönderskurne Jakob. Ska   Eng
28
29 Saturninus ... Väs Str Lin   Eng Sve Cat
29 ... och Saturninus och Sisinnius, martyrer. Väs Str Lin   Eng Sve Cat
-"- Andreas vigilia. Upp Str Lin   Eng Sve Cat
30 Andreas, apostel, “Andersmäss”. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
Sabbato prime dominice adventus habeatur missa pro statu regni de b. Virgine, dentur XL dies indulg. Upp  

December


01 Eligius, biskop och bekännare. Str   Eng Sve Cat
-"- Chrysantus och Daria. Str   Eng Cat
02 Potentiana, se även 19:e maj. Str   Eng Sve Cat
03
04 Barbara, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
05 Saba, abbot. Str   Eng Cat
06 Nicolaus, biskop och bekännare. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
07 Andreas oktav. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
08 Marie avelse. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
09 Anna, Marias mor. Se även 26:e juli, 9:e september och 16:e september. Väs Up² Str Lin Ska   Eng Sve Cat
10
11 Damasus I, påve. Str Lin   Eng Sve Cat
12
13 Lucia, jungfru och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
14
15
16 Lasarus. Väs   Eng Sve Cat
-"- O sapientia. Upp   Eng Cat
17 O sapientia. Str Lin Ska   Eng Cat
-"- Lasarus, biskop. Str   Eng Sve Cat
18 Solen i stenbocken.
19
20 Thomas vigilia. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
21 Thomas, apostel. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
22
23
24 Julafton Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
25 Juldagen, Herrens födelse. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
26 Annandag jul, protomartyren Stefan. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
27 Johannes, aposteln och evangelisten. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
28 Menlösa barn, martyrer. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
29 Thomas Becket (av Canterbury), ärkebiskop och martyr. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve Cat
30
31 Sylvester I, påve. Väs Upp Str Lin Ska   Eng Sve CatToni Schmid har skrivit om De medeltida kalendarierna från Skara i Scandia, band I, 1928.

Martyrologium Romanum(latin)
The Roman Martyrology(latin och engelska)
Dominican Martyrology(endast engelska)

Välkommen        Sida 2        Medeltidsmusik        Helgon
Maila mig!